Harmonie

Hudba, zvuk

Harmonie je užití a studium současně znějících tónů a akordů v hudbě. Někdy se o ní hovoří jako o "vertikálním" aspektu hudby, zatímco "horizontálním" aspektem je melodie. Harmonie je považována za protipól polyfonie, která je založená na současném znění několika melodických linek nebo motivů.

Harmonie je nejčastěji výsledkem současného znění dvou nebo více tónů, přesto je možné tvořit harmonii i s použitím pouze jediné melodické linky. Existuje mnoho skladeb pro sólové nástroje (např. housle), kde je použití akordů velmi vzácné, přesto vytvářejí dojem plné harmonie.

Přidal: kezooor

Zpět