Výrazový slovník

Směrné číslo blesku

Směrné číslo je veličina, popisující světelný výkon fotografického blesku. Běžná externí zařízení mívají směrné číslo okolo 20..

Fotografie

A B C Č D E F G H C I J K L M N O P R S Š T Ú U V Z

A

Aberace

Odborný fyzikální termín pro označení odchylky od ideálního zobrazení čočkou, způsobené jejími optickými vadami. Různé objektivy jsou k aberaci různě náchylné a projevuje se zejména v okrajových částech snímku. Aberace se nedá v PC kompenzovat, dá se ale potla..

AD převodník, ADC, A/D

nalogově digitální převodník (zkratky A/D, v angličtině i ADC) je elektronická součástka určená pro převod analogového signálu na signál digitální. Důvodem tohoto převodu je umožnění zpracování původně analogového signálu v počítači

Adverbia

= Příslovce neohebná slova, označují okolnosti dějů a vlastností, lze je stupňovat.

alexandrín

Alexandrín je dvanáctislabičný (mužský) a třináctislabičný(ženský) rýmovaný verš tvořený jambickými stopami.

Andragogika

Studijní obor a věda o výchově dospělých, která se zabývá socializací, personalizací a akulturací, což je začleňování do společnosti.

Andromanie

Znamená nadměrnou ženskou posedlost po mužích.

Apertura

Clona Vstupní otvor objektivu. Otvor v optické soustavě jímž se propouší světlo: má proměnlivou velikost (s vyjímkou zrcadlových a jiných typů objektivů) která se nastavuje změnou velikosti clonového čísla.

Apochromatický, Apochromatický

Termín užívaný pro objektivy, jejichž optická soustava má korigovanou chromatickou vadu, tudíž se všechny s osou rovnoběžné paprsky různých vlnových délek (zpravidla viditelného spektra) protínají v jednom jediném bodě - ohnisku. Nutno podotknouti, že chromat..

Autobracketing

Autobracketing je funkce přítomná u pokročilejších fotoaparátů. Při použití této funkce sejme fotoaparát několik snímků v sérii (obvykle 3-5), každý s odlišným nastavením expozice. Expozice jednotlivých snímků je změněna obvykle o 1/3-1EV, podle nastavení fo..

Autofokus, AF

Jde o objektiv řízený automatikou zaostření obrazu. Zajišťuje samočinné nastavení optimální ostrosti obrazu při snímání.

B

B-čas, Bulb

Nastavení závěrky, při kterém je závěrka otevřena, dokud je stisknutá spoušť fotoaparátu.

Barevná hloubka

Označuje maximální počet barev, které dokáže digitální fotoaparát nebo skener zaznamenat nebo které dokáže zobrazit grafická karta. Pravé barvy (true colour) vyžadují barevnou hloubku 8 bitů na každou primární barvu, tj. celkem 24 bitů. V tomto případě je v..

Barevná saturace, Color saturation

Vyjadřuje sytost barev. Silná saturace znamená syté podání barevných tónů.

Barevná teplota

Barevná teplota charakterizuje spektrum bílého světla. Světlo určité barevné teploty má barvu tepelného záření vydávané černým tělesem, zahřátým na tuto teplotu.

Barevný šum

Nesprávné podání barev snímku, například tečky v oblasti, která má být čistě černá nebo bílá. K tomuto jevu dochází jednak při značném zesílení slabého signálu, tedy při zvýšení citlivosti snímače a nebo při dlouhých expozicích, kdy na snímač dopadá malé mn..

Barva

Pojem barva popisuje vlastnosti viditelného světla z hlediska vnímání lidského oka. Barevné vidění v oku zprostředkují receptory zvané čípky trojího druhu, tj. citlivé na tři základní barvy: červenou, zelenou a modrou.

Bevel

Jedná se o přidání, či vytažení plochy s nepravidelným plošným, polygonálním mezičlánkem, který svírá se sousedícími plochami jiný než pravý úhel.

Blesk

Blesk je ve fotografii zařízení vytvářející velmi krátký světelný záblesk (typicky trvající tisícinu vteřiny) s barevnou teplotou připližně 5500 K k osvětlení snímané scény. Blesk je používán z mnoha důvodů (zachycení rychle se pohybujících objetů, barevné tón..

Blooming

Blooming je označení jevu, kdy jsou kolem silných světelných zdrojů viditelná bílá místa nepravidelných tvarů. K tomuto jevu dochází při použití elektronické závěrky pokud na některé pixely dopadne tolik světla, že přeteče jejich kapacita. Přebytečné elektr..

bodegona

Bakoro - Diego Velázquez - kombinace figury se zátiším ,které je dominantní. - "Stařena smážící vejce"

Bodový expozimetr

Typ expozimetru s extrémně úzkým zorným úhlem. Používá se kl měření jasu určitých částí objektu.

Bokeh

Výrazem bokeh (z japonského boke - „rozostření“) se ve fotografii označují estecické kvality částí snímků, nacházejících se mimo rovinu ostrosti. příklad: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Josefina_with_Bokeh.jpg Vzhled a tv..

Bokeh

Výrazem bokeh se ve fotografii označují estecické kvality částí snímků, nacházejících se mimo rovinu ostrosti. Vzhled a tvar rozptylových kroužků (oblastí, do nichž se zobrazí nezaostřený bod) ovlivňuje velké množství faktorů, mimo jiné konstrukce objektivu..

Bracketing, Bracketing

Bracketing je funkce přítomná u pokročilejších fotoaparátů. Při použití této funkce sejme fotoaparát několik snímků v sérii (obvykle 3-5), každý s odlišným nastavením expozice. Expozice jednotlivých snímků je změněna obvykle o 1/3-1EV, podle nastavení fotoap..

Buffer, Buffer memory

Výraz Buffer se používá pro tzv. vyrovnávací paměť Vyrovnávací paměť neslouží k trvalé úschově dat, slouží pouze k jejich dočasné úschově před finálním zapsáním na paměťové médium (SD, xD, CF, MS atd..). Zápis dat na takovéto paměťové médium je relativně po..

Bulb mode

Expoziční režim, při kterém je závěrka otevřena tak dlouho, dokud je zmáčknuta spoušť. Bulb se využívá především pro fotografování za velmi špatných světelných podmínek, například v noci. K použití tohoto režimu ale nezbytně potřebujeme dvě významné pomůcky..

Byte

Jednotka binárních dat tvořená 8 bity. Byte - česky "bajt" může vyjádřit hodnotu v rozmezí 0 až 255. Může vyjádřit 256 symbolů, čísel nebo barev. V oboru počítačů jsou větší počty bajtů vyjádřeny předponami označujícími mocninu 2. Platí tedy: * 1 kil..

C

Canon Inc.

Japonská firma Canon Inc. je předním světovým výrobcem optických přístrojů a kancelářských zařízení, jako jsou fotoaparáty, tiskárny a kopírky. Společnost sídlí v Tokiu, byla založena v roce 1933. V červnu 1934 uvedla svůj první fotoaparát – Kwanon, p..

Casting

Nabídka, výběr, konkurz na obsazení filmových a podobných úloh

causerie(kózrí)

vtipná, po literární stránce vytříbená úvaha - lehký žánr

CCD snímač, Charge Coupled Device , CCD

CCD je obrazový senzor, tedy zařízení citlivé na světlo, generující obraz v digitální podobě. Dopadající světlo v podobě fotonů vyrazí z každé jednotlivé buňky CCD množství elektronů odpovídající množství dopadnutých fotonů, címž buňka získá určitý elektrosta..

cirkulární polarizační filtr, cirkular polarizer, C-PL

Jeden z nejzákladnějších filtrů. Dalo by se toho o něm říct mnoho, tak jen krátce (VÍCE NA ODKAZU) Polarizační filtr odstraňuje světlo, které je polarizované v rovině kolmé na rovinu polarizace filtru. Jeho účinek tedy závisí na jeho natočení. Tím, že odstr..

Citlivost

Citlivost ve fotografické technice označuje jeden z klíčových parametrů, spolu s clonou a expozičním časem ovlivňuje expozici výsledného snímku. Citlivost je v dnešní době digitální techniky nejčastěji udávaná dle normy ISO 5800 (ČSN 66 6625) v jednotkách A..

Clona

Průměr clony v objektivu se mění otáčením clonového kroužku. To určuje jas obrazu na filmu. Změna o jedno clonové číslo odpovídá polovině, respektive dvojnásobku plochy otvoru clony. Otvor clony ovlivňuje také také hloubku ostrosti.

close-up

Fotografie detailů, fotografie z blízka. Vyznačuje se neobvyklými pohledy na běžné věci, ale stále ještě nespadajícími pod makrofotografii, která je běžnými fotografickými prostředky obtížně dosažitelná (ani mnohé objektivy honosící se názvem "makro" nedosahuj..

Cross processing, Cross processing

Technika zpracování barevného inverzního filmu procesem určeným pro barevný negativní materiál, a naopak. Slouží k získání neobvyklých efektů.

Cum Shot, Cum Shot

Výstřik, ejakulace, výron semene. On Face = na obličej. In Mouth = do úst. In Ass = do zadečku. On Tits = na prsa. On Chest = na hruď. On Pussy = na vaginu. Multiple = v podstatě všude, apod.

Cyklostyl

Přístroj na rozmnožování písemností

Č

Čas, Time

Pokusy o pochopení času byly po dlouhou dobu především doménou filozofů a vědců. Na smysl času existuje množství silně odlišných náhledů a je proto obtížné nabídnout jeho nekontroverzní a jasnou definici s výjimkou definice fyzikální jakožto „neprostorov..

Časosběr, Time-lapse

Proces, během kterého je pozorovaný jev zaznamenáván s mnohem nižší frekvencí snímků než při běžném nahrávání. Důsledkem toho je výsledné video/ animace zrychlené vůči realitě.

Černobílá fotografie, Black and White, BW

Fotografie skladající se pouze z barev od černé do bílé, včetně všech odstínů šedi. Často preferovaná fotografy před plnobarevnou fotografií.

D

daguerrotypie

Daguerrotypie je první v praxi používaná fotografická technika s obrazem vytvořeným amalgamem stříbra. Byla nazvána na počest svého tvůrce Louise Jacquese Mandé Daguerra roku 1839. Fotografická sbírka muzea uchovává původní vynálezcovu daguerrotypii – sn..

daktylotrochej

kombinace daktylu a trocheje

Darkstep, Darkstep

Jedná se o specifikující název jednoho z mnoha podstylů drum´n´bassu. Darkstep je drum´n´bass s temnými prvky, ve většině případů tvrdého rázu. Ženské vokály u tohoto stylu nehledejte... Darkstep v češtině znamená "Temný krok".

Difusní světlo

Světlo změkčené průsvitovou plochou (plátnem, foto deštníkem, i odrazem od bílých či barevných ploch) Vyznačuje se měkkým či skoro žádným stínem a rovnoměrným osvitem objektu.

Difuzní filtr, diffusion filter

Difuzní, nebo také změkčovací filtr. Změkčuje linie fotografie. Může se tak dít na úkor kontrastnosti fotografie. Difuzní filtr lze použít i softwarově, od fyzického je však rozeznatelný.

Dildo

je anglický název pro sexuální pomůcku ve tvaru umělého penisu, který je používaný především k masturbaci. Nejstarší známý umělý penis je 20 cm falus z prachovce z období před 30.000 let, který se našel v jeskyni nedaleko německého města Ulm.

Diptych, Diptych

Umelecké dílo , zlozene z dvou vedle sebe ulozenych obrazu , nasebe navazujícich .

Dlouhoohniskový objektiv

Dlouhoohniskové objektivy jsou užitečné pro zobrazení vzdálenosti objektů ve velkém měřítku nebo tehdy, když se k nim není možné přiblížit. Kvůli velkému měřítku zobrazení a váze objektivu je důležité používat krátké osvitové doby, aby se vyloučil vliv chvění ..

DPI, Dots per inch

- rozlišení. Údaj, který určuje kolik obrazových bodů (pixelů) se vejde do délky jednoho palce (1 palec = 2,54 cm). Obraz na monitoru má rozlišení 72 DPI, pro tisk je však nutné rozlišení okolo 300 DPI, či více

DPOF, Digital Print Order Format

Digital Print Order Format - formát přímého tisku fotografií Formát zavedený firmami v oboru fotografie, usnadňující přímou manipulaci s fotografiemi uloženými na datovém médiu a jejich přímé vyvolání některými tiskárnami a kopírkami, spolu s usnadněním pro..

Dvouoká zrcadlovka, Twin Lens Reflex, TLR

Dvouoké zrcadlovky (TLR – Twin Lens Reflex) narozdíl od jednokých mají objektivy dva, přičemž horní slouží k zobrazení v hledáčku a dolní k expozici. Uspořádání se používalo v minulosti a bylo vytlačeno klasickými hledáčkovými fotoaparáty, jejichž mnohé ..

DX kód, DX

Systém umožňující kinofilmovému fotoaparátu zjistit citlivost filmu z kódu vytištěného na kazetě a automaticky ji nastavit.

E

epigram

krátká veršová forma s vtipnou pointou

Epóda

(dozpěv, závěr); označuje báseň složenou z pravidělně se střídajících kratších a delších veršů.

EXIF, Exchangeable Image File, EXIF

EXIF je formát používaný většinou digitálních fotoaparátů. Ty spolu s obrazovým souborem zpravidla ukládají informace o jeho pořízení - datum a čas, typ fotoaparátu, údaje o expozici a použitých funkcích, popř. jméno vlastníka fotoaparátu. Téměř všechny..

expoziční hodnota, exposure value, EV

Ve fotografické praxi je expoziční hodnota absolutní veličina informující o množství světla vně fotoaparátu. EV = 0 znamená expozici časem 1 vteřina při cloně f/1 a ISO=100 Sousední hodnoty EV mění faktor světla 2x (na polovinu nebo dvojnásobek). Zvýšení exp..

Expoziční pružnost

Schopnost filmu (i čipu) zachytit obraz v přijatelné kvalitě i při nesprávně naměřené expozici. Barevné negativní filmy mají výrazně vyšší expoziční pružnost než inverzní filmy (nebo čipy). Jsou hlavně pružné proti přeexpozici. Čipy jsou pružné proti podexpoz..

F

Feminismus

Hnutí za rovnoprávnost a zvýšení vlivu žen, projevy charakteristické pro ženské pohlaví.

Filtry Cokin, cokin

Filtry Cokin se používají pro kreativní fotografii. Filtry Cokin je možné rozdělit do několika základních skupin podle typu filtrů a jejich předpokládanému použití: a) barevné filtry pro černobílou fotografii b) konverzní filtry pro barevnou fotografi..

Flash Video, Flash Video

FLV nebo novější V4F (ISO formát pro multimediální obsah), označované jako Flash Vi-deo, jsou video formáty sloužící pro přepravu videa a audia po internetu pro následné pře-hrávání v Adobe Flash Playeru nebo Adone AIR. S postupem času se tyto formáty staly, d..

Flashmeter

Flashmeter (flešmetr) je ruční přístroj pro přesné nastavení expozice v závislosti na výkonu záblesku.

Fotografie, Photo

Fotografie je proces získávání a uchování obrazu za pomocí specifických reakcí na světlo, a také výsledek tohoto procesu. Zahrnuje získání záznamu světla tak, jak jej odrážejí objekty, na světlocitlivé médium pomocí časově omezené expozice. Proces je uskutečně..

Fotogram

-jde o stínový obraz vytvořený tak, že autor v temné komoře umístí pod zvětšovák neexponovaný fotopapír, na kterém se po osvětlení vytvoří kompozici z předmětů na něm umístěných -následně se exponovaný papir davá do vývojky a ustalovače z čehož vznikne na fot..

G

gamma

Gamma nemění nesvětlejší a nejtmavší bod obrázku ale mění rozložení jasů uvnitř rozsahu šedých. Tím vzniká dojem zesvětlování/ztmavování obrazu. Protože se ale nemění krajní body (bílá/černá) nedochází k přepalům bílé či ztrátě kresby v černé. Gamma má na svět..

Gender

Pojem, který odkazuje na sociální rozdíly (v protikladu k biologickým rozdílům) mezi muži a ženami, které jsou kulturně a sociálně podmíněné.

Glosa

Dodatečné vpisky do textu; v latinských textech.

Go Go tanečnice, Go Go Dancers, Go Go

Nejedná se o striptérky, ale o dívky, které provádí tanec v těsném kontaktu s publikem – na předscéně, na baru. Jejích úkolem je přilákat veřejnost nebo ostatní tanečníky a rozproudit zábavu.

H

Heliografie, Heliography

je nejstarí fotografická technika . Vymyslel Joseph Nicephore Niepce .

Heretik

(kacíř); odpůrce církevního učení.

High Dynamic Range, HDR

Technologie nasvícení scény využívající místo klasických světel simulujících reálné světelné zdroje speciální bitmapu HDR. Bitmapa HDR obsahuje informace o všech světlech umístěných na scéně. Tato metoda se používá u scén s lesklými objekty a při kompozici reá..

High Pass Filtr, HP , HP

Znamená, že propouští vysoké frekvence, zbytek odfiltruje (říká se mu také horní propust). Frekvence, od které filtruje je možné nastavit a měnit. Také strmost filtrovací křivky lze měnit, tzv. parametr Q.

High-key, High-key

Fotografie, která je složena převážně ze světlých odstínů barev. Viz také Low-key

histogram, histogram

Histogram je graf, který pro každý jas od černé vlevo (R, G i B=0) do bílé vpravo (R, G i B=255) říká, jaká plocha fotky (kolik pixelů) ho má. Neboli říká, jaké je rozložení jasů v obraze. Je to jedna z nejzákladnějších věcí pro optimalizaci fotek - jejich ko..

Hlaholice

písmo vytvořené Konstantinem

Hledáček

Průhledové hledáčky kompaktních fotoaparátů neukazují přesně stejný obraz, jaký vidí objektiv. U jednooké zrcadlovky je světlo odráženo zrcátkem na matnici. U dvouoké zrcadlovky se horním objektivem pozoruje objekt a spodním se fotografuje.

Hledáček, Viewfinder

To co tu je je jen část polopravdy. Část fotoaparátu, díky níž vidíte fotografovanou scénu. U digitálních fotoaparátů jsou rozšířeny následující typy hledáčků: * hledáček pravé zrcadlovky neboli TTL hledáček. Tímto hledáčkem vidíme přesně to, ..

Hloubka ostrosti, Depth of Field, DOF

Hloubka ostrosti je rozsah vzdáleností, uvnitř kterých jsou objekty přijatelně ostré. Čím menší tato hloubka je, tím víc je hlavní ostrý objekt oddělený od pozadí (rozmazáním tzv. bokeh). Na toto rozmezí má vliv ohnisková vzdálenost objektivu, vzdálenost ..

Hluboké hrdlo, Deep Throat

Praktika orálního sexu, kdy muž strčí svůj ztopořený penis ženě do úst a krku úplně celý, někdy dokonce včetně varlat. Tuto praktiku tzv. hluboké hrdlo lze provádět i při poloze přes hranu, kdy žena leží na zádech.

Holga , Holga

Holga je lacny fotoaparat strednej velkosti, s 120 filmom - "toy camera", povodom z Ciny. Tento fotoaparat bol vyrobeny za ucelom pokrytia trhu v Cine lacnymi kompaktnymi fotoaparatmi, ktore boli urcene hlavne pre tzv. pracujucu triedu, ktora si nic drahsi..

Horor

literární žán s fantastickým dějem budícím hrůzu

houšť

Jen houšť, jen tak dál, pokračuj

hyperfokální tabulky

hyperfokální tabulky uvádí nejvhodnější vzdálenost zaostření pro různé ohniskové vzdálenosti a clony. Tabulka může například uvádět, že s 24mm objektivem a cloně 11 je optimální vzdálenost zaostření je 2,5 m. Tato vzdálenost je nazývá hyperfokální vzdálenost. ..

hyperfokální vzdálenost

Hyperfokální vzdálenost je vzdálenost nejbližší roviny od fotografova objektivu, za níž jsou již všechny předměty dostatečně zaostřeny. Určuje hloubku objektivu, závisí na ohniskové vzdálenosti a světelnosti objektivu.

C

Chromatická aberace, Abberation (of light), CA

Barevná (chromatická) vada objektivu, vznikající nestejným indexem lomu (úhlem lomu) pro paprsky světla různé vlnové délky (různé barvy) na čočce objektivu. Aberace se projevuje fialovou/zelenou konturou (u korigovaných objektivů tzv. chromatická aberace 2. řá..

I

imprimitura

baroko - tenký barevný nátěr, obvykle hnědý nebo okrový, nanášený na suchý podklad (šeps) pro odstranění bělosti a k vytvoření základu pro barevnou výstavbu obrazu.

Interludium

typ středověké meziaktní frašky

Interpolace, interpolation

Ve snaze o zvětšení rozměrů digitálního snímku se používají speciální "roztahovací" algoritmy, které mezi existující obrazové body vkládají ještě další body navíc. Tyto body "navíc" nejsou reálné, ale naopak vymyšlené, přesněji řečeno vypočítané. Metoda inte..

ISO, ISO, ISO

zkratka pro "International Standardization Organization", neboli "Mezinárodní Organizace pro Normy". Má sídlo v Ženevě. Byla založena v roce 1947. V současnosti existuje více než 13 000 norem ISO. K 31.12.2003 bylo vydáno 13 362 norem ISO, 494 technických..

J

Jas

- Jas je jeden z tzv. "Vztahů mezi barvami"; - Vztah dvou vytištěných(nebo nakreslených) barev přes sebe - Používáme chceme-li barvu prozářit či přisvítit(např. postavy ozářené světlem);

Jas barvy

Jas barvy určuje intenzitu barevného vjemu. Závisí na množství vysílané nebo odražené světelné energie a také na tónu barvy (žlutá barva je jasnější než modrá).

Jednooká zrcadlovka, Single-lens reflex, SLR

V dnešní době se zrcadlovkou zpravidla míní zrcadlovka jednooká (v angličtině SLR – Single-lens reflex), u níž je zrcadlo sklopné, a jeden objektiv se tak používá jak pro expozici, tak i pro hledáček, v němž je vždy vidět skutečný obraz. To umožňuje použ..

JPEG, JPG

Joint Photographic Experts Group. De fakto norma pro kompresi digitálnch obrázků s možností nastavení úrovně komprese. Vzhledem k tomu, že jasové informace jsou pro lidské oko důležitější než barevné, většina obrazových bodů je popsána jen jasovou informací..

K

Kaizen

Japonská filozofie zaměřená na trvalé zlepšování ve všech oblastech života. Při uplatnění v pracovní oblasti kaizen trvale zlepšuje všechny aspekty podnikání, od výroby po vedení a od ředitele po pracovníky na montážní lince.

Kamera Obscura

Prvni fotograficky pristroj ktery promitl plamen svicky v obracene poloze na zadni stenu pristroje

kolorizace, colorization

Proces obarvení fotek nebo filmů. Provádí se v počítači nebo i ručně. Tuto techniku výborně zvládá Jan Saudek.

Kompozice, Composition, comp.

Označení způsobu rozmístění a vzájemném působení jednotlivých znaků na ploše fotografie či obecně nauka o rozmísťování prvků obrazu po ploše.

Komprese, Compression

Data mohou být komprimována s cílem ušetřit místo (paměť) nebo zkrátit dobu přenosu snížením objemu přenášených dat. Mezi rozšířené normy komprese patří ve fotografii JPEG. Kompresí ale dochází k určité ztrátě informací. Nejkvalitnější výsledky jsou z tzv...

Kontrast, Contrast

- Kontrast je jeden z tzv. "Vztahů mezi barvami"; - Je vztah vytištěných(nakreslených) vedle sebe. - Nejmenší kontrast - barvy, které jsou ve spektru blízko sebe (oranžová - žlutá, zelená - modrá); - Největší kontrast, barvy, které se ve spektru nalézají da..

Konvertor, Converter/ Lens converter

Optický člen, který po upevnění mezi objektiv a tělo fotoaparátu zpravidla prodlouží jeho ohniskovou vzdálenost. Konvertory se používají poměrně vyjímačně, protože snižují světelnost a mírně také obrazovou kvalitu. Konvertor s prodlužovacím koeficientem 1,..

Kronika

útvar, v němž autor popisuje události historického charakteru v časovém sledu; často bez výkladu a příčin.

kyberpunk

zaměřuje se na vztah člověka s moderní technikou, zejména počítačovou

Kyklopské zdivo

Přezdívá se tak Mikénské architektuře díky své velikosti ( kvádry až 8m široké) lidé věřili že stavby stavěli obři. V Mikénách se mísí 2 kultury - Achájská a Egejská. Příkladem stavby kyklopského zdiva je Atreova hrobka s kopulí, Lví brána v Mikénách.

L

lensbaby

Specifický typ flexibilních objektivů, ohybatelných či tvarovatelných.

Lobování, Lobbing

Je soustavné prosazování skupinových zájmů zejména v médiích, na veřejnosti, u orgánů státu a jeho představitelů. V případě profesionálů se jedná o lobbing provádění agenturami a konzultačními společnostmi. V případě volebního lobbingu je nejčastějším předměte..

Lokální barva, local colour

Aktuální barva objektu nebo povrchu neovlivněného stínu, světlem nebo dalšími faktory. Např. lokální barva mrkve je vždy oranžová, dokonce i když se přes ni táhne stín

loopy, loops

opakující se hudební, například beatová smyčka, která se využívá především pro tvorbu hudby v hudebních softwarech. Usnadňuje skladateli práci v tom, že opakující se hudební rytmus lze "poskládat" za sebe, aby nemusel neustále dokola zaznamenávat ten samý rytm..

Low-key, Low key

Druh nasviceni fotografie, ve ktere silne prevazuji tmave tony

Lukášovka, Lukasovka

1) Na první pohled nezajímavý cvak, obsahující jednoduchouz myšlenku vyplívající z názvu. např. "roztyly bez ní": 2) Dobře provedená fotografie běžných věci a momentů (často v interiéru vlastního bytu), avšak obvykle méně zajímavá pro diváka. např. "r..

M

makrofotografie, macrophotography, makro

Makrofotografie je: 1) fotografický postup, kterým získáme snímek podávající více podrobností předmětu, než jich na něm rozezná lidské oko ze vzdálenosti 25cm. 2) snímek s těmito vlastnostmi: Snímek, jehož obraz zachycený na políčku kinofilmu (plocha 36x24 ..

Makroobjektiv

Tyto objektivy jsou navrženy především pro velmi krátké zaostření vzdálenosti. Jsou k dispozici v ohniskové vzdálenosti 50 - 200 mm. Při snímání detailů vytvářejí delší makroobjektivy větší obraz z větší vzdálenosti. Větší přiblížení s kratším makroobjektivem ..

Mastaba

- první egyptská hrobka - z ní později vznikla pyramida navršením několika mastab na sebe (faraon Džosér) - má nadzemní část ve tvaru seřízlého komolého jehlanu - horní část byla spojena šachtou s podzemní pohřební komorou

Mastaba

Stavba předcházející všem pyramidám, překlad kamenná lavice. Kvádrovitá, jednostupňová, střední část částečně zapuštěná do země. První mastaba byla faraona Meniho (3100 - 3000). Postavením několika mastab na sebe vznikly prví pyramidy (Džosérova, Snofrevova)

Megaron

Mikénská stavba z níž se později vyvynuli řecké chrámy.Sloužila jako obytný dům, chrám, shromaždiště. Měla vchod s 2 sloupy, předsíň a hlavní místnost s krbem a dírou ve stopě kolem níž byli 4 sloupy.

minium - suřík

Oranžový až jasně červený pigment, součást antikorozních nátěrů je jedovatý , schne velmi rychle.

moiré, moiré

Digitální fotoapráty trpí problémem zvaným "aliasing", který se projevuje vznikem moaré. Příčina je v pravidelné struktuře pixelů na čipu, které jsou uspořádány do matice. A jak si možná pamatujete z fyziky, zaznamenáváte-li pravidelný vzorek senzory uspořádan..

Monochromatická fotografie

Je fotografie zhotovena v jedné barvě (černo-bílá)

Monstrproces

Označuje široce medializovaný soudní proces, často vykonstruovaný nebo alespoň nedodržující přesně pravidla spravedlivého soudního procesu. Jejich úkolem je zastrašit odpůrce vlády a ovlivnit politickou atmosféru v zemi.

Motion grafika, Motion Graphic

Motion grafika využívá technologické možnosti videa a animace k vytvoření iluze pohybu nebo měnícího se vzhledu. Původně statické elementy jsou rozpohybovány a často kombi-novány s ozvučením. V posledních letech lze pozorovat fenomén “pohyblivé grafiky&#..

N

Naturismus

Básnický směr franc. původu (le Naturisme). Návrat k přírodě, zdravým citům, nadšení, vzletu, jasnosti, víře v budoucnost, náboženství životních sil a dělného společenství. Proti ošklivé přírodě naturalismu stavěl přírodu velkolepou.

Negativ, Negativ, -

Obraz na filmu nebo desce, získaný vyvoláním a ustálením osvitnuté fotograficky citlivé vrstvy. Světelné tóny podává opačně - světlo černě, stíny světle. Barevný negativ podává obraz jasově převrácený a v doplňkových barvách. Na pozitivní obraz se převádí kopí..

Niépce, Niépce

Joseph Nicéphore Niépce - autor první dochované fotografie na svete ,Pohled z okna na dvur, 1927

Normalizace

- proces návratu ke stěžejním principům kominustického režimu po vpádu vojsk Varšavské smlouvy. (cenzura, pronásledování odpůrců, nesvoboda projevu)

Nota

Nota je základní hudební grafický symbol. Představuje značku tónu. Pro její zápis slouží notová osnova. Úloha noty v hudebním záznamu je dvojí: * umístění noty v notové osnově určuje výšku tónu * tvar noty označuje délku trvání tónu.

O

Objektiv, object-lens

Objektiv je čočka nebo soustava čoček, používaná ve fotoaparátu k soustředění světla na senzor nebo na film. Mezi objektivy fotoaparátu, kamery, dalekohledu, mikroskopu a dalších optických zařízení není v principu rozdíl, liší se ale svou konstrukcí.

Odlesk objektivu, Lens flare, Flare

Odlesk objektivu, nebo také lens flare či flare. Jedná se o nechtěný odlesk objektivu, který vniká uvnitř objektivu. Vizualně pak vychází jako za A) celkové zesvětlení snímku a snížení kontrastnosti, nebo za B) jako viditelný odlesk ve tvaru clony objektivu.

Ohnisková vzdálenost

Ohnisková vzdálenost je vzdálenost čočky nebo zakřiveného zrcadla od jejich ohniska. Ohnisková vzdálenost je vzdálenost jako každá jiná, měří se tedy v běžných délkových jednotkách. Její převrácená hodnota se nazývá optická mohutnost a měříme ji v dioptriích. ..

oxymoron

je takové slovní spojení, které zdánlivě vylučuje jedno druhé, např. černé světlo, ale může mít metaforický význam

P

palindrom

verše, které dávají týž smysl, čtou - li se pozpátku

pamflet

Prozaický nebo veršovaný útvar obsahující satirický útok vtipné povahy proti určité osobě nebo jevu.

Panning, Panning

Panning je metoda, pri ktorej sa fotoaparat pohybuje zaroven s pohybom objektu fotografie aby sa dosiahla ostrost hlavneho objektu a zbytok ostal rozmazany/blurovany. Je to technika, ktora ma za ulohu zvyraznit pohyb hlavneho objektu bez toho aby bol rozmazany..

Pérový film

Velice citlivý druh čarového filmu, který dává vysoce kontrastní obraz, pokud se použije se spektrální pérovou vývojkou.

Pinhole, Pinhole

Též česky známo jako dírková komora, latinské camera obscura. K exponování dochází jen malou dírkou, není použito žádné optiky.

Pixel, Pixel, Px.

Je označení bodu, ze kterých se skládají fotografie. Obrazový bod je nejmenší prvek rastrového zobrazení nebo digitálního obrazu a obsahuje informace o intenzitě a barvě světla. Obrazový bod může být čtvercový nebo obdélníkový. Obecně platí, že monitory nebo i..

Pohrdání soudem

Trestný čin, kterého se dopustí ten, kdo při soudním jednání závažně ruší, chová se k soudu urážlivě nebo jej znevažuje anebo jednání zmaří, případně i mimo jednání bez dostatečné omluvy neuposlechne příkaz nebo výzvu soudu. Aby takové jednání bylo trestné, ta..

Polemika

spor dvou čí více názorů

Portrét, portrait

Portrét je vyobrazení nejčastěji osobnosti na plátně. Portrétování má dlouhou historii. Začínalo ve středověku a končí dneškem, kdy jsou portréty naprosto dokonalé. Velice podobný druh je také autoportrét, kde se autor vyobrazí sám sebe. Mezi nejznámější po..

Postila

sbírka kázání

Postprocessing

Málokdy je fotografie naprosto hotová přímo z foťáku. Větší či menší úpravy v počítači jsou obvykle nutné. Například srovnání kontrastu, doladění ořezu, narovnání horizontů a svislic, doostření atp. Nemělo by se to přehánět, ale v jisté míře je to nezbytné. A ..

Posuvný objektiv

Shift objektiv se může posouvat mimo optickou osu rovnoběžně s rovinou filmu. Místo naklánění fotoaparátu můžete při použití posuvného objektivu nechat fotoaparát paralelně s obejktem a s objektivem posunutým vzhůru zaznamenat obraz s rovnoběžnými svislicemi.

Pozitiv, Positive, -

Vyvolaný a ustálený fotografický obraz na průhledném nebo neprůhledném podkladu, který černobílými tóny (černobílý pozitiv) nebo barvami (barevný pozitiv) odpovídá zobrazenému předmětu. Vzniká z negativu kopírováním nebo přímo inverzí.

Presstitut

Prodejný novinář, který nepíše pravdu, ale píše to, co od něj majitel či správce mainstreamového média požaduje, aby psal.

Pull proces, Pull process

Snížení jmenovité citlivosti filmu zkrácením vyvolávacího času. (například film ISO 100 exponujete na ISO 50 a pak odpovídajícím způsobem zkrátíte vyvolávání)

Push proces, Push process

Zvýšení jmenovité citlivosti filmu prodloužením vyvolávacího času. (například film ISO 100 exponujete na ISO 200 a pak odpovídajícím způsobem prodloužíte vyvolávání)

R

rave

Rave je ambivalentní výraz z hudební terminologie. Místo vzniku tohoto undergroundového hnutí je Velká Británie, avšak častější význam charakterizuje hudební styl spojený s tímto hnutím. Začátek hnutí se datuje přibližně na konec 80. let 20. století. Tou dobou..

RAW, RAW

Slovíčko RAW není kupodivu zkratka, ale zcela běžné anglické slovo, které slovník přeloží mj. jako: surový, hrubý, nezpracovaný apod. Tato slova přesně vystihují to, co formát RAW nabízí. Je to soubor, který obsahuje nezpracovaná data ze snímače digitálního fo..

Rektilineární objektiv

Termín použávaný pro ultraširokoúhlý objektiv, jehož optický systém je korigován tak, aby linie obrazu ztvárnil rovné, bez soudovitého zkreslení (př. objektivu se soukovitým efektem je např. objektiv "Rybí oko").

Reverzní kroužek

Reverzní kroužek se používá v makrofotografii. Umožňuje obrácené uchycení standartního objektivu a oddálení od filmu. Jeho nevýhodou je, že nelze zaostřit.

Revoluční odborové hnutí, ROH

Monopolní odborová organizace v socialistickém Československu. Zaměřovala se na vybírání členských příspěvků, organizování společenských a rekreačních aktivit včetně provozování rekreačních objektů pro pracovníky.

Rybí oko, Fish eye

Extrémě širokoúhlí objektiv, který vytváří kruhový obraz s kulovou perspektivou ve středu políčka filmu. Zorný úhel objektivu bývá až 200°. Hloubka ostrosti je při všech clonách taková, že objektiv nepotřebuje zaostřováví.

Rybí oko objektiv

Speciální objektiv s úhlem 220 stupňů vytváří kruhový obraz s kulovou perspektivou ve středu filmového políčka. Nepravá rybí oko mají také kulovou perspektivu, úhel záběru 100-180 stupňů, ale vykreslí celý formát. Podobný úhel záběru mají extrémně široké obejk..

S

Scratchovat, Scratch

Turntablismus = ozvučování (tvorba setů, mixování).

Sfinga

Socha s lidskou hlavou a tělem lva

Scheinpflugova podmínka

rovina předmětu a rovina obrazu se sbíhá v jednom bodě.docílíme toho nakloněním obou standart.

Schwarzschildův efekt, Chyba reciprocity

Efekt vznikající při velmi dlouhých expozicích u filmů. Citlivost některých filmů se snižuje při expoziční době přesahující jednu sekundu. Zdvojnásobení expoziční doby pak nemá stejný účinek jako otevření clony o jedno clonové čislo. U digitálních čipů tento ..

Sluníčkář

Člověk otevřený multikulturnímu myšlení, zastávající lidská práva, pozitivní diskriminaci a politickou korektnost. Používáme obdobné termíny jako pravdoláskař, havloid, dobroser, zaprodanec USA, liberální levičák, pražská kavárna, svazák multikulturalismu, atd..

Směrné číslo blesku

Směrné číslo je veličina, popisující světelný výkon fotografického blesku. Běžná externí zařízení mívají směrné číslo okolo 20, výkonné blesky pak kolem 50 i více. Směrné číslo např. 32 se dělí metry nebo vzdáleností fotografované scény, takže třeba 3..

Sololit, sololitu, sololitě

tenká deska vyrobená lisováním z drevěných pilin

Speedcore, Speedcore, SC

Speedcore spadá do extrémní elektronické hudby. Je to tak trochu underground undergroundu (mám na mysli, když někdo bere třeba tekno , jako já, jako undergroundovou muziku). Čím se vyznačuje? Rovným beatem a jak už napovídá název rychlostí (speed) - může se je..

sRGB

Barevný prostor, používaný většinou kompaktních přístrojů, vhodný pro prezentaci fotografií na monitoru. Pro profesionální tisk není vhodný.

Stativ, Tripod

Stojan, na nějž lze upevnit fotoaparát a stabilizovat jej tak, zejména při dlouhých expozičních časech, kdy je nutno zabránit roztřesení fotoaparátu. Stativů je celá řada od těch nejmenších stolních, až po velmi stabilní studiové stativy. Při volbě správné..

Supersampling

dodatečná antialiasingová technika, která pomocí určitých algoritmů (Max 2.5 Star, Hammersley, Adaptive Halton nebo Adaptive Uniform) zjistí nejlepší RGB hodnotu každého pixelu a tím do značné míry eliminuje schodovitost přechodů mezi pixely.

Svazáci multikulturalismu, Socialist Youth Multiculturalism

Pocházejí z řad neomarxistů a liberální levice, kteří přejali způsob komunikace sovětských bolševiků, jenž v současnosti sice nenavazuje na dialektický způsob materialismu, ale postrádá jakoukoliv logiku. S naléhavostí a přesvědčivostí své názory předkládají s..

Světelnost objektivu

termín, který se vztahuje k minimální cloně, tedy největšímu otvoru objektivu. Objektivy s velkou světelností propouštějí více světla, a mohou se tedy použít za horšího osvětlení nebo vc kombinaci s kratším časem závěrky. Málo světelné objektivy mají menší max..

Světlo, light

Světlo je elektromagnetické záření o vlnové délce viditelné okem, obecněji elektromagnetické vlnění v rozmezí od infračerveného po ultrafialové. V některých oblastech vědy a techniky může být světlem chápáno i elektromagnetické záření libovolné vlnové délky. T..

Szépe, Szepe, TS

Tomáš Szépe - Czech master and guru of photography (classical), known as an expert in composition issues and technical grade of photographical image. He is the founder of fstop.cz site, a playground of contemporary photography.

Š

Širokoúhlý objektiv

Širokoúhlý objektiv má širší zorný úhel než základní objektiv. Hodí se pro fotografování skupin osob nebo pro práci v omezeném prostoru. Při fotografování hodně zblízka mohou být problémy se zkreslením. Hloubka ostrosti je značná při všech clonách, což je užit..

T

Technická kvalita, TK

Výraz, kterým se souhrnně hodnotí technické kvality fotografie, to jest především: ostrost, míra šumu/velikost zrna, rozlišení, komprese, věrnost barevného podání, neboli shrnuto - věcná technická přesnost a míra zachování popisných vlastností zobrazovaných ob..

Teleobjektiv

Teleobjektiv má speciální optickou konstrukci, která umožňuje relativně krátkou stavbu při dlouhém ohnisku. Název teleobjektiv se tak rozšířil, že se běžně používá pro všechny objektivy s dlouhým ohniskem nezávisle na jejich kontrukci. Teleobjektivy od 400 mm,..

Teplota chromatičnosti, Colour temperature

Způsob definování specifického podání spektra světelného zdroje v Kelvinech (K, mnohdy velmi nesprávně °K). Tato hodnota je vztažena k barevnému spektru vyzařování, jež vyzařuje ideální absolutně černé těleso dané teploty. Film pro denní světlo je vyvážen tak,..

Tetris

Je počítačová hra, kterou vyvinul sovětský vědec Alexej Pažitnov. Veřejnosti byla představena dne 6. června 1984. Cílem hry je skládat bloky ze čtyř čtverečků, které padají po obrazovce a hráč je ukládá do dolního konce hrací plochy, když je řádek plný čtvereč..

Tragédie

Hra vážného obsahu

Transfokátor, Zoom lens

Označovaný tako jako zoom. Je to objektiv s proměnlivou ohniskovou vzdáleností.Dělí se na tzv. základní zoomy (2-3násobné přiblížení) a ultra- či super-zoomy (zvětšení 7-10x). U digitálního fotoaparátu je širokoúhlý režim označen W (Wide), režim teleobjektivu ..

Triforium

Chodbička v síle zdi. Bývá v prvním patře, u gotických staveb.

Triptych

trojdílné umělecké dílo

TTL, Through the lens, TTL

Systém vnitřního měření expozice(vystavěný expoziční systém), jehož čidlo je umístěno ze objektivem (jednookých zrcadlovek)

TTL měření

Zkratka anglického výrazu Through-the-lens, čili skrz objektiv. TTL měření expozice je dnes pravděpodobně nejrozšířenější způsob měření. Čidlo je umístěno v těle přístroje a měří světlo které již prošlo objektivem. Bere tedy v úvahu nastavenou clonu, ohnisk..

Ú

Údery za minutu, Beats per minute, BPM

Je to výraz, který se používá v hudbě. V podstatě měří a vyjadřuje přesně to, co má v názvu :-) Nižší BPM má třeba Hip Hop, běžné třeba Trance a pomalejší Tekno. Střední pak Hardcore a vyšší Terrorcore a Speedcore...

U

Urinoterapie, Urine Therapy

Jedná se o název pro léčbu z oblasti alternativní medicíny, při které pacient pije vlastní nebo cizí moč.

V

Vegani, Vegans

Jejichž způsob stravování vylučuje konzumaci živočichů a živočišných produktů (maso, mléko, sýry, vejce a většinou i med), respektive životní styl, který odmítá využívání živočichů pro potřeby lidí.

versologie

nauka o verši

VHS, Video Home System, VHS

Standard pro nahrávání a přehrávání na kazetových videorekordérech o rozměrech 185x100x25 (o něco méně než velikost formátu A5) a poprvé zveřejněn v září 1976.

Vinětace

Vinětace je poměrně běžná optická vada objektivu a setkávám se s ní především u širokoúhlých objektivů a zoomů. Jedná se v podstatě o nestejnoměrné rozložení světla na snímku. To se projevuje tmavnutím rohů obrazu. Vinětace je způsobena jednak optickými zák..

Vitalismus

z latinského vita = život, je to umělecký směr začátku 20. století. Představitelé se ve svých dílech radují z prostého každodenního života, svět přirozených lidských vztahů, důraz na city, na lásku, jsou proti válce, nesvobodě a smrti.

Voštiny

Voštiny se dávají před světelný difusor, k usměrnění světla (regulace toku světla)

Vyvážení bílé, white balance

Nastavení správné barevné teploty. Vyvážení bílé (white balance) - funkce, která se objevila nejdříve u videokamer a s nástupem digitální fotografie přešla i na fotoaparáty. Možnost vyvážení bílé je jedna z obrovských výhod digitálních fotoaparátů, umožňuje..

Z

Základní objektiv

Základní nebo také normální objektiv vytváří obraz, který zhruba odpovídá tomu, jak se scéna jeví při pozorování prostým okem. Většina jednookých zrcadlovek se dodává se základním objektivem, který lze vyměnit za objektiv kratší či delší. Základní objektivy mí..

Závěrka

Závěrka může být nastavena na různé časy, které určují dobu, po kterou je film exponován. Změna na následující hodnotu na stupnici odpovídá dvojnásobné nebo poloviční osvitové době. Závěrky umístěné mezi clonou a čočkami objektivu mají překrývající se lamely, ..

Zoom

Zoom (neboli transfokátor) je objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností. Lze tak pomocí jediného objektivu přecházet např. ze širokoúhlého snímku na snímek teleobjektivem. Daní za jednoduché nastavování ohniskové vzdálenosti bývá, v porovnání s objektivy ..

Zoom faktor

Zoom faktor je údaj, který označuje rozsah zoomu. Dá se velmi snadno spočítat podle minimální a maximální ohniskové vzdálenosti. Kolikrát se nejširší ohnisko vejde do nejdelšího, tolik je zoom faktor, například zoom o rozsahu 35-105mm je to dlouhé ohnisko10..

Zorný úhel

(Úhel zorného pole) Je to schopnost objektivu vykreslit obraz v daném zorném úhlu až do rohu formátu v dobré kvalitě.

Zrcadlovka, SLR, DSLR

Zrcadlovka je fotoaparát, používající k zobrazení scény v hledáčku zrcadlo na rozdíl od aparátů, které mají pro hledáček zvláštní průzor, eventuálně scénu zobrazují elektronicky. V dnešní době se zrcadlovkou míní zrcadlovka jednooká (v angličtině SLR - Sing..

Zvětšovák

Zvětšovací přistroj na světelné bázi, který z negativu světelnými paprsky promítne obraz na fotografický papír. Až po té se dá chemikáliemi vyvolat latetní obraz..V nové fotografii se nepoužívá osvit ale tisk.