Render

Software

Render je konečný produkt/výstup ze 3D programu. Jedná se zjednodušeně o promítnutí prostorových koordinátů na zvolenou průmětnu (kamera), v úvahu jsou brány zákony perspektivy, šíření světla a různé vlastnosti materiálů (barva, odrazivost..). Většina 3D aplikací obsahuje integrovaný renderer, dále také existuje větší množství externích rendererů, např. V-Ray, Maxell, POV-RAy, Gelato, Yafray, které oproti integrovaným nabízejí detailnější nastavení a realističtější výstup. Daní za to je ale ve většině případů vyšší výpočetní náročnost.

Přidal: lz

Zpět