Rotace

Výtvarné umění

Rotace (též rotační nebo otáčivý pohyb) je takový pohyb tuhého tělesa, při kterém se všechny body tělesa otáčejí kolem jedné společné osy se stejnou úhlovou rychlostí. Otáčivý pohyb může vykonávat i těleso, které není tuhé, pak mluvíme například o diferenciální rotaci.Trajektoriemi jednotlivých bodů tělesa jsou soustředné kružnice.Více na: [odkaz]

Přidal: vortex

Zpět