Výrazový slovník

Manko, deficit

Termín manko se používá pro stav, kdy je fyzická inventura nižší než účetní. V tom případě vzniká záporný rozdíl a škoda. Mohou v..

Ostatní

A B C č D E F H I J K L M N O P R S š T V W X Z

A

absolvent, graduate

zaměstnanec vstupující do pracovního poměru na práci odpovídající jeho kvalifikaci, jestliže celková doba jeho odborné praxe nedosáhla po úspěšném ukončení studia (přípravy) dvou let, přičemž se do této doby nezapočítává doba vojenské základní (náhradní) služb..

Akryl

Disperzní malířská barva z umělé pryskyřice.Vyznačuje se vetší světlostálostí a odolností proti vnějším vlivům,pružností a přilnavostí.

artish, artish

artish (správně anglicky artistic) - přehnaně umělecký, rádoby umělecký, umělecký - sarkasticky, umělecký - s nadsázkou, někdy až kýčový...

B

BDSM

Bondage, disciplína, dominance, submitivita, sadismus a masochismus. Obvyklé praktiky spanking (výprasky), bondage (svazvání), pissing (močení na partnera), scat (kaviár, hnědý déšť či hnědá sprcha), ponižování, breathplay (škrcení), crossdressing (křížení obl..

BFU, Bloody Fucking User

BFU je v počítačovém slangu označení uživatele - laika. V češtině se vykládá jako zkratka za Běžný Franta Uživatel nebo také Blbý Franta Uživatel.

BlueJacking, BJ

Bluejacking je využití bezdrátové technologie Bluetooth pro zasílání různých nevyžádaných zpráv ve formě vizitek nebo obrázků na jiná zařízení. Označení je pravděpodobně odvozeno od slov Bluetooth a hijacking. Přijímající nemůže identifikovat, od koho zpráva p..

btw

btw - (by the way) Mimochodem

Bueno fresco

Technika trvanlivé malby na omítku,spočívající v aplikaci pigmentu do vlhkého povrchu tenké vrstvy vápencovo-sádrové omítky (intonaco). Vápno a sádra pigment absorbuje a během zasychání se s ní spojí.

C

Cenzura, censore

Cenzura je kontrola a omezování sdělování informací – ať už předávaných mluveným slovem, tiskem nebo dalšími formami vyjadřování. Bývá zřizována státem, náboženskou organizací, armádou, vedením firmy apod. Slouží pro udržení ideologického monopolu, uchov..

Civilizace, civilization

lidská společnost, která dosáhla vysokého stupně kulturního, politického, společenského a intelektuálního rozovoje

Computer To Plate, CTP

Computer to plate (CTP) je technologie pro přímý osvit tiskových desek laserem. Tiskové předlohy jsou digitalizovány a uloženy jako datový soubor v paměti počítače. U této technologie se tedy nepoužívají hmotné kopírovací podklady. Využívá se nejen pro o..

CSS galerie, CSS gallery, CSS galerie

Server, který se zabývá tím, že prezentuje webové stránky na dobré úrovni a poskytuje tím tak inspiraci. Nejznámější české galerie: www.cssproject.cz , www.cssrevue.cz ... Zahraniční: www.cssmania.com ...

č

červená-zelená-modrá, red-green-blue, RGB

Barevný model RGB neboli červená-zelená-modrá je aditivní způsob míchání barev používaný ve všech monitorech a projektorech (jde o míchání vyzařovaného světla), tudíž nepotřebuje vnější světlo (monitor zobrazuje i v naprosté tmě) na rozdíl např od CMYK modelu...

D

Demagog

Demagogie (z řeckého δημος, démos = „lid“ + αγωγος agogos = „vůdce“) je způsob získávání podpory, při kterém příslušná osoba (demagog) nepoužívá věcné zdůvodňování, ale působí hlavn..

diference, difference

rozdíl, odbočení

E

emanace

vyzařování, vyvěrání, výron; ve filosofii vznik na hierarchickém principu se shora - vznik nižšího z ideje, božstva apod.

Emo

Emo je americký slangový výraz označující styl oblékání nebo hudby, nebo též nešťastný a melancholický stav mysli. Jako emo jsou také označování členové "emo scény" a osoby zapadající do příslušného stereotypu.

epitaf

- 1. náhrobní nápis - 2. náhrobní kámen, deska

F

Fanoušek, fan

Fanoušek (z anglického fanatic - zkráceně fan) je osoba projevující náklonnost k určitému subjektu (např. sportovnímu týmu, hudební skupině či celému oboru lidské činnosti), který podporuje a doufá v jeho úspěchy a rozvoj. Původ ze slova fanatic není náhodný, ..

Feng-šuej, feng shui

Feng-šuej (tradiční znaky: 風水, zjednodušené znaky: 风水, hanyu pinyin: fēngshuǐ (feng shui)- doslova „vítr a voda” ) je tradiční čínské učení, které se zabývá vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase. Pok..

Foršpan

Trailer nebo jakákoli upoutávka (na cokoli) promítaná v kině před samotnou projekcí fimu.

Fresco secco

Technika malby na zeď, pokrytou vápennou omítkou, původně suchou,pak namočenou. Malba se provádí barvami rozmíchajnými ve vápenné vodě nebo kaseinem či vejcem.

Fugitivní

Na světle nestálý pigment.

Fyzika, physical science

Fyzika je vědní obor, který zkoumá hmotu, její vlastnosti a chování během dějů. Vlastnosti a vztahy mezi nimi popisuje zpravidla jazykem matematiky.

H

Heroin, Herák

Heroin, neboli diacetylmorfin je polosyntetický opioid, derivát alkaloidu morfinu, z něhož se připravuje acetylací. Bílá krystalická forma je většinou jeho sůl s kyselinou chlorovodíkovou, diacetylmorfin hydrochlorid. Je silně návykový. Jeho trvalé užívání způ..

Hippies

Hippies [hipíz] (děti květin) je hnutí, které vzniklo v 60. letech v USA. Vlastně se jednalo o neorganizované hnutí, které vycházelo z generace beatníků. Jejich cíle byly nejednotné, za základní lze ale považovat vzpouru proti společnosti, mír, lásku, přáte..

Hiragana, 平仮名

Jeden ze dvou používaných systémů zápisu japonských slabičných písmen. Sestává ze 45 symbolů.

holdingová společnost, holding company

Holdingová společnost neboli mateřská společnost je obchodní společnost, která stojí na špici holdingu a ovládá dceřiné společnosti. Někdy se pojmu holdingová společnost nepřesně používá i jako synonyma pro holding.

homebanking, homebanking

elektronický systém pro obsluhu bankovního účtu či provádění bankovních obchodů prostřednictvím vzdáleného přístupu z počítače uživatele. Zpravidla jde o komunikaci prostřednictvím telefonní linky a modemu.

HTML, HTML, HTML

HTML neboli HyperText Markup Language je základní jazyk k vytváření webových stránek. Příklady tagů: Tučné písmo ... Kurzíva ... Podtržený text ... Obrázek: Odkaz: text odkazu

HumanART, HumanART

Na tomto webu se právě nacházíte :)

HyperText Markup Language, HTML

HTML je zkratka z anglického HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci stránek na Internetu. Jazyk je podmnožinou dříve vyvinutého rozsáhlého univer..

I

Ikon

Je takový znak, který je založen na vztahu podobnosti s označovaným předmětem. Například diagramy, fotografie, obrazy atd., z jazykových znaků potom onomatopie (zvukomalba) a metafora.

imho, imho, imho

Jedná se o acronym (zkratku) anglického termínu "In My Humble Opinion". V českém jazyce lze přeložit jako "Dle mého (skromného) mínění".

Improvizace, Improvization

Improvizace je tvůrčí projev nebo výtvor bez předchozí přípravy, užívá se především v jazzu apod.

INCOTERMS, International Commercial Terms

International Commercial Terms soubor vykládacích pravidel obchodních doložek vydaný Mezinárodní obchodní komorou (ICC) určující povinnosti smluvních stran při dodávce zboží (náklady a rizika)

Index

Je takový znak, který je založen na vztahu souvisloti. Například stopy v písku jsou indexem pro chůzi na pláži. Z jazykových znaků jsou to tzv. šiftry (já, ty, on, to, tady, tam, teď, včera...), tj. výrazy, které odkazují k faktům vyplívajícím z kontextu.

Ironie, irony

Ironie je převážně humoristickou formou, která spočívá ve vyslovení opaku toho, co chceme vyjádřit, při zachování dojmu, že to, co říkáme, je v nesouhlasu s tím, co chceme vyjádřit. V literatuře je ironie způsob výsměchu. Mimoto je užívána za účelem kritiky..

J

Jíl, loam

Jíl je usazená hornina složená z jílovité hmoty tvořenou minerály s velikostí jednotlivých zrn pod 2 μm. Hornina má různou barvu závislou na obsahu příměsí. Použití v keramice.

JTGI

JTGI=Just to google it (najdi si to v googlu)Čará odpověd na hloupé otázky.

K

Kandži, 漢字

Znakový systém používaný pro zápis japonštiny, vycházející z původních čínských znaků. V moderní formě japonštiny je používán v kombinaci s hiraganou a katakanou.

Kapátko, dropper

Mezi potřebné nástroje webdesignera patří kapátko neboli pipetka - pro zjištění barvy.

Katakana, 片仮名

Jeden ze dvou možných zápisů japonských slabičných písmen. Sestává stejně jako hiragana ze 46 symbolů. Používán bývá především pro slova převzatá a pro tvorbu melodie a zvukomalby.

Knoflík, pug

Knoflík je důmyslné jednoduché zařízení sloužící ke spojení dvou částí oděvu pomocí provlíknutí tělesa knoflíku skrz knoflíkovou dírku. Knoflík je převážně malé deskovité tělísko, které se většinou využívá v textilním průmyslu jako součást oděvu pro otevírání ..

Kolektivní umění, collective art

Umělecké dílo, na kterém se podílelo/ podílí víc autorů.

Kryptofašismus

Krypto-fašismus je skrytá forma fašismu. Směřuje k politickému fašismu, ale navenek se od něj distancuje, protože politický fašismus je odmítán společností nebo je přihlášení se k němu v rozporu se zákony konkrétního státu.

Kupní smlouva, contract of purchase

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.

L

láska, love

Slovo láska může mít víc významů, od něčeho bytostně důležitého (láska mezi mužem a ženou, vlastenectví - láska k vlasti) po vyjádření spokojenosti nad chvílí zábavy („Miluji ten film“). Termín „láska“ může popisovat intenzivní pocit ná..

Liquid Crystal Display, LCD, LCD

Displej z tekutých krystalů (anglicky Liquid crystal display, zkratkou LCD) je tenké a ploché zobrazovací zařízení skládající se z omezeného (velikostí monitoru) počtu barevných nebo monochromatických pixelů seřazených před zdrojem světla nebo reflektorem. Vyž..

LOL, LOL, LOL

Vela krat sa stretavame pri slangovej komunikacii s vyrazom(skratkou )LOL. Tato je prevzata z anglictiny a znamena "laughing out loud". (Smejem sa nahlas, rehocem sa, ujebavam sa:)

M

Majuskule (verzálky)

písmena velké abecedy

Manko, deficit

Termín manko se používá pro stav, kdy je fyzická inventura nižší než účetní. V tom případě vzniká záporný rozdíl a škoda. Mohou vzniknout dva typy manka: 1. V normě - počítá se z objemu výdeje suroviny či zboží. Není způsobená chybou zaměstnance. 2. Nad nor..

Marketingový mix 4P, 4P, 4P

Aby reklama byla účinná, musí mít produkt(výrobek, služba, myšlenka) v pořádku tzv. MARKETINGOVÝ MIX. Což je tzv. pravidlo 4P+1P - Product, Price, Place, Promotion + Personal. K původním čtyřem P se v dnešní době připojilo P páte (Personal). Marketingový mi..

Medovina, mead

Medovina je kvašený alkoholický nápoj vyrobený z medu, vody a kvasu. Známé je též označení „medové víno“. Medovinu lze považovat za nevšední typ alkoholického nápoje. Výroba medoviny je časově dosti náročná. Prvotní medovinový roztok je třeba pova..

Microsite, Microsite

Speciální web, který se většinou zaměřuje na uvedení nového produktu na trh nebo na ohlášení jedinečných akcí a události (Vánoce, Velikonoce). Taková stránka má omezenou životnost a má rozdílnou grafiku, ovládání než firemní web. Častým trendem microsite je sp..

Minuskule

písmena malé abecedy

Mobilní telefon, cell phone, mobil

je zařízení fungující jako normální telefon, ale s možností použití ve velkém prostoru (na rozdíl od bezdrátového telefonu fungujícího jen na omezenou vzdálenost). Mobilní telefony umožňují spojení s pevnou telefonní sítí přímo volbou telefonního čísla na vest..

Moderna, Modernism

Moderna je obecné označení pro různé umělecké, filosofické i náboženské proudy, které se vymezují proti proudům předchozím a starším. Specifičtěji se jedná o celospolečenský posun západní společnosti, vycházející z konce 19. a počátku 20. století od tradičních..

monopol , monopoly

tržní struktura s jediným subjektem na straně nabídky, s jediným dodavatelem daného statku, k němuž neexistují blízké substituty Neregulovaná monopolní firma může rozhodovat o výši ceny nebo o velikosti výstupu (nabízeném množství), nikoli o obou současně. Mon..

N

nacismus, Nazism

ideologie německé národně socialistické dělnické strany, založená na kontrole hospodářství státem, rasistickém nacionalismu a vojenské expanzi

napínací kleště, tensive pliers

Kleště tvarem podobné štípacím s širokými plochými čelistmi pro snadné napínání malířského plátna na spodní tzv. slepý klínový rám (blindrám).

Nokia

Nokia je přední světový výrobce telekomunikačních zařízení, původem z Finska. Je známá především svými mobilními telefony. Její vedení sídlí ve finském Espoo. Společnost byla založena roku 1865 Fredrikem Idestamem ve městě Nokia nedaleko Tampere. Tehdy to b..

Noob, Noob, Noob

Je to výraz jež je používán pro označení neschopného člověka, podoně jako začátečníka.

O

Obchodní rejstřík, trade register

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Vede ho příslušný rejstříkový soud.

Objektivita

Objektivita je takový obsah našich poznatků, který odráží skutečný stav věcí a který nezávisí na přání člověka, ani na dohodě mezi lidmi.

OMFG, OMFG, OMFG

OMFG... Oh my fucking god..

Operační paměť, Random Access Memory, RAM

-je nezbytnou součástí počítače. -Jde o paměť se kterou procesor komunikuje přímo. Do operační paměti se nejprve přemístí data z pevného disku, kde jsou uschována a poskytována procesoru ke zpracování. Paměť RAM je závislá na napájení, což znamená, že jej..

P

Paleografie, Palaeography

Je pomocná věda historická zabývající se vývojem písma, číslic a dalších grafických znaků, jakými jsou ligatury a zkratky. Dále zkoumá způsoby psaní, vývoj psacích látek apod. Patří mezi nejdůležitější pomocné vědy historické, protože je nezbytná pro četbu sta..

plná moc, retainer

jednostranný právní úkon (obvykle formou deklaratorní listiny), kterým zmocnitel (zastoupený) dává třetím osobám na vědomí, že zmocněný (zástupce) je oprávněn za něj v určitém rozsahu jednat

Pornografie

Pornografie (z řeckého πορνογραφία pornografía < porné (prostitutka) + grafein (psát); běžně označováno jen jako porno) je znázorňování lidského těla či sexuálního chování vytvořené s cílem podněcovat sexu..

Pozér

Člověk libující si ve strojenosti, dávající najevo svou důležitost

Právo, justice

Právo je soubor právních norem, tj. příkazů, zákazů a dovolení (obecně pravidel), jimiž právotvorné společenství upravuje přípustné jednání a vzájemné vztahy svých členů.

Programování, programming

Programování je činnost, která zahrnuje tvorbu algoritmu a programu. Algoritmem rozumíme obecný postup řešení dané úlohy. Program je zápis algoritmu ve zvoleném programovacím jazyce. Programem (algoritmem) nemusí být nutně počítačový program — program..

pseudo..., pseudo

Počátek složeného slova pro význam lživý, pochybný či napodobený.

PsPad, PsPad, PsPad

free unicode vývojářský editor určený pro HTML, PHP, XHTML ...

R

Rasismus, racism

Rasismus je politická teorie a ideologie, která vnikla v souvislosti s rozvojem biologie a Darwinovy teorie boje o přežití. Vychází ale z xenofobních názorů, které se ukázaly jako vědecky neopodstatněné. V dějinách způsobily tyto předsudky několik válek a smrt..

ROFL, ROFL, ROFL

Castokrat pouzivany vyraz pri slangovej komunikacii, hlavne pri chate. Vyraz ja opat skratka prevzata z anglickeho jazyka, "Rolling On the Floor Laughing". V preklade znamena "váľať sa od smiechu po zemi". Tento vyraz sa pouziva v pripadoch, ked aj LOL nestaci..

RTFM

RTFM=Read the Fucker manual (Přečti si ten návod) Často používáno "Linuxákama".

S

Sgrafito, Sgraffito

Je nástěnná technika, která vznikla a prodělala největší rozkvět v období renesance. Touto technikou založenou na jednoduchém principu byla dekorována vnější fasáda renesančních budov, ale používalo se jí i v interiéru. Dvoubarevného sgrafitového vzoru se dos..

Sítotisk, serigraphy, printmaking , S

- je tisková technika, která je schopna reprodukovat jedno barevné i vícebarevné textové, pérové i tónové předlohy za použití sítové šablony. Sítotisk nelze přímo srovnávat s některou další tiskovou technikou, neboť zaujímá specifické a samostatné místo. Zatím..

Spam

Spam je nevyžádané masově šířené sdělení (nejčastěji reklamní) šířené internetem. Původně se používalo především pro nevyžádané reklamní e-maily, postupem času tento fenomén postihl i ostatní druhy internetové komunikace – např. diskuzní fóra, komentáře ..

Symbol

Je takový znak, který s označovaným předmětem spojuje pouhá konvence. Například většina slov jsou symboly - neexistuje žádný důvod, proč se židle označuje slovem židle, toto pojmenování vzniklou pouze náhodně a bylo zažito, tj. konvenčně.

š

špatenka, špatenka

Prvotne pouzivanie slova "špatenka" sa vztahuje nikedy v letnom/ jesennom obdobi roku 2007. "Martin, vies co, vcera som si tu v jedalni dal rybie file s varenymi zemiakmi. Vecer som mal v bruchu hroznu špatenku... tak som si dal bechera a 5 piv, aby som nech..

T

Teplota, temperature

Teplota je označení pro tepelný stav hmoty. Hmotu která má teplotu podstatně vyšší než je teplota lidského těla označujeme subjektivně jako horkou, hmotu s teplotou nižší jako studenou. Teplota souvisí s průměrnou kinetickou energií částic látky. Například v p..

Tequila, Tequila

Tequila je silný destilovaný alkoholický nápoj vyráběný především v okolí města Tequila v mexickém státě Jalisco, 50 km od Guadalajary. Vyrábí se z agáve, které pochází z Mexika. Nejběžnější druhy tequily obsahují 38 až 40 % alkoholu. Tequila je obvykle stáče..

tram-fetish, tram-fetish

osoba která má nutkání mít ve svém nejbližším okolí jakýkoliv předmět připomínající elektrický vůz neboli tramvaj, tato osoba nepohrdne blinkry, madly, sedadlama, kabinkou řidiče, řidičem v uniformě...tato osoba se ukájí před dotyčnými předměty- blinkry- poklá..

V

VertrigoServ, VertrigoServ, Vertrigo

VertrigoServ byl vyvinut, jako dostupný, vysoce profesionální a jednoduše instalovatelný balík, skládající se z Apache (HTTP webový server), PHP (reflexívní programovací jazyk), MySQL (mnoho vlánkový, více-uživatelský, SQL Systém pro Správu Databáze), SQLite (..

Vodní dýmka, Water Pipe

Vodní dýmka pochází původně z Indie, později se rozšířila do Arábie a je oblíbená zvláště na Středním východě a v Asii. Toto zařízení používané ke kouření, funguje na principu filtrace a ochlazování kouře přes vodní filtr. Jako kuřivo se ve vodní dýmce použív..

W

w/o, without, w/o

Zkratka používaná na internetu, v softwaru či elektronice. Znamená mimo, bez, bez použití..

X

xenofobie, xenofobní, rasistický, xen.

xenofobie je přirozený strach z neznámého.. obecně vzato z cizích jazyků, lidí a neznáma. jedná se sice o jistou nevýhodu pro danou osobu trpící xenofobií, nejedná se ale o nemoc, či úchylku...trpí jí mnozí lidé z celého světa.

Z

Znak, Signum, signans

1. Znak (signum, signans) je něco, za čím se skrývá něco jiného (signatum, referent, věc). 2. Existuje někdo, kdo si takový vztah uvědomuje. O první část definice se zasloužil Aurelius Augustinus (též zvaný sv. Augustin), druhou dodal Charles Sanders Peir..

Ztraceni, LOST

Ztraceni (anglicky Lost) je televizní seriál americké stanice ABC. Hlavním motivem je osud 48 přeživších cestujících ze zříceného letadla na pustém ostrově. Na ostrově však možná nejsou úplně sami. To rozehrává možnosti k seriálu. TV Nova zakoupila vysílací pr..