Romantismus

Výtvarné umění

Romantismus je široké kulturní hnutí 19. století, které vzniklo jako umělecký protiklad klasicismu. Hudební romantismus je patrně jeho nejvýznačnějším představitelem - romantičtí filozofové a estetikové považovali hudbu pro její abstraktnost, nekonkrétnost v popisu jevů a naopak schopnost vyjádřit nejrůznější citová hnutí za nejschopnější ze všech umění vyslovit pravou podstatu sděleného. V tomto směru je svým vynikajícím teoretickými spisem Zrození tragédie z ducha hudby podpořil i německý filozof Friedrich Nietzsche.

Romantická hudba směřuje k melodické i rytmické volnosti, jejíž konkrétní podobou je záliba v triolových, synkopických a vůbec nepravidelných útvarech; harmonie si libuje v chromatice, modulacích, střídání tónin a alterovaných akordech. Opouští klasicismem prověřené formy nebo si je alespoň přizpůsobuje a vytváří nové – symfonickou báseň, variace, fantazii, poetickou a charakteristickou skladbu klavírní aj. Charakteristické romantické zálibě sdružování různých uměleckých oborů odpovídá obliba písně a opery. Téma v romantických skladbách nahrazuje často příznačný motiv.

Přidal: kezooor

Zpět