Signatura

Výtvarné umění

Autorizace umělcova otisku. Tisk označujeme obyčejnou tužkou. Do pravého spodního rohu, těsně pod kresbu, dáváme podpis a datum vzniku, do levého rohu píšeme zlomek, jenž má v čitateli pořadové číslo výtisku a ve jmenovateli celkovou výši nákladu. Někdy sem připojujeme i název listu. Je-li list součástí grafického cyklu, je třeba vyznačit jeho pořadí.

Přidal: Nezn.uživatel

Zpět