Takt

Hudba, zvuk

Takt je základní rytmická jednotka hudební skladby. V notovém záznamu jsou takty odděleny svislými taktovými čarami. Na začátku každé skladby je v notové osnově uvedeno, jaký typ taktu je použit. Zápis má grafický charakter zlomku, kde první (horní) číslice vyjadřuje množství dob v každém taktu a druhá (spodní) číslice za lomítkem značí jejich délkovou hodnotu, (např. doby půlové, čtvrtinové, osminové, aj.).

Přidal: kezooor

Zpět