Hudba

Hudba, zvuk

Hudba je organizovaný systém zvuků. Výběr zvuků, jejich rytmické členění a jejich uspořádání určují kvalitu, funkci a estetické působení hudby. Toto estetické působení hudby se může uplatnit pouze v rámci historicky proměnných pravidel a dobového vkusu. Hudba byla velmi dlouho vázána na ritus a za samostatné umění byla uznána poměrně pozdě.

Hudba vychází ze tří hlavních kritérií:
- harmonie
- melodie
- rytmus
V moderní hudbě se tolerují občasné lehce dishamornické pasáže a podobné výstřelky.

Odborná disciplína, která zkoumá hudbu a vše, co je s ní spojené, se nazývá muzikologie nebo též hudební věda.

Přidal: kezooor

Zpět