Výrazový slovník

New Age, New Age

Za první projev New Age na poli hudby je považován (převážně rockový) muzikál Vlasy s úvodní skladbou Aquarius (Vodnář). Americká ..

10 Posledních přidaných

videomapping, projection mapping

Vizuální umění, kdy je projekční technika používaná k pomyslné přeměně objektů, často nepravidelně tvarovaných, na zobrazovací plochu pro videoprojekce, často za doprovodu hudby. Populární je promítání na stěny budov.

interaktivní umění, interactive art

Druh umění, které mění svou podobu v závislosti na projevech diváka. Na internetu často v závislosti na pohybu kurzoru, v kolektivní realitě často v závislosti na pohybu těla.

nalezený objekt, found object, objet trouvé

Předmět, který obvykle nevznikl jako umělecké dílo, ale umělec ho povýšil na umění. Obvykle, ale ne nutně, pomocí drobné úpravy.

generované umění, generative art

Umění vznikající pomocí autonomního systému a to buď zcela, nebo s částečným zásahem umělce, např. do podstaty fungování daného systému. Přestože obvykle jde o algoritmické umění, tak umělci mohou používat systémy i chemické, biologické, mechanické, robotické,..

evoluční hudba, evolutionary music

Druh evolučního umění, kdy hudbu tvoří evoluční algoritmus. Obvykle se jedná o vícevrstvou umělou neuronovou síť, do které vstupují umělcem zvolené písně, načež umělec vybírá z výstupů podle sebe.

neuroestetika, neuroesthetics

Zkoumání estetických prožitků pomocí neurovědy.

BioArt, BioArt

Druh umění, kdy umělci tvoří umělecká díla z živých buněk. Součástí používaných metod může být mj. očkování mikropipetou, gramovo barvení, genetické inženýrství, klonování či tvorba tkáňových kultur.

evoluční umění, evolutionary art

Umění, kdy umělec netvoří umělecké dílo, ale evoluční výpočet (specifičtěji evoluční algoritmus), který evolučně tvoří díla, z nichž umělec vybírá finální výstupy. Nejedná se o BioArt.

mural, mural

Velkoplošná malba na stěně budovy. Obvykle vzniká legálně (na rozdíl od grafitti nebo street artu) na objednávku majitelem budovy, ale výjimkou nejsou ani umělci, kteří si pomalovali vlastní dům. Oproti grafitti převažují štětce a válečky nad spreji.

BDSM

Bondage, disciplína, dominance, submitivita, sadismus a masochismus. Obvyklé praktiky spanking (výprasky), bondage (svazvání), pissing (močení na partnera), scat (kaviár, hnědý déšť či hnědá sprcha), ponižování, breathplay (škrcení), crossdressing (křížení obl..