evoluční hudba

Hudba, zvuk

Druh evolučního umění, kdy hudbu tvoří evoluční algoritmus. Obvykle se jedná o vícevrstvou umělou neuronovou síť, do které vstupují umělcem zvolené písně, načež umělec vybírá z výstupů podle sebe.Více na: [odkaz]

Přidal: Sebastian-Wortys

Zpět