Jazz

Hudba, zvuk

Jazz je proud hudby, který vznikl koncem 19. století v New Orleans. Jedná se o první styl tzv. popové hudby, která se začala vydělovat koncem 19. a začátkem 20. z klasické hudby jako směr určený k zábavě a tanci. Jazz vychází z černošských worksongů, gospelů a spirituálů, hlavně však z blues.

Původ názvu není zcela jasný, avšak pravděpodobně se jedná o zkomolenou zkratku jas(mine) v narážce na jasmínový parfém populární v New Orleans v této době. První jazzové skupiny používaly ve svém názvu pravopis jass. Od vzniku jazzu se vyvinuly různé jazzové styly. Jazzová hudba je dnes tak široký pojem, že najít nějaký společný prvek je těžké. Jazz nejčastěji poznáte podle specifického rytmického cítění (zdůraznění druhé a čtvrté doby), částečně disharmonického notového sledu, opakující se melodie a frází s možností improvizace.

Přidal: kezooor

Zpět