Metrum

Hudba, zvuk

Metrum je hodnotový systém, který člení časový průběh hudební skladby a sled tónů na základní celky, organizované z relativně stejných veličin, seskupených podle principu přízvučnosti a nepřízvučnosti. Určuje tedy rytmus hudební skladby (resp.popisuje koncept jejích rytmických jednotek) v rámci taktu a její charakteristiku z hlediska přízvučných a nepřízvučných dob.


Ametrická hudba, tedy hudba bez metrické organizace zahrnuje např.chorál, graficky zapsanou hudbu a některou etnickou hudbu.


Výraz „metrum“ se kromě hudby používá též v literatuře, resp.poezii, kde se jedná o schéma metrického uspořádání verše.

Přidal: kezooor

Zpět