Metonymie

Literatura

Přirovnání na základě nehmotné podobnosti.
Uzuální metonymie - vznikla postupným vývojem jazyka.
Metonymie aktuální - vznikla na základě tvůrčích projevů jednotlivce - literéta, v reklamě nebo běžném hovoru
V souvislosti s metonymií můžeme hovořit i o posunutí významu = případ, kdy slovo ztratí původní význam.

Přidal: bashelamba

Zpět