Tempo

Hudba, zvuk

Tempo určuje rychlost časového pohybu hudby. Může být vyjádřeno buď BMP (viz. slovník) nebo slovně (italským názvoslovím):

Larghissimo - nejpomaleji, zdlouhavě (pod 40 BMP)
Largo - pomalu, zeširoka (40-60 BPM)
Adagio - pohodlně, zvolna, zdlouha
Lento - rozvláčně
Grave - těžce
Andante - krokem, volně (cca 76-108 BPM)
Allegretto - trochu rychleji
Allegro moderato - mírně rychle
Allegro - rychle (120-168 BPM)
Presto - velmi rychle (168-208 BPM)
Prestissimo - nejrychleji (nad 280 BPM)

Pro zrychlení užíváme pojmu "accelerando", pro zpomalení pak "ritardando".

Přidal: kezooor

Zpět