Melodie

Hudba, zvuk

Melodii chápeme jako:

- skladatelem rytmicky organizovanou sekvenci jednotlivých tónů, navazujících na sebe tak, aby byla vyjádřena hudební myšlenka nebo její frakce.
- tónovou strukturu s přihlédnutím k uspořádání jednotlivých tónů v určitém sledu
- základní atribut kompozice s doprovodem (v evropské hudbě)

Melodie patří spolu s rytmem a harmonií k základním prvkům, definujícím celkový hudební projev.

Přidal: kezooor

Zpět