Výrazový slovník

Myš, mouse

Počítačová myš je malé polohovací zařízení, které převádí informace o změně své pozice na povrchu plochy (např. desce stolu) do po..

Hardware

A C D F G H K M P R S T Z

A

Amiga

Amiga (španělsky „přítelkyně“) je jeden z prvních osobních počítačů. Legenda slavná na počátku 90. let, proslulá hlavně díky v té době vynikajícím schopnostem v oblasti multimédií a her. Po pádu komunismu se začala dovážet i do tehdejšího Českos..

C

CMOS

Technologie CMOS (Complementary Metal–Oxide–Semiconductor) je používaná na převážnou většinu integrovaných obvodů. Používá se na výrobu čipů včetně mikroprocesorů, jednočipových počítačů a elektronické paměti typu SRAM, ale také například na obr..

D

Digital signage system, Digital signage system, DSS

Digital signage (doslova približne "umiestnenie digitálnych (reklamných) značiek") alebo digital signage system (skr. DSS) sú informácie alebo reklama v elektronickej (a podobnej) podobe - najmä elektronický plagát, predajný poradca v obchode, projekcia na veľ..

F

Fotoaparát, Camera

Fotoaparát je zařízení sloužící k pořizování fotografií. Každý fotoaparát je v principu světlotěsně uzavřená komora s malým otvorem (nebo nějakou složitější optickou soustavou – objektivem), jímž dovnitř vstupuje světlo, a nějakým druhem světlocitlivé zá..

G

Grafická karta

- Slouží k vytvoření obrazu a zrychlení zobrazování náročných grafických úkonů (detailní vykreslování v počítačových hrách a filmech. - Je to karta, která obsluhuje monitor počítače(vytváří výstupní signál, zpracovávaného zobrazovací jednotkou(monitorem)) ..

H

Hardware

Hardware (z anglického významu „železářské zboží“ nebo také „nářadí“, počítačový hardware je pak „computer hardware“) označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače na rozdíl od dat a programů (označovaných ..

K

Klávesnice, keyboard

Počítačová klávesnice je klávesnice odvozená od klávesnice psacího stroje či dálnopisu. Je určena ke vkládání znaků a ovládání počítače. Standardní počítačové klávesnice jsou napájené z počítače a komunikují s ním po sériové lince. Počítačová klávesnice má ..

M

Macintosh, Mac, Mac

Počítač výráběný americkou firmou Apple nazývané také Mac. Apple výrazně pomohl nástupu osobních počítačů, PC, v 70. letech. Jako první je uvedl na trh, s řadou Apple, na trhu ukončenou úspěšným Apple II. V zápětí ji technologicky překonala v 80. letech zaháje..

Monitor

Monitor je výstupní elektronické zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických informací. Na rozdíl od televizoru není obvykle vybaven vysokofrekvenčním vstupním obvodem (tunerem). Signál je do něj přenášen buď analogově nebo digitálně. Monitory mů..

Myš, mouse

Počítačová myš je malé polohovací zařízení, které převádí informace o změně své pozice na povrchu plochy (např. desce stolu) do počítače, což se obvykle projevuje na monitoru jako pohyb kurzoru. Nachází se na ní jedno či více tlačítek, může obsahovat jedno i v..

P

PC, Personal Computer, PC

PC je standardem pro výrobu počítačů, vyvinutým firmou IBM na počátku 80. let 20. století. Díky této normě je hardware všech výrobců vzájemně kompatibilní.

Pevný disk, Harddisk, HDD

= pevný disk je trvalé magnetické záznamové médium, tzn. takové médium, které uchovává informace i po vypnutí elektrického proudu =Data jsou do paměti ukládány v podobě binární(dvojkové) soustavy. =Základní jednotkou informace je bit(b) a má dva stavy, 0..

Procesor

= procesor je základní stavební kámen počítače a jedná se o integrovaný obvod, který významnou měrou určuje výkon počítače. Výroba: Je to polovodičová součástka tvořená především křemíkovou destičkou s několika příměsemi. K výrobě se používá tzv. mikronová ..

R

Reproduktor, Speaker

Reproduktory jsou elektro-akustické měniče, tj. zařízení, které přeměňují elektrický proud na zvuk. Obvykle se skládají z membrány, vyrobené z plastu nebo papíru, a z elektromagnetu, do něhož je přiváděn vstupní signál. Zvláštním případem reproduktoru jsou slu..

S

Súradnicový zapisovač, Ploter

- výstupným zariadením, na ktoré sa pomocou pera kreslia výstupy na vložený papier. Využíva sa najmä v oblasti počítačovej grafiky a CAD systémov.

T

Tablet, graphics tablet

Polohovací zařízení-kreslící péro. Bývá hlavním ovládacím prvkem grafických systému pro tvorbu technických výkresů a pro výtvarníky při kreslení a malování. Skládá se z obdélníkové pracovní desky, která představuje pracovní plochu, a snímacího hrotu – p..

Z

Základní deska, motherboard

Základní deska (jinými slovy Mainboard či Motherboard) je nejdůležitější hardware počítače. Jsou na ní umístěné sběrnice, které slouží jako komunikační a napájecí cesty pro ostatní komponenty (procesor, paměť RAM, grafickou kartu, zvukovou kartu). Na základ..