tonalita

Hudba, zvuk

Tonalita označuje vztahový řád mezi tóny v melodickém a harmonickém významu. Jako tonalita je v evropské hudbě označována dur-mollová tonalita, ostatní hierarchická uspořádání tónového materiálu bývají označována jako modalita. Hlavní význam v dur-mollové tonalitě má tónika a pak také příbuzné tóny (z harmonického hlediska akordy) dominanta a subdominanta. Zvláštní funkci má tzv. citlivý tón.

Polytonalitou rozumíme vztah k několika tonálním centrům současně (souznění dvou nebo více tónin).

V protikladu k tonalitě stojí atonalita.

Z užšího hlediska se také používá pojem tonalita pro tonální systém.Více na: [odkaz]

Přidal: ilmb

Zpět