Výrazový slovník

Cent

Cent je fyzikální jednotka pro měření velikosti intervalů, používaná v hudební akustice i hudbě. Definice centu vychází z rovno..

Hudba, zvuk

2 A B C Č D E F G H C I J K L M N O Ó O P Q R S Š T Ú U V W Z

2

2Step

Tento styl se vyvinul jako jeden z podstylů tzv. UK Garage. Je založen na lehce nepravidelném (breakbeatovém, nalomeném) rytmu. Charakteristické jsou pro něj výrazné a hluboké basové linky, které jsou charakteristické rovněž pro reggae resp. Jungle. Hlasový do..

A

A priori, A priori

A priori je latinské spojení (doslova z předchozího), které označuje před zkušeností. Ve filozofii tento pojem označuje poznání, které může člověk mít bez zkušenosti, tedy před ní. Opakem takového poznání je poznání a posteriori, které vyžaduje před úsudkem zk..

Absolutní hudba

Absolutní hudba je termín hudební estetiky 19. století. Za hudba absolutní se považuje taková, která se obrací k posluchačům pouze specificky hudebními prostředky - melodií, harmonií, formou, dynamikou, atd.). Byla dávána do protikladu s hudbou programní. D..

Absolutní sluch, Absolute pitch

Absolutní sluch označuje v hudbě schopnost určit přesnou výšku tónu. Člověk, který disponuje absolutním sluchem, je schopen stanovit (absolutní) výšku tónu, tedy samotného jediného tónu, nikoli jen určit interval mezi dvěma tóny. Také je schopen hlasem nebo..

Absurdno

Absurdno je pojem označující nesmyslnost, zbytečnost, nahodilost i mimorozumovost. Tok něčeho bez příčiny a bez předurčení začátku i konce. Absurdno je chuchvalec náhod (viz Albert Camus). Absurdnem se označují názory, situace i filosofické pohledy na svět. Ab..

Acid jazz

Acid jazz (známo též jako groove jazz nebo club jazz) je jemná, elektronicky skládaná obdoba jazzu, obsahující také mírně ostřejší zvuky vycházející z hudebního stylu acid. Je ovlivněn také soulem a setkat se v něm můžeme i s ambientními zvuky.

ADSL, ADSL

v současnosti nejčastěji využívaný typ DSL. Vyznačuje se asymetrickým připojením, kdy je rychlost dat směřujících k uživateli vyšší než rychlost dat od uživatele směrem do internetu. Tato vlastnost naprosté většině uživatelů vyhovuje, protože odpovídá běžným p..

Afirmace

Příčiny psychosomatických potíží, které se projevují jako zdánlivě nesouvisející, je možné specifikovat v několika rovinách a vzájemně harmonizovat příčinu s projevenými důsledky. Odstraňování příčin je harmonizačním procesem, kdy se na vyvážení disharmonie p..

Akord, Chord

Akord je harmonický souzvuk tří a více tónů.

Akordeon, accordion

Akordeon, zvaný též tahací harmonika, je hudební nástroj, u něhož jsou zdrojem zvuku kovové jazýčky, rozechvívané proudem vzduchu. Ten je získáván pohybem měchu. Pro ovládání nástroje slouží dvě skupiny kláves. Akordeon patří mezi aerofony.

Akustika, acoustic

Akustika je obor zabývající se fyzikálními ději, které jsou spojeny se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním zvuku sluchem. Tento obor se dá rozdělit na několik částí: Fyzikální akustika - studuje způsob vzniku a šíření zvuku. Dále se zabývá ..

Alikvotní tóny

alikvotní, připadající na určitou část celku, obsažený v celku beze zbytku, podílový, poměrný. alikvotní tóny, částkové (parciální) tóny – vyšší tóny, které zaznívají zároveň se základním tónem při chvění struny nebo vzduchového sloupce a jež určují bar..

Alterace

Alterace je zvýšení nebo snížení tónu o půltón prostřednictvím předznamenání (křížek - zvýšení, b - snížení)

Ambient

Ambientní hudba, též pouze ambient (z latiny pocházející výraz, znamenající prostředí, okolí) je hudební forma, vycházející z předpokladu, že všechny zvuky, které nás oblopují mohou být za jistých okolností hudbou. Druhým pólem a součástí předpokladu je skuteč..

Ambientní hudba, ambient music

Ambientní hudba, též pouze ambient (z latiny pocházející výraz, znamenající prostředí, okolí) je hudební forma, vycházející z předpokladu, že všechny zvuky, které nás oblopují mohou být za jistých okolností hudbou. Druhým pólem a součástí předpokladu je skuteč..

amortizace, amortization

umoření, umořování: 1. přechod hodnoty dlouhodobého majetku do produkce ve formě odpisů; 2. splácení dluhu v předem stanovených pevných částkách; 3. úřední prohlášení listiny za neplatnou

Audio CD

Audio CD je nejstarším formátem CD. Pro záznam zvuku na audio CD se používá vzorkovací frekvence 44,1 kHz a 16bitový stereofonní záznam bez komprese. V této podobě zabere jedna minuta záznamu 44100 · 16 · 2 · 60 : 8 = 10 584 000 bajtů.

azylant, asylum seeker

cizinec, kterému byl podle zákona o azylu udělen azyl, a to po dobu platnosti rozhodnutí o azylu.

B

Balada, Ballad

Balada je skladba vážného, často až pochmurného epického obsahu, která většinou těží z písňové formy.

balafon, balafon

Balafon je vlastně xylofon, který se skládá z dřevěné základny, na které jsou uchyceny vydlabané tykve (fungují jako zesilovače) a na nich jsou připevněné dřevěné laťky od nejkratší po nejdelší. Calebassy - zesilovače jsou umístěny od nejmenšího k největšímu a..

Banán, banana

Banán je protáhlé ovoce (technicky epigeická bobule) a plod banánovníku , který je velice žádanou komoditou produkovanou zemědělci tropických zemí. Banány mívají obvykle hmotnost mezi 125-200 g, ta je však významně závislá na konkrétním kultivaru. Z této váhy ..

Band Pass Filtr, BP, BP

Znamená, že propouští určitý frekvenční rozsah, zbytek odfiltruje (nazývá se taky pásmová propust). Frekvenci, kterou propustí můžeme měnit a nastavovat, šířku záběru frekvencí okolo nastavíme parametrem Q.

Baroko

Období hudebního baroka je obvykle kladeno mezi roky 1600 a 1750. Jedná se samozřejmě pouze o orientační vymezení. Termín baroko, přejatý z dějin umění, je odvozen z portugalského a francouzského barroc, tzn. perla nepravidelných tvarů. V tomto případě plat..

Basová kytara, Bass guitar

Basová kytara (také baskytara nebo trochu nepřesně basa) je strunný hudební nástroj, který v moderní hudbě nahrazuje funkci kontrabasu. Úlohou basové kytary je tedy především hrát basovou linku. Spolu s bicími tak tvoří základ rytmu a podporuje harmonii. Basky..

beat, beat

smyčka skládající se z bicích a perkusí. může být doplněna synthy a efekty... pro skladbu základní věc. Můžeme tento výraz slyšet například ve slově Breakbeat, atd...Dříve se označovalo slovo beat jako taneční Podklad. Dnes se jím označuje vše co se např. ve s..

Beatbox

Beatbox je způsob vytváření tónů, které imitují bubeníka, popřípadě perkuse, a to pouze ústy, tedy bez použití hudebních nástrojů. Provádí se pomocí cíleného ovládání jazyka, tváří, krčních svalů a kontroly dechu. Tím se docílí efekt napodobení rytmu a různých..

Bebop

Bebop neboli bop je forma jazzu charakterizovaná spíše tempem a improvizacemi než melodií. Vznikl na začátku až v polovině čtyřicátých let dvacátého století, později se z něj kombinací s dalšími hudebními styly vyvinul Hard bop. Samotné slovo bebop je napodobe..

BELT -DRIVE, BD

= remienkovy pohon taniera gramofonu

Bicí souprava, drums

Bicí souprava se skládá z jednotlivých bubnů a činelů a jejich stojanů, popř. dalších perkusivních nástrojů a sedačky pro bubeníka. Basový buben bývá ovládán šlapkou, stejně tak i Hi-hat činel. Dalšími bicími nástroji jsou triangl, xylofon, marimba, zvonkohra..

Big Beat

Bigbít, Big Beat , někdy familiárně zčešťováno jako bigboš, je český pojem pro mainstreamovou populární hudbu 60. let 20. století, především v letech 1963 – 1969, místo nesprávného jazzová hudba či estrádní hudba. Od 70. let byl tento pojem někdy používá..

Black metal

Black metal je hudební styl vycházející z death metalu, je však jinak nazvučen, zejména kytary. Kromě klasického nástrojového obsazení jsou často používaným nástrojem klávesy, dotvářející temnou atmosféru. Častým námětem blackmetalových kapel je satanismus. Ja..

Bluegrass

Bluegrass je hudební styl, který vznikl kolem roku 1945 ve Spojených státech. Patří do skupiny stylů, které se nazývají Country & Western Music. Tato hudba se původně hrála v oblasti amerického Jihu (Appalačské pohoří, Kentucky, Jižní a Severní Karolína). B..

Blues

Blues je hudební styl, který vznikl v afro-americké otrocké komunitě v 19. století v USA. Blues je světská hudba, vycházející z náboženských gospelů a spirituálů a je velmi výrazně ovlivněno africkou hudbou původních národů. Na rozdíl od spirituálů byl v původ..

bonga, bongós

bongós - afrokubánský hudební nástroj bicí; dva bubínky spojené dřevěnou příčkou.Každý bubínek mívá jinou velikost pro dosažení odlišného zvuku. Při hře se obvykle drží na kolenou, blány se rozechvívají údery prstů nebo dlaní.

Bootleg

Bootleg je jinak nedostupná audio nebo video nahrávka, která je šířena bez svolení autora. Spousta takovýchto nahrávek je volně šířena fanoušky toho kterého umělce. Ovšem existují i připady, kdy jsou tyto bootlegy prodávány, a to většinou v případech, kdy někd..

BPM, Beats per minute, BPM

BPM (údery za minutu) vyjadřuje počet čtvrťových not za minutu, např. je-li BPM 60, bude mít jedna doba trvání jedné vteřiny, takt čtyři vteřiny... Tento termín se užívá především při nastavení rychlosti metronomu nebo při tvorbě elektronické hudby.

Breakbeat

Termín Breakbeat se v hudební terminologii používá zejména k popisu rytmiky skladby. Explicitně zdůrazňuje, že údery v taktu nejsou rozmístěny pravidelně v celých dobách (celá nota), avšak i v dobách půlových, čtvtinových resp. osminových. Také se jedná ..

Brumle, Brumle

Brumle je lidový hudební nástroj patřící do skupiny idiofonů. Pochází zřejmě z Asie; na čínské kresbě ze 3. století přnl. je vidět hudebník hrající na brumli. Do Evropy se dostala z východních plání Kazachstánu a byla známa již starým Římanům. V evropských ..

BSPlayer, BSPlayer, BSP

BSP - multimediální přehrávač, přehrává video a hudební soubory, přidává možnost titulků-posun vpřed, vzad, různých formátů přehrávání. asociace souborů, možnost jiné zvukové stopy, než té která je ve video souboru a mnoho dalšího, dolby surround. avšak jeho n..

C

Cajón

Peruánský národní perkusivní nástroj. Dřevěná krabice s ozvučným otvorem na jedné straně. Hráč na ní obkročmo sedí a prsty a dlaněmi tluče do boků. Historie tohoto primitivního nástroje dnes rozšířeného díky kytaristovi Paco de Luciovi i ve španělském flamengu..

Cent

Cent je fyzikální jednotka pro měření velikosti intervalů, používaná v hudební akustice i hudbě. Definice centu vychází z rovnoměrně temperovaného ladění, dělícího oktávu na 12 stejně velkých půltónů. Jeden cent je definován jako 1/100 temperovaného půltónu..

Cirkulační dech

Cirkulační dech (též cirkulační dýchání, cirkulární dech) je hráčská technika používaná při hře na dechové nástroje. Je založená na vytvoření nepřerušovaného tónu využitím ústní dutiny jako dočasného vzduchového rezervoáru. Tato technika je nejčastěji zmiňova..

Cirkulární dech

Cirkulační dech (též cirkulační dýchání, cirkulární dech) je hráčská technika používaná při hře na dechové nástroje. Je založená na vytvoření nepřerušovaného tónu využitím ústní dutiny jako dočasného vzduchového rezervoáru. Tato technika je nejčastěji zmiňo..

Cluster

Cluster je shluk tónů; seskupení tónů, které již není možno jednotlivě rozeznat.

Copic Markery

Technika kresby pomocí speciálních lihových fixů. Původně japonská, používaná především na kreslení Mangy, avšak poslední dobou rozšířená i po světě. V České Republice k dostání pouze v jediném obchodě a to ve Zlaté lodi:) Jeden kus za cca 135kč

Country, Country music

Country (anglicky: Country music) je americký hudební styl, jehož počátky sahají do konce 18. století. Byl výrazně ovlivněn hudbou španělských, francouzských a irských přistěhovalců. Typickými hudebními nástroji jsou: kytara (akustická i elektrická), steel ..

Crescendo

Crescendo je zesilování hlasitosti jednotlivých tónů.

Č

Činel, hi-hat

Hi hat je součást bicí soupravy, která sestává ze dvou činelů umístěných proti sobě na speciálním stojanu. Tento druh činelu, respektive dvou činelů, přitisklých na sobě, se ovládá šlapkou. Po sešlápnutí vydá charakteristický zvuk, ale v hudbě se používá spíš ..

D

Dancehall

Dancehall (či ragga) je v současnosti zřejmě nejpopulárnější styl vycházející z reggae. Vznikl, jak název naznačuje, jako tanečnější verze roots reggae koncem 70.let. Jeho charakteristickým rysem je frázovaný zpěv, syrový rytmus a jenom částečný, skoro minimal..

Dancehall

Dancehall je v současnosti zřejmě nejpopulárnější styl vycházející z reggae. Vznikl, jak název naznačuje, jako tanečnější verze roots reggae koncem 70.let. Jeho charakteristickým rysem je frázovaný zpěv, syrový rytmus a jenom částečný, skoro minimalistický hu..

Darbouka, Darbouka

Pro arabskou a severoafrickou hudbu zvukově charakteristický a takřka nenahraditelný bubínek.

darbuka, darabuka, darebuka, trambuka, derbaki, drbaka, derboka, dombak, dumbek, dombalak, toubeleki,

Jeden z perkusních hudebních nástrojů. V dnešní době je nejznámější moderní egyptská darbuka, jejíž tělo je kovové a blána je z průhledného plastu, čímž dosahuje velmi zajímavého a výrazného zvuku.

Darkstep

Darkstep je hudební styl. Jedná se o specifické označení a název pro temný, tvrdý drum'n'bass. Populárním se stal na konci devadesátých let. Je charakteristický silnými bubny.

Death metal

Death metal je hudební styl vycházející z heavy metalu. První death metalové skupiny vznikaly v první polovině osmdesátých let ve Spojených státech. Jednou z prvních kapel byli američtí DEATH. Death metal je velmi těžké přesně definovat, většina kapel hraj..

Decibel, dB, dB

Decibel je fyzikální jednotka použítím nejznámější z měření hladiny intenzity zvuku. Je to ale fyzikálně bezrozměrná jednotka používaná k určení poměru mezi dvěma hladinami (podobně jako procento). Narozdíl od procenta je ale decibel jednotka definována v loga..

Decrescendo

Decrescendo je zeslabování hlasitosti jednotlivých tónů.

Delay, Delay, Delay

Zvukový procesor. Zjednodušeně řečeno simuluje ozvěnu. Pracuje s paramtery: feedback - velikost odraženého signálu, delay time - čas. interval mezi odezvami, feed - utlumení odrazu. Paremetry je často možné nastavovat pro oba kanály zvlášť a docílit tím zajíma..

dešťová hůl, Rainstick

Její původ je údajně v Chile. Jedná se o ceremoniální hudební nástroj pro přivolávání deště. Dešťová hůl je vyrobena ze zdřevnatělého skeletu odumřelého kaktusu. Vnitřek je vydlabán a ve spirále jsou umístěny přepážky. Dovnitř hole se nasypaly oblázky z vulk..

Didgeridoo

Didgeridoo (čti dydžerydů) je dechový hudební nástroj australských domorodců (aborigines) a patří mezi jedny z nejtypičtějších symbolů Austrálie. V tradiční podobě se jedná o termity vyžraný dutý kmínek eukalyptu, který se po vyčištění dutiny z užší strany opa..

Didžeridu, didgeridoo

, nijak nezakončená rovná trubka bez oddělitelného náústku, používaná původními obyvateli severní Austrálie. Je o ni výjimečný zájem především pro unikátní techniku hry. Ačkoliv dnes je tento nástroj znám pod svým anglickým názvem, pravděpodobně onomatopoickým..

DIRECT - DRIVE, DD

= priami pohon taniera gramofonu

Disharmonie, Disharmony

Disharmonie označuje v hudbě nehezký či nepříjemný souzvuk. Nelze jej ovšem obecně chápat jako něco objektivně nepatřičného, neboť může být zcela záměrnou součástí skladby.

Diskordianismus

Diskordianismus (z lat. Discordia, též erisianismus z řec. Eris) označuje společenství, které se prezentuje ve formě náboženství nebo parodie na náboženství. Členové tohoto společenství označují diskodianismus jako pantheistické neopohanské náboženství či f..

Disonance

Disonance je souzvuk dvou nebo několika tónů, který působí drsně až nepříjemně. Stejně jako pojem disharmonie nemůže být chápan jako něco objektivně nepatřičného, neboť může být zcela záměrnou součástí skladby.

Dominanta, Dominant

Dominanta je akord postavený na pátém stupni tónové řady.

Drone music , New Age music, Drone music

Drone music (hučící hudba ),také známá jako drone -based music, drone ambient nebo ambient drone, dronescape nebo dronology, a někdy jednoduše jako drone. Je to hudební styl, který zdůrazňuje použití trvalých zvuků, nebo tónové- shluky – nazvané drones...

Drum \'n\' Bass, DnB

Drum’n’Bass je hudební styl elektronické hudby vzniklý na počátku 90. let 20. století. Pro tento styl jsou charakteristické převážně instrumentální skladby, založené na výrazné basové lince spolu s bicími – od toho se odvíjí i původ jména sty..

Dub

Dub (čti dab) je hudební styl, který vznikl na Jamajce na začátku 70. let. Jeho původ je spjatý se stylem reggae, z kterého velmi úzce vychází. Dub je na první poslech pomalá a velmi temná hudba, kde hlavní význam mají důrazné a překombinované bubny a výrazná ..

Dub

Hudební styl, vzniklý na Jamajce koncem 60. let 20. století, původně jako instrumentální reggae. Z basové linky a perkusí některých reggae hitů vznikaly s použitím studiové techniky B-strany singlů. Tato technika se stala základem DJských improvizací.V dnešní ..

Dubstep

Dubstep je hudební žánr, který vznikl na počátku 21. století. Tento styl je typický svými hlubokými, modulovanými basami, které sahají až do takových frekvencí jako 40hz. Bicí jsou vetšinou experimentální, jsou propleteny efektivní snarou a hi-hatkami. Tempo s..

Dung - Chen, Dung - Chen

Mezi prostředky spojované s tibetským buddhismem jsou Dung- chen, dlouhé trumpety hrající v párech pro ranní a večerní svolávání k modlitbám, v předehrách, a průvodech. V tibetštině slovo Dung znamená "skořápka“, když je používáno samostatně nebo následu..

Dur, Major

Dur je sedmistupňová tónová řada s celotónovými kroky a s půltónovým intervalem mezi 3. a 4., a mezi 7. a 8. stupněm. Dále se výraz "dur" používá při označování druhu akordu.

Dynamika, Dynamic

Dynamika v hudbě znamená stupňování či odstupňování tónů z hlediska síly, resp.hlasitosti. V notaci se vyznačuje dynamickými značkami. V notovém záznamu určují dynamiku a její změny v průběhu skladby (tj. zesilování či zeslabování jejích úseků) dynamické značk..

E

Ekvalizér, Equaliser, EQ

Zvukový procesor pracující s hlasitostí v frekvenčním spektru. Zjednodušeně dokáže zvýšit/snížit hlasitost určité frekvence, v praxi spíše určitého frekvenčního rozmezí. Nastaví se konkrétní střední frekvence a kolem ní frekvenčí záběr-parametrem Q.

Electro

Electro je zkrácený výraz pro electro funk. Je známý také jaké robot hip hop a electro hip hop. Electro je elektronický styl hip hopu, který přetvořila německá skupina Kraftwerk spolu s funkem. Electro má tóny typické pro elektronickou hudbu a také zkomolené e..

Electronica

Širší název pro hudbu s elektronickými prvky. Do písně jsou vkládány nahrané zvuky (samply) pomocí elektronických zařízení, píseň je elektronickými zařízeními upravována (syntezována) nebo je celá píseň vytvořena pomocí elektronického zařízení. (např. hudebním..

Elektrická kytara, Electric guitar

Elektrická kytara (správněji elektrofonická) je druh kytary, ve které elektromagnetické snímače převádějí chvění strun s ocelovým jádrem na elektrický proud, který je veden z kytary do zesilovače. S elektrickou kytarou se často používají nejrůznější efekty k ú..

Elektrofon

Elektrofon je hudební nástroj, jehož zvuk je vytvářen elektricky. V původní klasifikaci Hornbostela a Sachse z roku 1914 ještě nebyly elektrofony obsaženy. Mezi elektrofony nejsou obvykle zařazovány nástroje ozvučené, které jsou schopné hry i bez ozvučení a je..

Erhú, Erhú

Erhú(„dvoustrunný nástroj“) jsou dvoustrunné altové housle, které se vyvinuly z xiqín (poprvé na ně prý hrál Xi - dle Nomádů to byl praotec Mongolů). Skládaly se z: - dvou ocelových strun (původně hedvábných, laděných v kvintě), mezi kterými ..

Etnomuzikologie

Etnomuzikologie je vědní obor, který se zabývá zkoumáním hudby coby uměleckého projevu, typického pro civilizační, kontinentální, národní či lokální kulturní tradici a vývoj.

evoluční hudba, evolutionary music

Druh evolučního umění, kdy hudbu tvoří evoluční algoritmus. Obvykle se jedná o vícevrstvou umělou neuronovou síť, do které vstupují umělcem zvolené písně, načež umělec vybírá z výstupů podle sebe.

Extended Play, EP

EP (Extended Play) je označení pro hudební nosič, který nese nahrávky příliš dlouhé na to, aby mohly být označeny jako singl, ale i příliš krátké na to, aby se daly označit jako klasické album. Především punkové kapely vydávaly nahrávky v tomto formátu. Termín..

F

FL Studio, FL

FL studio (dříve Fruity Loops) je hudební produkční software(DAW - Digital Audio Workstation) od společnosti Image-Line Software. Hudba je tvořena mixováním audio nahrávek, digitálních syntetizátorů a MIDI signálů. Výsledek je ukládán do .FLP souborů a může bý..

Flétna ney

Rákosová flétna používající se v celém arabském světě. Tradiční ney se vyrábí z nilského rákosu. Poskládána je z devíti kusů. Má sedm děr a její historie prý sahá až kamsi k egyptským pyramidám. Má velmi výrazný, nepřeslechnutelný zvuk.

Folk

Folk je hudební žánr, který má své kořeny v anglosasských zemích. Samotné slovo folk znamená v angličtině lid. Spojení folk music znamená lidovou hudbu (etnickou) i tzv. folkovou hudbu. Pro odlišení moderní folkové hudby od etnické se vžil v anglo-amerických z..

Freetekno

Freetekno je název pro hudební styl a s ním spojenou scénu. Hudebně je freetekno undergroundová odnož techna, typická rychlým tempem (kolem 180 BPM) a nejrůznějšími syntetickými zvuky a samply. Freetekno scéna je silná subkultura fungující na DIY princip..

Funk

Funk je hudební styl vytvořený Afroameričany v 60. letech 20. století. Nejznámějšími představiteli jsou James Brown, The Isley Brothers, George Clinton, Earth, Wind & Fire a Kool & The Gang. Největší popularitě se tento styl těšil v 70. letech 20. století, dod..

G

Gaohu , Gaohu

Gaohu („pronikavý húqin“) se vyvinul z erhu díky známému kantonskému hudebníkovi Li Weno ... (1898 - 1981), aby zvýraznil erhu vysokými a jasnými tóny. Stále je vedoucím nástrojem v provincii Guandong.., tedy v Kantonské hudbě a opeře, a je tedy..

Garage

Garage je hudební styl patřící mezi odnože House Music (Garage House). Garage se vyznačuje důrazem na vokály s vlivy soulu či funku. Vzniknul v 80ých letech v New Yorku kolem klubu Paradise Garage. Ve stejné době se rozvíjely příbuzné žánry Techno a Acid v Det..

Glosolálie

Glosolalie (z řeckého, "γλώσσα" /glossa/-jazyk a "λαλώ" /lalô/-mluvím) je mluvení či modlitba v mystickém, neznámém nebo neexistujícím jazyce. Také se tak někdy přeneseně označuje způsob hlasového projevu umělc..

Gothic metal

Gothic metal, také nazýván goth metal, je styl, který vznikl kombinací heavy metalu a nově zahrané gotické hudby. Vznikl na počátku devadesátých let 20. století v Evropě, částečně i v USA.

Gothic rock

Gothic rock je styl hudby, který se oddělil na počátku 80. let od alternative rocku. Vznikl kombinací gotické a rockové hudby. Mezi nejvýznamnější kapely patří Sisters Of Mercy, Lacrimosa a The Mission. Známá je též česká skupina XIII. století. Tvrdší verze go..

Grand Prix du disque

Grand Prix du Disque de l'Académie Charles Cros je prestižní hudební ocenění, které každoročně od roku 1948 uděluje francouzská Akademie Charles Cros za vynikající nahrávky hudebních skladeb jak po stránce umělecké, tak technické. Světový význam má především n..

Grunge

Grunge (v překladu něco jako roztrhaný, ušmudlaný) je hudební styl, jež je definován jako odnož rocku smíchaná s punkem. Důležitou součástí jsou texty pojednávající o dnešní komerční spotřební společnosti, mezilidských vztazích a úpadku kultury vůbec. Tento..

Guiro, Guiro

Perkusivní nástroj z Kolumbie známý po celé Jižní Americe. Jeho původ sahá k indiánskému kmeni Taino.Vysušená tykev na povrchu opatřená rýhami, po kterých se přejíždí ocelovou tyčkou nazývanou pua. Podobně jako maracas guiro používají zpěváci. Moderní už se vy..

H

Hard rock

Hard rock je hudební styl, vycházející z rock and rollu, jehož kořeny vychází z garage a psychedelického rocku začátku 60. let. Termín je používán jako takový "deštník" pro styly jako punk a ‘grunge, narozdíl od pop-rocku, hraného v rádiích. Už u Beatles se..

Hardcore, HC

Hardcore znamená v angličtině „tvrdé jádro“. Jako hudební styl jej známe ve dvou významech. Pododnož rocku: V tomto významu jde o hudbu na pomezí metalu a punku. Vyznačuje se energickými písněmi postavenými na jednoduchých kytarových riffech v ..

Hardstyle

Hardstyle (někdy také hardbass) je subžánr trance, se vztahem k hard trance. Vyznačuje se agresivnějšími smyčkami s hutnými basy o tempu kolem 147 Bpm. Skladby jsou melodické a obsazují přední příčky klubových scén.

Harmonie, Harmony

Harmonie je užití a studium současně znějících tónů a akordů v hudbě. Někdy se o ní hovoří jako o "vertikálním" aspektu hudby, zatímco "horizontálním" aspektem je melodie. Harmonie je považována za protipól polyfonie, která je založená na současném znění někol..

Heavy metal

Heavy metal je hudební rockový styl, který se začal formovat již na přelomu 60. a 70. let 20. století, nicméně v podobě, jaké ho známe dnes, se objevil až v 80. letech jako takzvaná Nová vlna britského heavy metalu. Je charakteristický rychlým a agresivním ryt..

Hertz, Hz

Hertz - Hz - je jednotkou frekvence neboli kmitočtu v soustavě SI. Jednotka je pojmenována podle fyzika Heinricha Hertze, badatele v oblasti elektromagnetických vln. Jednotka vyjadřuje, kolik pravidelných dějů se odehraje za jednu sekundu. Fyzikální rozměr ..

Hip Hop

Hip Hop je styl populární hudby. Je tvořen ze dvou hlavních elementů: Rapování (také známé jako MC-ing) a Dj-ing , ale také s breakdancem a graffiti. Toto jsou 4 hlavní součásti hip hopu a kultury pohybu, které začali na počátku 70. let v New Yorku Afroameriča..

Hlasivky, vocal cords

Hlasivky (lat. plicae vocales) jsou hlavním fonačním orgánem savců. Jsou uložené v hrtanu, samotné hlasivky pak tvoří párový hlasivkový sval, hlasivkový vaz a slizniční hlasivková řasa, napjaté mezi konvicovitou a štítnou chrupavkou. Vzduch, který při výdechu ..

Hluk, Noise

Jako hluk bývá označován také nepříjemný, rušivý zvuk. Tato definice je subjektivní, protože tentýž zvuk může být pro někoho obtěžující a pro jiného přijatelný nebo dokonce příjemný. V hudbě je jako hluk označován zvuk s neurčitou výškou, nemajíci stálou ..

Hoboj, Oboe

Dřevěný dechový nástroj, používaný v orchestru. Na hoboj je težší vytvořit kvalitní tón, ale když ho někdo ovládá, dokáže přinést do skladby jedinečnou hudební barvu.

House

House Music (často jen House) je styl taneční hudby založený na monotónním 4/4 rytmu v rychlosti mezi 120 až 130 BPM (beats per minute - úderů za minutu). Základ skladby je typicky vytvořen bicím automatem (nejčastěji Roland TR-808, Roland TR-909) se zvýrazněn..

Housle, violin

Housle jsou strunný smyčcový nástroj se čtyřmi strunami laděnými v čistých kvintách: g, d¹, a¹, e². Mají hlubokou tradici v evropské klasické hudbě, většina skladatelů jim věnovala důležitou část svého díla. Jsou nejmenší z rodiny houslových nás..

Hudba, Music

Hudba je organizovaný systém zvuků. Výběr zvuků, jejich rytmické členění a jejich uspořádání určují kvalitu, funkci a estetické působení hudby. Toto estetické působení hudby se může uplatnit pouze v rámci historicky proměnných pravidel a dobového vkusu. Hudba ..

Hudební nástroj, Music instrument

Hudební nástroj je zařízení (nástroj) k vydávání tónů a zvuků používaných v hudbě. Téměř vše, co vydává zvuk, může být použito jako hudební nástroj. Dělíme je takto: - samozvučné (idiofony) - gong, xylofon, triangl... - blanozvučné (membrafony) - bubny, t..

Hudební směry

Hudebním směrem rozumíme hudební sloh, který je na rozdíl od hudebního stylu buď součástí široce akceptovaného uměleckého hnutí nebo je typický pro příslušné dějinné období. Znamená to tedy, že jeho formální i obsahové atributy se projevují podobně i v dalších..

Huqin, Huqin

Čínské smyčcové strunné nástroje, které byly běžně nazývány húqin („barbarské strunné nástroje“), odrážely historický fakt, že tento druh nástrojů byl původně používán mongolskými a mandžuskými kočovníky. Základní typ húqin se objevil v Číně za..

C

Chromatika

Chromatika je základní tónový systém moderní evropské hudby, který se skládá ze samých půltónů. Chromatický postup je tedy postup od základního tónu k jeho chromatické obměně (c-cis, d-dis, apod.). Pokud je použito rovnoměrně temperované ladění jsou všechny ch..

I

Ieta, Ieta

Sedmi strunná harfa z centrální Afriky, Pygmeji adoptovaná teprve před desítkami let.

Imzad, Imzad

Stále vzácnější jednostrunné housle s dřevěným rezonátorem pokrytým kozí kůží. Imzad představují vážený symbol hudby pouštního národa Tuaregů. Hrají na ně jak ženy, tak muži.

Indie music, Independent music

nezávislá hudba, distancovaná od mainstreamu, často do-it-yourself - tzn. nahrávání i vydávání vlastními prostředky

industriál

Industriál nebo industriální hudba je termín, který v současné době vyhrazen pro celou řadu hudebních stylů, jejichž společným jmenovatelem je zároveň užití určitých technik hudební produkce v duchu principů tvorby elektronické hudby, resp. musique concr&eg..

Instrumental rock

Instrumental rock je podžánr hudebního stylu rock, ve kterém je kladen důraz zejména na použití hudebních nástrojů a zpěv není používán vůbec.

Intermezzo

Intermezzo je italský termín, označující něco "vloženého mezi". V hudbě představuje buď - drobnou hudební skladbu nebo - mezihru

Interval, Distance

Interval je časová vzdálenost mezi dvěma tóny.

Intonace, intonation

Intonace vyjadřuje tónovou čistotu zpěvu, jak dobře harmonicky ladí s doprovodem nebo jak dobře na sebe samotný zpěv navazuje.

J

Jazz

Jazz je proud hudby, který vznikl koncem 19. století v New Orleans. Jedná se o první styl tzv. popové hudby, která se začala vydělovat koncem 19. a začátkem 20. z klasické hudby jako směr určený k zábavě a tanci. Jazz vychází z černošských worksongů, gospelů a..

Jazz rock

Jazz-rock (Fusion)je hudební styl. Tento styl se začíná hrát na konci 60-tých let. Zřejmě se vyvinul z hardbopu. Bývá spojován s pozdějšími alby Milese Davise. Dále pak s Mahavishnu orchestra, Return to Forever, Weather Report, Pat Metheny Group atd. Vyznač..

JetAudio, JetAudio

Alternativa k Winampu. Je to multimedalní přehrávač, který zvládne hudbu i video. není náročný na CPU jako Winamp, po kliknutí na soubor okamžitě začne přehrávat. Volně si můžete měnit skiny, které jsou ke stažení na oficiálních stránkách. Přehrávač je plně v ..

JPEG Resampler

Aplikace pro dávkové resamplování (změnu velikosti) obrázků ve formátu JPEG. Snadné ovládání, možnost nastavení různých způsobů výpočtu výsledných rozměrů (jako rozlišení, procento z originálu, max. šířka nebo výška, velikost výsledného souboru atd.). Dále je ..

Jungle

Jungle je hudební styl obvykle považovaný za zaměnitelný s Drum'n'Bass. Mezi těmito styly nejsou významnější rozdíly. Často je pojem jungle spojován se staršími materiály z první poloviny 90. let, drum 'n' bass je v podstatě pokračovatel junglu, čerpající z je..

K

Kamalengoni, Kamalengoni

Šestistrunná harfa z kraje Wassoulou, ležícího na jih od Bamaka, hlavního města Mali. Zvukově nedostižný nástroj, jímž kdysi mladí lovci zaháněli v pralese zlé duchy. V roce 1950 kamalengoni Allata Brulaye Sidibi upravil a tento nástroj - harfa mladých - předs..

Kánon, Rota

Kánon je vokální skladba kontrapunktické formy, založená na principu přísné imitace (napodobení), tj. práce s tématem spočívá v jeho opakování dalšími hlasy, většinou přesného ve všech atributech (melodika, harmonizace, rytmus a tempo). Existují však kánony, k..

Klarinet, clarinet

Klarinet je jednoplátkový dřevěný hudební nástroj. Název pochází z italského clarinetto - malá trubka, neboť jeho zvuk ve vyšších polohách připomíná zvuk trubky (clarina). Klarinet má široké využití v sólové i komorní hudbě, je standardní součástí komorních i ..

Klasická hudba, Classical music

Klasická hudba je označení pro vrcholnou formu obvykle orchestrální hudby hrané v historii, za níž je v tomto ohledu považováno zejména období renesance, baroka, klasicismu a romantismu, dle četných názorů se sem však řadí i pozdější složitěji členěné slohy ja..

Klavír

Klavír je rozměrný strunný hudební nástroj. Jeho zvuk vzniká chvěním strun rozkmitaných úderem dřevěných kladívek. Klavír může být používán jako sólový i doprovodný nástroj, či jako součást orchestru. Krom slova klavír lze adekvátně užít termínu piano, fort..

Komunismus, communism

Komunismus je ideologie beztřídní společnosti založená na společném vlastnictví výrobních prostředků. Je zaměřen antidemokraticky a antiliberálně, přestože sami komunisté tvrdí opak; v komunismu jsou totiž zájmy a práva většiny vždy důsledně nadřazeny právům a..

Konsonance

Konsonance je souzvuk dvou nebo několika tónů, který na náš sluch působí příjemně.

Kontrapunkt, Cotrapunctus

Jeden za základních druhů hudební skladby, kdy skladatel klade noty v protipohybu tak, aby tvořily určitou harmonii podle kontrapunktických pravidel. Kontrapunkt je naprostým základem polyfonie a harmonie. Největší rozmach proběhl v renesanci. Typickou skl..

Kora , Kora

Unikátní, jednadvaceti strunná harfa. Symbol západoafrické hudby. V souladu s tradici patří pouze tamním griotům. Kora je totiž považována za nástroj džinů, škodolibých a zlomyslných tvorů, schopných všem nepovolaným dokonale zpustošit duši nebo je rovnou při..

Kpanlogo, Kpanlogo

Velký buben z Ghany mající díky kůži z antilopy měkký a rezonující tón. Kpanlogo tvarem i zvukem připomíná conga

Krar, Krar

Šestistrunná lyra z Etiopie, na níž hrávali potulní hudebníci národa Azmari. Jedná se o přeměnu z řecké lyry, která se do Etiopie dostal po řece Nil z Egypta. Někdy se také říká, že původ kraru sahá až k harfě krále Davida.

Kytara, Guitar

Kytara je drnkací strunný nástroj (chordofon) s hmatníkem. Tón vzniká rozechvěním struny napjaté mezi dvěma pevnými body – nultý pražec a vložka kobylky. Struny jsou rozechvívány drnkáním prsty nebo plektrem (lidově trsátko). Hmatník umožňuje získávat da..

L

Ladění, Tune

Ladění (temperatura) stanovuje přesné vzdálenosti jednotlivých tónů v hudební stupnici. Ladění tak určuje frekvence jednotlivých tónů a poměry mezi nimi.

Latin jazz

Latin jazz je obecný termín pro hudbu kombinující rytmy afrických a latinskoamerických zemí s jazzovými harmoniemi ze Spojených států. Latin jazz má dvě varianty: afro-kubánský a brazilský. Afro-kubánský jazz se hrál ve Spojených státech neprodleně po období b..

legato

Legato znamená doslova vázaně - jedná se o označení stylu hudebního přednesu, kdy jsou jednotlivé tóny hrány s co nejméně patrným oddělováním. Hudebník například nepřestane během změny tónu dýchat do nástroje nebo nepřeruší tah smyčce. Legato je v notovém záp..

Lidová hudba

Lidová hudba (hudební folklór) je ryze spontánní projev lidové hudebnosti. Jedná se o písně a tance, ale též o obyčeje a zvyky, při nichž hraje hudba významnou roli. Rozvíjí se a uchovává ústní tradicí a její tvůrci zůstávají většinou anonymní. Základem evrops..

Liquid funk

Liquid funk je jedním z několika stylů Drum'n'Bass, také mnohdy přezdívaný jako hitoví drum&bass.Tento styl vznikl v druhé polovině 90. tých let.Charakterizuje se "funky rytmem“ zřetelnými vokály mnohdy i množstvím přidávaných nástrojů celkově navozuje a..

Literatura, Literature

Literatura (z lat. littera = písmeno) v širším slova smyslu je souhrn všech psaných textů, tedy literatura umělecká, naučná, technická, časopisecká, memoárová i soukromá korespondence. V užším slova smyslu se literaturou obvykle myslí literatura umělecká, čili..

loop, loop

opakující se hudební, například beatové smyčky, které se využívají především pro tvorbu hudby v hudebních softwarech. Usnadňuje skladateli práci v tom, že opakující se hudební rytmus lze "poskládat" za sebe, aby nemusel neustále dokola zaznamenávat ten samý ry..

Low Pass Filtr, LP Filter, LP

Znamená, že propouští nízké frekvence, zbytek odfiltruje. Frekvence, od které filtruje je možné nastavit a měnit. Také stromost filtrovací křivky lze měnit, tzv. parametr Q.

Lyrika

Lyrika je opak epiky. Nemá dej, vyjadruje náladu a pocity autora.

M

Madrigal

Madrigal je světská skladba písňového charakteru a obvykle milostného námětu. Oblíbená zejména v renesanční Itálii

Mandola, Mandola

Loutna tvarem a vzdáleně i zvukem připomínající oud. Na rozdíl od ní má ovšem mandola severoafrický původ a hraje se na ní převážně v alžírském berberském kraji Kabyle.

Marimbula, Marimbula

Nìkdy se ji také říká basová kalimba. Jedná se o tradiční kubánský potažmo karibský nástroj vyrobený černými africkými otroky. Poprvé se na Kubě objevil ve východní provincii Oriente na počátku 19. Století, později byl nástroje přenesen i do Dominikán..

Mastering, Master

Mastering je uprava zvuku, frekvencneho spektra a urovni jednotlivych nastrojov za cielom zladenia do kompaktneho celku. Casto najzakladnejsim nastrojom byva ekvalizer alebo specialne programy v kt. sa mastering da robit (SoundForge, CoolEdit, T-racks 24)

Mbira, Mbira

Posvátný nástroj národa Shona ze Zimbabwe na jehož fascinujícím zvuku stojí celonoční vesnické hudební slavnosti pungwe, kdy hráče doprovází dřevěná marimba, buben ngoma a chřastítka hosho. Výsledkem je hypnotický rytmus schopný přivézt vás do transu. Ozvučnic..

Melodie, Melody

Melodii chápeme jako: - skladatelem rytmicky organizovanou sekvenci jednotlivých tónů, navazujících na sebe tak, aby byla vyjádřena hudební myšlenka nebo její frakce. - tónovou strukturu s přihlédnutím k uspořádání jednotlivých tónů v určitém sledu - zá..

Metronom, Metronome

Metronom je mechanický, elektro-mechanický nebo elektronický přístroj s kyvadlem, které rovnoměrné odklepává rytmus hudební skladby (nějčastěji každý úder značí jednu čtvrťovou notu). Pokud se hraje ve 4/4 taktu a metronom se nastaví na rychlost 60 BPM, p..

Metrum

Metrum je hodnotový systém, který člení časový průběh hudební skladby a sled tónů na základní celky, organizované z relativně stejných veličin, seskupených podle principu přízvučnosti a nepřízvučnosti. Určuje tedy rytmus hudební skladby (resp.popisuje koncept ..

Mizmar, Mizmar

Tradiční dechový nástroj příbuzný hoboji nebo bombardu s pronikavým zvukem. Vyrábí se z rákosu, dřeva či slonoviny. Nejstarší mizmar byla nalezen v egyptských hrobkách. Rozšířený je po celém arabském světě, nejvíc se však používá v Maroku, Libanonu, Sýrii a Eg..

mluvící buben, Dondo

Nezdá se Vám název tohoto bubnu? Je to možné. Jeho jiné názvy, které spíše budete znát jsou: Tama, Tamani, Don-don, Dun-dun, Gan-gan a tak dále. Ale teď již k bubnu samotnému. Buben pochází z Ghany z území Yoruba* a podle jeho velikosti se můžeme setkat s r..

Mluvící buben, Talking drum

Podpažní západoafrický bubínek neboli mluvící buben ve tvaru přesýpacích hodin. Jinak také bubínek tama. Jeho zvuk se mění tlakem hráčova podpaží.

Modulace, Modulation

Modulace je přechod z jedné tóniny do drhué.

Moll, Minor, mi

Moll je semistupňová tónová řada s celotónovými kroky a půltonovými intervaly mezi 2. a 3., a mezi 5. a 6. stupňem. Tuto řadu dělíme na harmonickou a melodickou. V harmonické moll je 7. stupeň zvýšen; v melodické moll je vzestupně vedle 7. stupně zvýšen také 6..

Mrtvá barva, debris colour

Termín používaný pro barvu používanou k podmalbě

MTV Video Music Awards

MTV Video Music Awards jsou hudební ceny vztahující se na videoklipy, které se stabilně udělují od roku 1984 na televizní stanici MTV. Původně měly konkurovat cenám Grammy Awards. Jsou vysílány na televizních kanálech MTV a kanadské CTV. V minulosti se udělova..

Muzikál, Musical

Muzikál je film nebo divadelní představení, ve kterém hrají výraznou složku herectví, hudba a tanec. Muzikáloví herci tak musí být dobří činoherci, zpěváci i tanečníci zároveň. Muzikál může být celozpívaný, nebo se v něm střídají zpěv a mluvené slovo. Stejně t..

Muzikologie

Muzikologie je latinsko (musica)-řecké (logos) slovo, které původně označovalo veškerou nauku o umění. Slovo musica je odvozeno od „múz“, tedy bohyň či nadpřirozených patronek umění. Postupem času byl tento slovní útvar vžit pouze v souvislosti s j..

Muzikus

Muzikus je časopis zabívající se hudbou převážně rockovějšího charakteru.

N

New Age

Za první projev New Age na poli hudby je považován (převážně rockový) muzikál Vlasy s úvodní skladbou Aquarius (Vodnář). Americká kapela The Velvet Underground pak poprvé použila termín New Age v názvu skladby z roku 1969. Výrazná část hudby identifikovaná ..

New Age, New Age

Za první projev New Age na poli hudby je považován (převážně rockový) muzikál Vlasy s úvodní skladbou Aquarius (Vodnář). Americká kapela The Velvet Underground pak poprvé použila termín New Age v názvu skladby z roku 1969. Výrazná část hudby identifikovaná ..

Ngombi na pekeh, Ngombi na pekeh

Čtyřstrunné ngombi na pekeh (ngombi je vlastně pygmejský název pro kterýkoliv strunný nástroj) se také přezdívá půlnoční harfa. Hráč ji má položenou na klíně a vytváří na ní repetitivní hypnotické melodie a nejlépe prý zní v noci, kdy ji doprovází zvuk hmyzu.

Nízkofrekvenční oscilátor, Low Frequency Oscillator, LFO

Signál z nízkofrekvenčního oscilátoru (LFO) se používá k modulování jiného signálu. Např. jím můžeme automaticky měnit cutoff filtru. Nastavuje se parametry: frekvence (často pomocí násobku taktu), velikost a tvar signálu.

Nu metal

Nu Metal je hudební styl, který vznikl v polovině 90. let. Často se popisuje jako heavy metal s prvky rapu. Za zakladatele nu metalu jsou všeobecně považováni KoЯn, začali totiž jako první hrát s podladěnými sedmistrunnými kytarami, jako vzor následováni..

Nyatiti, Nyatiti

Zhruba pět tisíc let stará osmistrunná lyra národa Lua, žijícího na severu Keni, v klínu mezi Ugandou a Tanzánií. Vyobrazenou ji však najdete i na egyptských hireoglyfech, takže se má zato, že do Keni po Nilu t horního Egypta. Jedná se o výhradně mužský nástro..

O

Obálka, Envelope, ADSR

ADSR obálka, je součástí mnoha syntezátorů a samplerů, má podíl na parametrech zvuku, určuje jeho průběh v čase. Skládá se ze čtyř částí: Attack, Decay, Sustain, Release. Attack (náběh, nástup): udává za jakou dobu se signál po stisknutí klávesy dostane na ma..

ocelový buben, Steel drum

Novodobý nástroj z Trinidadu, kdy v roce 1886 zakázala tamní vláda černým otrokům používat tradiční dřevěné bubny v obavě, aby se jimi nedokázali svolávat k demonstracím a povstáním. Ti brzy vzali zavděk prázdnými barely od oleje, jejichž víka obratně kladívky..

Off Topic, OT

Off Topic (někdy zkracováno OT) je výraz přejatý z angličtiny a znamená mimo téma. Tento výraz se dává většinou na fóra jako sekce, kam mohou uživatelé psát cokoliv, co chtějí, eventuálně jako označení stavu, kdy přispěvovatelé mluví z cesty.

Ó

Óm mani padmé húm

Význam mantry Óm mani padmé húm První z nich, óm, je složena ze tří písmen - a, u a m. Ty symbolizují nečisté tělo, řeč a mysl vyznavače; a symbolizují také čisté vznešené tělo, řeč a mysl buddhy. Je možné přetvořit nečisté tělo, řeč a mysl v čisté tělo, ře..

O

Oud, Oud

Arabská loutna fascinujícího zvuku. Královna arabských nástrojů. Oud (al-oud) je přímým předchůdcem evropské loutny. Dnes se s loutnou oud můžeme ale setkat prakticky v celém islámském světě.

P

Partitura, Score

Partitura je přehledný notový záznam jakékoli vícehlasé instrumentální nebo vokální skladby.

Peruánská píšťala, peruan whistl

Ukazuje se, že tyto na první pohled hračky hrály velmi důležitou roli v rituálním životě starých Inků a Mayů. Při rentgenu jedné okaríny se např. zjistilo, že v sobě skrývá tři dutiny, které jí dodávají neuvěřitelné zvukové vlastnosti. Nejstarší předkolumbovsk..

Pizzicato, Pizzicato, Pizz.

Technika hry na smyčcové nástroje, kdy hráč nepoužívá smyčec, ale melodii vybrnkává prsty. Běžně se technika využívá v orchestrech, komorních skladbách a v jazzu.

Poetismus

Poetismus je původem literární směr, který vznikl v Československu a nikdy se nerozšířil za hranice naší země. Poetismus nechtěl být pouze literárním programem, ale měl ambice stát se způsobem jak se dívat na život, aby byl básní. Cílem poetismu bylo úplné opr..

Poezie, poetry

Poezie (z řeckého poiésis - tvorba) je básnictví. Poezie je vedle prózy a dramatu základním druhem literatury. Autor toho druhu umění je označován za básníka resp. básnířku. Jedná se o jazykové dílo, které se od běžné mluvy odlišuje používáním uměleckých pr..

polotón, halftone

Lomený barevný tón tvořící u kresby nebo malby přechod mezi světlem a stínem.

Polyfonie

Polyfonie (řecky "vícehlas") je skladebná technika, při níž skladbu vytvářejí dva, tři, čtyři i více samostatných hlasů. Žádný z nich přitom není vedoucí, žádný doprovázející.

Pop

Pop je hudba zaměřená na pobavení co nejširší části posluchačů. Popové skladby se zpravidla skládají ze slok a refrénů s předvídatelnou strukturou. Texty mívají nenáročná, opakující se témata. Popové skladby bývají komponovány, nahrávány a vydávány zpravidla s..

Progressive rock

Progressive rock (prog nebo prog rock) je styl rocké hudby, pocházející z psychedelického rocku. Tento druh vznikl během 60.let a největší popularity dosahoval v polovině 70. let. Progresivní rock zůstal v pozadí punk rockové vlny, aby se zpět vrátil v podobě ..

Próza, prose

Próza (prosa), výraz pochází z latinského výrazu prósa órátió – tj. řeč hovořící přímo, nerýmovaně, próza je tedy každý psaný text nepsaný ve verších. Jde tedy o běžnou, přirozenou formou psaného textu. Píšeme-li prózu, řídíme se při sestavování vět l..

Psychedelický rock, Psychedelic rock

Psychedelický rock je hudebný styl, inspirovaný nebo pokoušející se napodobit mysl měnící zážitky z drog jako cannabis, psilocybin, meskalín a hlavně LSD. Existují i jiné formy psychedelické hudby, které měli původ ve stejných kořenech a odklonily se od převaž..

Psytrance

Psychedelický trance, často také zkracováno pouze na psytrance, je forma elektronické hudby, která se vyvinula z Goa trance na začátku 90. let, když se ta poprvé stala mainstreamem. V některých kruzích a online komunitách je Psychedelic preferovaný název žánru..

Punk

Punk [pank] je hudební a životní styl. Anglicky toto slovo znamená nesmysl, výtržník. Toto označení se používalo pro nekvalitní hudbu. Hudebně se punk vrátil k počátkům rocku, tzn. využívání jednoduché melodie zpravidla o třech akordech, v extrémních pří..

Punk, punk, Punk

Anglicky toto slovo znamená nesmysl, výtržník. Toto označení se používalo pro nekvalitní hudbu. Punk jako hnutí vznikal postupně, přesto za jeho vznik bývá zpravidla označován rok 1976. Především v Anglii tento styl nebyl chápán pouze jako hudební záležitost, ..

Q

Quartz Direct Drive, QDD

je to pohom gramofonu pomocou kristaloveho oscilatora (ktory je presny a drzi otacky), quartz je aj technologia svajciarskych hodiniek, ktoru taktiez gramofon obsahuje.

R

Raga, Raga

Raga je jedním z nejdůležitější pojmů, které musí znát studenti indické hudby. Indické slovo „rag“ je odvozeno ze sanskritu „raga“, což znamená „barva, nadšení, vztek, žádost, zaujetí, chtíč...“. Je také spojeno se slovem &#..

Raggamuffin

Raggamuffin je výraz z hudební terminologie. Zejména se používá pro označení vokalisty, jehož projev střídá rap a zpěv s důrazem na původní, jamajský přízvuk. Odtud i typický dialekt, který přivezli hlavně přistěhovalci z Jamajky. Ti tvoří komunitu v londýnské..

Reggae

Reggae je styl hudby, který se vyvinul na Jamajce od 60. let 20. století z hudby Rock Steady a Ska postupným zpomalováním, jméno styl získal podle skladby Do The Reggay! z 50-tých let. Reggae je synonymem Jamajky stejně tak, jako jamajský rum, marihuana, Bob M..

Relativní sluch

Relativní sluch označuje v hudbě schopnost rozeznat vzájemné vztahy tónů, resp. intervaly a zapamatovat si melodii. Tato schopnost je v různé rozvinutosti patrná téměř u každého a dá se cvičit. Lidé s relativním sluchem si dokáží zapamatovat i dlouhé melodické..

Remix

Remix je přemíchání původní hudební nahrávky, které se liší od původního znění. Původní nahrávka může být rozšířena o prvky taneční hudby. Technologie remixu je často používána DJ v tanečních klubech.

Reverb, Reverb, Reverb

Zvukový procesor vytvářející dozvuk, simuluje odrazy zvuku skutečného prostoru. Dokáže nástroje umístit v prostoru. Velmi důležitá věc ve skladbě, bez něj zní suše. Pro nastavení užívá parametrů: decay time - délka dozvuku, predelay - čas před odezvou, room si..

RnB, Rhythm a blues

Rhythm and blues (nebo R&B a RnB) je populární styl hudby, který kombinuje prvky jazzu, gospelu a blues — poprvé byl použit Afro-americkými hudebníky ve 40. letech 20. století. Nejčastějšími nástroji původního RnB byli basová kytara, saxofon, bubny a klá..

Rock and Roll

Rock and roll (také známý jako rock 'n' roll) je hudební superžánr, který se postupně objevil v 50. letech v USA a rychle se rozšířil po celém světě. Časem se z něho vyvinulo mnoho stylů, které jsou jednoduše nazývány jako rock. Od poloviny 50. let se rock 'n'..

Roots Reggae

Roots reggae je výraz označující klasické reggae v jeho původní podobě - navazující na jeho kořeny a prvopočátky na Jamajce, většinou mají buď duchovní, politický, nebo i milostný obsah

Rumba

Rumba je velmi romantický tanec na čtyři doby, který je blízký tanci cha-cha. Partner s partnerkou jsou mezi sebou v neustálém napětí. Tanec začíná krokem na čtvrtou dobu. Existují dvě varianty - tzv. Kubánská čtvercová rumba a tzv. Mambo Bolero. Kubánsk..

Rým, rhyme

Rým je zvuková shoda koncových hlásek (v českém verši obvykle od samohlásky poslední rytmicky důrazné slabiky) na konci veršů nebo půlveršů. Rým má funkci rytmickou – určuje hranici verše, stvrzuje veršovou klauzuli, zdůvodňuje rytmický řád (vzestu..

Rytmika, Rhythmics

Rytmikou se obvykle rozumí rytmická sekce v hudební skupině. Hlavní jádro dnes často tvoří bicí souprava a baskytara. Dále se mohou vyskytnout perkuse, v některých žánrech se pak za rytmiku mohou považovat např. i klávesy nebo kytara.

Rytmus, Rhythm

Rytmus (latinsky rythmos) je pravidelné střídání, či opakování zvuku nebo částí nějakého děje (pracovní fáze spalovacího motoru apod.)

S

sampl, sample

část zvukové nahrávky z jednoho songu, která se použije (vloží) do songu nového.

Samplování, sampling

Samplování je technologie z hudební oblasti. Je to technika, kdy se použije část nahrávky (nebo obecně zvukový vzorek) a vloží (přimíchá) se do skladby jiné. Samplování bylo dříve (v 80. letech 20. st.) často kritizováno, jednak pro vykrádání již vytvořených d..

Saxofon, saxophone

Saxofon je jednoplátkový dřevěný dechový nástroj používaný především v jazzu (jako sólový nástroj i jako součást jazzových komorních souborů či orchestrů), v menší míře se používá i v klasické hudbě. Do rodiny dřevěných dechových nástrojů patří kvůli své stavb..

Scat

Scat je improvizovaný jazzový zpěv, při němž se používají slova beze smyslu, samostatné slabiky nebo se zpívá zcela bez artikulace. Scat je obdobou instrumentální improvizace. Bývá někdy použit při technice zvolání-odpověď.

SKA

SKA- hudební styl pocházející z Jamajky, v němž je kladen důraz na offbetový důraz menta. Ze zpomalení stylu Ska později vznikl styl reggae. Nejznámější průkopníci SKA byli např.The Skatalites, málokdo ví, že i král reggae Bob Marley začínal tímto stylem.

směnka, bill of exchange

cenný papír, ve kterém výstavce (emitent) bezpodmínečně slibuje osobě ve směnce uvedené (remitentovi), že jí v určené době a na určeném místě zaplatí směnečnou sumu (směnka vlastní), nebo ve kterém výstavce bezpodmínečně přikazuje třetí osobě (směnečníkovi), a..

sonáta

Výraz sonáta se začal používat na začátku 17. století nejprve k odlišení instrumentální skladby od vokální. Sonátová forma jako taková se vyvíjela současně s instrumentální hudbou baroka a předklasicismu. Od poloviny 18. století už měla ustálený charakter jako..

soundtrack, soundtrack, ost

Jako soundtrack se označuje zaznamenaný zvuk doprovázející vizuální médium, např. film, televizní pořad či počítačovou hru (pochází z anglického sound track – „zvuková stopa“, zkracováno též na OST podle anglického original sound track –..

Speed metal

Speed metal je volně definovaný podžánr heavy metalu, který se postupně objevil v polovině 70. let 20. století. Jde o přímého předchůdce thrash metalu[1]. Patří k nejmelodičtějším metalovým stylům; jeho charakteristickým znakem je vysoký melodický mužský zpěv...

staccato

Staccato je styl hudebního přednesu, kdy jsou jednotlivé tóny hrány s co nejvýraznějším oddělením. Obvykle tón netrvá po celou zapsanou délku noty, ale je zkrácen a zbytek trvání noty nahrazen pauzou. Staccato se v notovém zápisu označuje tečkou nad nebo po..

Stupnice, scale

Hudební stupnice je řada tónů většinou v rozmezí jedné oktávy uspořádaná podle určitých pravidel. Pravidla určují vzdálenosti mezi jednotlivými stupni (intervaly). Různé stupnice se liší zejména počtem tónů a vzdálenostmi (intervaly) mezi nimi, např. umístěním..

Subdominanta, Subdominant

Subdominanta je akord postavený na čvrtém stupni tónové řady.

Swing

Swing je jazzový styl, který se utvářel od konce 20. let 20. století a v němž došlo k širšímu uplatnění jazzu jako populární taneční hudby a k míšení černošských a bělošských prvků. Tvoří přechod od tradičního (historického) k modernímu jazzu. Největší sláv..

Synestezie

Synestezie (z řeckého syn- = spojení a aesthesis = cítění, vjem) je sdružení vjemů dvou nebo více tělesných smyslů. Jedná se o způsob vnímání, kdy původní vjem jednoho smyslu vyvolá vjemu smyslu jiného, resp. je k původnímu přiřazen. Může jít i o sdružení různ..

Syntezátor, Synthesizer, Synth

Zjednodušeně řečeno elektronický nástroj. Dokáže vytvářet různé druhy nástrojů, je plně nastavitelný. Generuje signál pomocí oscilátorů (OSC) s různým průběhem v čase (základní:sinusovka, pila, čtverec, další pak: různé wave-vzorky). Signál z jednotlivých OSC ..

Š

Šakuhači, Sakuhaci

Šakuhači (doslova "stopa osm" = 54,5 cm) - dnes téměř cosi jako symbol japonské hudební tradice - nebyla však, až do poloviny minulého století, nástrojem hudebním, ale pomůckou k meditaci, výhradně užívanou Zen - Buddhistickým řádem Fuke. Komusó, "mnichové nic..

Šalmaj, Šalmaj

Šalmaj je dřevěný dechový nástroj s dvojitým plátkem (strojkem) a kónickým vývrtem. Je předchůcem hoboje a anglického rohu. V mnoha zemích přetrval v rozličných podobách do současnosti a je hojně využíván v tradiční lidové hudbě, např. dulzaina (příp. chirimía..

T

tabla

Tabla je dvojice bubnů odlišné velikosti, konstrukce i zvuku. Tabla jsou perkusivní hudební nástroje. Jejich název pochází z arabštiny, kde tabl znamená buben. Jsou populární především v severní Indii, kde se používají v náboženské, klasické i populární hudbě...

Takt, Time

Takt je základní rytmická jednotka hudební skladby. V notovém záznamu jsou takty odděleny svislými taktovými čarami. Na začátku každé skladby je v notové osnově uvedeno, jaký typ taktu je použit. Zápis má grafický charakter zlomku, kde první (horní) číslice vy..

Tanec, dance

Tanec je pohybová společenská aktivita, provozovaná převážně za doprovodu hudby. Tanec může navodit lepší náladu, a také je vyjádřením pocitů tanečníka, takže může být považován za druh umění. Vznik tance je kladen do období rodové společnosti, kde umocňova..

Techno

Techno (nebo také elektronická hudba) je hudební styl, který vznikl v 80. letech a plně se rozvinul v 90. letech 20. století. Většinou má ostrý vyhraněný rytmus a rychlé tempo (to není podmínkou) a mohou v něm být použity různé elektronicky generované zvuky a ..

Tekno, Tekno, Tekk

Hudební styl nekomerčního stylu. Češi si ho spojují s akcí Czechtek

Tekno, Tekno, Tek

tekno není ani tolik hudba jako rytmus a celkově životní styl. je to dobrý na drogách, abyste mohli pařit. tím neříkám, že beru nějaký drogy!!!

Tempo, Tempi

Tempo určuje rychlost časového pohybu hudby. Může být vyjádřeno buď BMP (viz. slovník) nebo slovně (italským názvoslovím): Larghissimo - nejpomaleji, zdlouhavě (pod 40 BMP) Largo - pomalu, zeširoka (40-60 BPM) Adagio - pohodlně, ..

tenuto

Tenuto je styl hudebního přednesu, ve kterém jsou tóny hrány v celé své délce (na rozdíl od stylu přednesu staccato), ale přitom zřetelně oddělovány (na rozdíl od stylu přednesu legato). Jedná se o běžný „neutrální“ styl hry, který obvykle není v n..

Thrash metal

Thrash metal je tvrdší odnoží heavy metalu, jeden z podžánrů extreme metalu. Jeho charakteristickým rysem je především agresivnější zvuk kytary a zpěvu a kooptování punkových a hardcoreových vlivů do metalu. Původ thrash metalu se dá vystopovat na konec 70...

Tibetské mísy, Tibetian bowls

Mísy jsou podle tradice vyrobeny ze sedmi kovů, z nichž každý symbolizuje kov jedné planety: zlato symbolizuje Slunce, stříbro Měsíc, rtuť Merkur, měď Venuši, železo Mars, cín Jupiter a olovo Saturn. Každý kov produkuje určitý zvuk, včetně harmonických tónů, a..

Tón, Tone

Za tón je v akustice považován každý zvuk se stálou frekvencí. V hudbě je tón základním stavebním kamenem. Pojem tón má v hudbě jednak základní význam, tedy zvuk, který vzniká pravidelným chvěním tělesa a má určitou výšku, délku, sílu a barvu (tj. „hu..

tonalita

Tonalita označuje vztahový řád mezi tóny v melodickém a harmonickém významu. Jako tonalita je v evropské hudbě označována dur-mollová tonalita, ostatní hierarchická uspořádání tónového materiálu bývají označována jako modalita. Hlavní význam v dur-mollové tona..

Tónika, Keytone

Tónika je akord postavený na prvním stupni tónové řady.

Track

Skladba tanečního charakteru, která je charakteristická výraznou rytmickou složkou, často smyčkovitou, opakující se melodickou složkou.

Trance

Trance (anglicky tranz) je žánr elektronické taneční hudby, který se začal vyvíjet počátkem 90. let. Domovem mu je hlavně Nizozemí a Německo, odkud se v průběhu let šířil dál do Evropy a světa. Trance bývá popisován jako melodický styl s více či méně volnou..

Trip hop

Trip hop je termín, poprvé použitý britským časopisem o taneční a klubové hudbě Mixmag k popsání hudebního trendu devadesátých let minulého století. Tehdy se takto začal označovat styl pomalé a temné elektronické hudby, která má své kořeny v Bristolu. Oproti h..

Ú

Účetní období, fiscal period

je období, za které účetní jednotka vyhotovuje účetní závěrku. Účetní období trvá zpravidla jeden rok (respektive 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců). Pouze v mimořádných případech může být kratší (například při zániku účetní jednotky), ale i delší (tato ..

Údery za minutu , Beats per minut

BPM je zkratkou beats per minute (údery za minutu) a označuje exaktně rychlost hudební skladby. Úderem se rozumí čtvrťová nota, BPM je tedy počet čtvrťových not za minutu), Např. 60 BPM odpovídá jednomu úderu za vteřinu. Často se ve Střední Evropě používá též ..

Údery za minutu , Beats per minut

BPM je zkratkou beats per minute (údery za minutu) a označuje exaktně rychlost hudební skladby. Úderem se rozumí čtvrťová nota, BPM je tedy počet čtvrťových not za minutu), Např. 60 BPM odpovídá jednomu úderu za vteřinu. Často se ve Střední Evropě používá též ..

U

Udu, Udu

Džbánovitý keramický buben národa Igbo z Nigérie používaný ženami pro ceremoniální hudbu. Udu je dnes populární po celém světě, především v USA. Má zvonivý zvuk vzdáleně připomínající indická tabla.

V

variace, variation ,paraphrase

obměna, střídání, přeměna; tvarová úchylka

védy

oslavné písně indických bohů

Veena, Veena

Veena – nástroj pocházející z jihu Indie, který je spojován s bohyní Saraswati, bohyní učení a umění. Tělo nástroje je vytvořeno z kusu dutého dřeva, který je spojen s krkem nástroje, který vypadá jako hlava draka. Na krku nástroje je 24 fixních pražců a..

Violoncello, cello

Violoncello, zkráceně také cello, je strunný smyčcový nástroj se strunami laděnými v čistých kvintách: C, G, d, a, tedy o oktávu níže než viola. Název nástroje je odvozen z italského slova violoncello, což znamená malá basová viola. Violoncello se nejvíce p..

VST, VSTi plugin, VST, VST

VST(i) = Virtual Studio Technology(instrument), je to standart vyvinutý firmou Steinberg, slouží k připojování virtuálních syntezátorů a efektů k hostitelské aplikaci jako je např. Cubase, FL Studio...

W

WAV

WAV (nebo také WAVE) je zkratka a běžně používaná přípona pro Waveform audio format. Tento zvukový formát vytvořily firmy IBM a Microsoft pro ukládání zvuku na PC. Je to speciální varianta obecnějšího formátu RIFF. Přestože je možné ukládat do WAV souboru z..

Z

Zhonghu, Zhonghu

Zhonghu („altový huqin“) byl vyvinut kolem roku 1940 jako obdoba violy v symfonickém orchestru. Má větší ozvučnicový bubínek než erhu a jeho 2 struny jsou laděny ve zmenšených kvartách a kvintách, a tím vydává hluboký a jemný, často melancholický..

Zpěv, Sing

Zpěv je umění tvořit tóny prostřednictvím lidského hlasu, je tedy hudebním zvukem hlasu. Podle hudebního zařazení skladby a příslušné techniky zpěvu se standardně rozeznávají dvě kategorie, zpěv klasický a tzv. „populární“. Tato diferenciace je ..

Zvon Ghanta, Zvon Ghanta

Takovýto zvon je pro Tibeťana nejen zdrojem příjemných zvuků, ale především symbolem o několika rovinách sestaveným z horní, mužské části, rukojeti ve tvaru poloviny dordže, a samotného zvonu, symbolizujícího ženský princip. Zvon (v sanskrtu ghanta, v tibetšti..

Zvuk, Sound

Zvuk je každé podélné mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem. Frekvence tohoto vlnění leží v rozsahu přibližně 20 Hz až 20 kHz; za jeho hranicemi člověk zvuk sluchem nevnímá. V širším smyslu lze za zvuk oz..

zvuk jinak, voice, zvuk

Podle Tibeťanů vytváří zvuk vyluzovaný hudebními nástroji protipól k niterným zvukům, které člověk slyší, je-li v absolutním tichu. Dokáže-li ztlumit zvuky okolního světa, uslyší šumění krve, tep vlastního srdce. Zkušení mniši a jogíni dokonce slyší i vibrace ..