Ilustrace

Výtvarné umění

-samostatná umělecká tvorba, která se vyvinula z ručně malovaných knih, ještě před vynálezem knihtisku.-moderní ilustrace se stala svébytným doprovodem textu, někdy dokoce nezávyslým na textu.

-má charakter výtvarného projevu, který dotváří atmosféru literárního díla-je třeba rozlišovat ilustraci dokumentující text a ilustraci, který je nositelkou volné interpretace textu.-úplná nezávislost na textu: to tedy ztrácí svůj původní význam a volně konfrontuje se spisovatelovým nebo básníkovým dílem.

Přidal: Nezn.uživatel

Zpět