Vanitas

Výtvarné umění

Latinské slovo znamenající "marnost". V umění označuje zátiší zobrazující symboly pominutelnosti a smrti, jako například květy nebo lebky. Úlohou takovýhle obrazů zdůrazňujích pominutelnost a plynutí času bylo vzbudzovat strach z nekonečných posmrtných muk a přivést diváka na cestu počestnosti.

Přidal: Venkov

Zpět