Jde to Dobré Wow!

všichni jsme bratři

Literatura > Poezie
 
GAZA
 
den 
vlčí podchody  vísky
rozednil
 
dal ránu
jako ten
 
kdo
mlčí
nad
lístky 
KORÁNU
 
pojďte sem 
 
LXXXIX SURA 2 
ve jménu Boha 
milosrdného
slitovného 
257/256
Nebudiž žádného donucování v náboženství ! 
 
 
 
 
 
CHŮZE S TRAVERZOU
 
 
glo glo 
gloglato
 
nudné
staccato
 
co se to
vleče tak dlouho 
 
Golgoto Golgoto
jak ty se načekáš 
 
rudý plášť má nač 
přičmoudlý kudrnáč
 
korunka slušivá
topánky sundáme
pán bude bos 
 
plášť ale chci 
 
 
 
 los !
 
 
 
 
 
 
 
AHA !
 
 
 
.......................BÚH..........................
...................já............ty.....................
................vy.....my.........oni..............
..........dobrá víra....dobré mravy........
......spravedlnost.......reciprocita.........
...právo...daně....stát...život....smrt.....
buvol..kočka..fík...včely...borovice....
železo..beton..ropa..acylpyrin..kulomet
oběživo..trh..kredit.....hypotéka..kariéra
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
D E K O N S T R U K C E :
 
x..fík...xxxx......daně.xxxx.....hypotéka..já
xxxx..kariéra...my...xxxx...kredit...právo
...ropa...já...xxxx...já...acylpyrin....něco...
borovice....oni....xxxx...včely...stát......x..
kulomet....spravedlnost....xxxxx...život...
beton....mravy....my.....xxxxx....facebook
.....ty....buvol...xxxx...výměna manželek
 
co s tím ?
 
AHA !
 
Všichni jsme bratři. 
 
Pro přidání komentáře se přihlaste.
Ttragelaf
kvalita komentáře: 0 Ttragelaf 22. listopadu 2023, 09:05
Jacques Derrida si všimnul rozpaků a protimluv spojených s odstraněním mimolidske transcendentní autority, ke které se slušelo odvolat.
Jan Hus se ještě na hranici odvolal ke Kristu.
Ke komu a k čemu se lze odvolat, pokud jsme všichni bratři?
K acylpyrinu ?
Ttragelaf
kvalita komentáře: 0 Ttragelaf 22. listopadu 2023, 08:58
LUCIFERŮV EFEKT.....zavolejte, Alenko

Ve vrchlabske nemocnici neměl kdo sloužit a chyběl primář. Služby jsem dával dohromady na poslední chvíli a přemlouval několik obvodních lékařek. Na oddělení jsem byl kontinuálně přítomen dva a půl měsíce bez toho, že bych se dostal domů do Prahy.
16 služeb za měsíc.
Už je to pátá noc a den. Všichni jsme věřili, že se to vyřeší, že se někdo najde, oddělení se vzpamatuje. Sestry tu pracovaly celý život. Lidé z Krkonoš tu byli zvyklí, cizinci a turisti z nížin si jezdili lámat nohy a dělat komoce. V prostředí, kde se v domech topilo kamny, byl paradoxně horší vzduch než v Praze. Astmatické záchvaty, bronchitidy, laryngitidy, vyrážky.
Všichni si nijak pomáhali aby se nezbláznili.

Ale už je to pátá noc a den. Dva měsíce jsem nebyl doma. Ve dvě hodiny ráno přijede ambulance. Jdu do vyšetřovny,
popadnu židli a triskám s ní do lina dokud mi v ruce nezbyde samotná dřevěná noha.

Sestra Alenka se plíží podél zdi a nakoukne dovnitř :
" Dobrý, jo? Můžu je zavolat ? "
"Zavolejte, Alenko".

Nikdy mě nenapadlo jít stávkovat za vyšší plat.
Nikdy mě nenapadlo jít stávkovat za porušení
evropských zákonů, když k jejich porušení jsem se dopředu sám zavázal.
Vydírat dělníky a stát a to vždycky v době ekonomický nejtěžší.
To by byl LUCIFERŮV EFEKT.

Neznám chudého lékaře.
Znám chudé učitele.
Ale neznám chudého lékaře. !!!!!!!!!!
Ttragelaf
kvalita komentáře: 0 Ttragelaf 22. listopadu 2023, 04:48
Stateční zdravotníci

Romská matka s těžce postiženým synem mě na dětském oddělení prosila, abych se vyjádřil k jeho povinnosti absolvovat školní docházku. Musela by ho do třídy vozit v kočárku a každých 30 minut odsávat hleny, nemluvě o infekčních rizicích v prostředí školy.
Zákonné normy jsem konzultoval s uredniky na ministerstvu. Povinnost školní docházkymela být z dítěte odňata.
Předložena propouštěcí zpráva rozčílila benešovského primáře a celé oddělení.
A korunu dílu jsem nasadil žádosti matky, aby
mohla s dítětem vjet do areálu nemocnice autem, když můžou jiní.
Všichni, včetně vydiranych mladých lékařů na rezidentuře byli pohoršení:
"My ji přece známe, žádné auto nikdy neměla!"
Sestry mi sdělují svůj názor, že cikánky by měly být po dvou dětech sterilizovány.
Věc se vyhrocuje pácháním dalších nehumannich zvěrstev, o kterých jsem psal a činil záznamy do zdravotnické dokumentace.
Do toho přijíždí MUDr. DAVID MARX, PhD.
člen správní rady.....viz seznam níže,
který udílí dětskému oddělení a celé nemocnici
slavnostně akreditaci, jejíž vlajka hrdě vlaje nad bránou.. ještě si vzpomínám, jak mi klepe rukou.
Toho padoucha jsem zastihnul ještě v dalších nemocnicích, nebral se ohled na dodržování Listiny, Ústavy ani lidské důstojnosti.
Byl by to nekončí seznam hanebností a hamižnosti, pohrdání dělníky a chudými lidmi, kteří nemají žádnou moc, xenofobie, lakota, zbabělost, kariérismus a sobectví.
Vše prezentováno nenápadným půvabem humanity medicíny

Nadační fond Univerzity Karlovy

První vztah: 22. 12. 2020

Ovocný trh 560/5, Praha, 110 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

člen správní rady

Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví, o.p.s.

První vztah: 6. 10. 2012

Praha

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

statutární orgán

Spojená akreditační komise, o.p.s.

První vztah: 16. 2. 2012

Nad Panenskou 164/4, Praha, 169 00

Dalších 15 vztahů k tomuto subjektu
Ant
kvalita komentáře: 0 Ant 17. listopadu 2023, 01:52
2 Zastavme sa bratia veď sa oni tratia čechoslováci ožijú
Ttragelaf
kvalita komentáře: 0 Ttragelaf 15. listopadu 2023, 20:28
Ttragelaf
kvalita komentáře: 0 Ttragelaf 14. listopadu 2023, 11:21
ALE
Když Thunbergová místo o ochraně životního prostředí mluvila o Palestině, Erjan Dam vtrhl na pódium, kde do jejího mikrofonu prohlásil, že přišel na klimatickou demonstraci, nikoliv poslouchat její politické názory.

Thunbergová po krátké strkanici s Damem se zjevným odkazem na Izraelem okupovaná palestinská území začala skandovat: „Na okupované půdě neexistuje klimatická spravedlnost.“ Dam byl poté vyveden ochrankou.

ČTK

,""""""""","""""""",""""""","""""""""","'"'"'"""''',"""""""","""""""",""""""


„Ekologická proměna, jíž jsme dnes svědky, už celých posledních třicet let ovlivňuje naši politickou krajinu. To by mohlo vysvětlovat vražedný koktejl prudce narůstajících nerovností, masivní deregulace a přeměny snu o globalizujícím se světě do noční můry pro většinu lidí na světě.......

Bruno LATOUR, filosof, jehož teze jsou součástí politických programů evropských stran, ekologie vědecká a odpolitizovaná je neúčinná


,,""""""","""""""",""""""""","""""""","""""""",""""""""",""""""""",""""""",

Jestli někdo udělal a dělal konkrétní kroky v biologii ochrany přírody, byli to žáci a studenti základních a středních škol, jejich učitelé a profesoři, místní lidé, podnikatelé i lidé bez domova, kteří pomáhali prosazovat a realizovat
hmotné i právní kroky k ochraně lokalit jako funkčních celků.
Ostatní dělají na tématu jen většinou vlastní kariéru.......

Richard B. Primack: Úvod do biologie ochrany přírody, celostátní vysokoškolská učebnice pro přírodovědecké fakulty ČR

,"'"""''''""""""""",“""""""""""""",""""""""""""",""""""""""""""""",""""""""""",

Jasnost
Přesnost
Relevance
Hloubka
Šířka
Logika
Poctivost
Jemné zvažování argumentů
Hierarchie hodnot a principů
Vlastní angažovaný postoj
Čitelnost motivů
Osobní odvaha
Odpovědnost symetrická i asymetrická
..........je toho hodně, Greto........

politizace
ekologických, ekonomických, náboženských,
kulturních nebo epidemiologických výseků světa
je žádoucí..... ALE !!!
  • Ttragelaf Autor
    Ttragelaf
  • 2 bodů
  • 6 komentářů
  • 1 hodnocení
  • 14. listopadu 2023, 05:01
  • 119 zobrazení
  • 0 oblíbené