Zpěv

Hudba, zvuk

Zpěv je umění tvořit tóny prostřednictvím lidského hlasu, je tedy hudebním zvukem hlasu.

Podle hudebního zařazení skladby a příslušné techniky zpěvu se standardně rozeznávají dvě kategorie, zpěv klasický a tzv. „populární“. Tato diferenciace je nonsensem a to hned dvojím. Není skutečným rozdělením druhů či způsobů zpěvu, ale pouhým vymezením se klasického zpěvu proti mnoha dalším druhům hudebního vokálního projevu, z nichž mnoho nelze považovat za součást okruhu hudby, která se nazývá hudbou populární. Tento omyl vychází nepochybně z jakéhosi pocitu nadřazenosti klasického zpěvu nad ostatní a je dílem hudebních teoretiků určitého zaměření. Ostatně i v rámci klasického zpěvu existují techniky, které se přísným limitům vymykají a činí i tak zdánlivě dopracovaný fenomen schopným vývoje. Zpěv může být sólový, sborový a časté jsou kombinace obou typů.

Přidal: kezooor

Zpět