Enkaustika

Výtvarné umění

Malířská technika pracující s barvami, ve kterých je jako pojidlo použit včelí vosk (zahřátý nebo rozpuštěný), který se v některých fázích práce rozehřívá teplem.

Přidal: Nezn.uživatel

Zpět