Jde to Dobré Wow!

HLUBOKÁ JSOUCNOST

Literatura > Povídka
 
 
HLUBOKÁ JSOUCNOST
 
 
 
Ozvalo se mírně klokotavé vrčení.
Po chvíli se zlověstněji přidalo
několik dalších.
 
Skupina hladovějících, na první
pohled notně zanedbaných 
psů, se pokradmu plížila kolem
rákosí. 
V ten, zdálo se,  pravý okamžik,
někteří z olísalců dokonce
vyčkávavě zalehli do vlhké trávy.
Jejich ocasy vztekle, ale tiše sebou
mrskaly sem a tam. 
Připraveni, očekávali od vůdce
smečky rozhodný signál k útoku.
Ovšem - a nastal ten správný čas!
 
Ozvalo se cosi, co bylo pro lidské 
vnímání nepolapitelné.
Prostě - mimo hranice jednoho
až pěti kiloherzů!
Na tento skrytě důrazný povel 
se tlupa rozběsnila ještě víc. 
Od tlam jim vytryskly chuchvalce 
plandavých slin, bělma očí se jim 
prokrvila až do téměř nenávistného 
rudého odstínu. 
Okamžitě se rozběhli k plácku mezi
rákosím a těžkopádnými palachy, 
kde se často shromažďovali rekreanti, 
než se odhodlali osvěžit těla od hřejivých
paprsků.
 
Trhali a trhali.
Poskládané svršky na břehu
se měnily v bitevní pole mezi
těmi většími a menšími, vzteklejšími
nebo ještě rozběsněnějšími bijci. 
Celkově ten výjev mohl i připomínat
nějakou úvodní pasáž obyčejného
výchovného hororu. 
 
Vůdce zvlčelé tlupy zavlnil tělem.
Vymršil se z bahna, zanechal 
očichávání pachu kolem, otřásl se
a zahrabal tlapami. 
Odrazil se a vyběhl. 
Kličkoval mezi harampádím zeleně,
až doběhl k prudkému stoupání 
mezi smrky a borovicemi, které
se tyčily ve svahu. 
Hnal se po neodolatelné stopě.
Zarazil tlapy, rozhlédl se.
Znovu zavětřil. 
 
Skupina psích vyvrhelů zuřivě  
omládla. 
Vyrazili po šéfově pachu, jako medvědi 
po chvátajících plástvech medu.
V zápětí se ozvalo několik podivných,
třeskutě se rozplývajících ran, které 
se nesly do údolí, jako nějaká 
vzdálená předzvěst bouřkového přílivu.
Výstřely se během cesty do hloubky  
pod strání nárazově měnily. Balancovaly 
mezi prudkými údery slunečních 
paprsků, po stínově, až poněkud krutě
začernalou. 
Postupně docela zmizely v klokotavých 
vlnkách protékající řeky. 
 
Hladina toku se začala vířit.
Jedna ruka, po chvíli druhá. 
Obě dorážely do vody, jako o závod.
No - plavkyni už bylo jistě v chladu
proudící řeky, i při tom rekreačním 
plavání, zajisté drápavě chladno.
Vlny zapleskaly o břeh a dívka 
se konečně vyprostila z obalu své 
vášně.
Bylo to opravdu tak?
 
Tato statečná vodní víla neúnavně 
a nakonec i vstřícně osvěžovala své 
pružné tělo téměř každodenní plaveckou 
nadílkou.
V létě - ale i v zimních měsících, kdy
mírné závěje sněhu či příliš studená 
řeka, byly pro běžné živočichy naprosto 
nevhodné.
Celkem plánovitě se tak vrhala do nesnází.
 
Byla to prostě svérázná, své zdravé
budoucnosti naprosto nevšedně oddaná
kráska. 
Pyšnila se svižně, aerodynamicky
sestřiženými, rudě zářícími vlasy,
pečlivě vyholeným, průbojným obočím
i proklatě úzce šikmým pohledem.
 
Když konečně její nahé tělo došláplo
na kamenitý břeh, lehký třes se změnil
v téměř vzteklou ztuhlost.
Nevěřícně se zastavila.
"Co to, kurva, je?!" 
Vykřikla do svádivě romantického rána.
Hleděla na své rozdrásané svršky,
na zničenou kabelku, na původně
elegantní, hýřívý čepec i na svůj drahý,
nyní nevkusně rozporcovaný mobilní 
telefon.
 
Nad údolím se z kopce vzdáleně ozvalo 
táhlé zavytí. 
Zaznělo to jako nějaký úkrutně
bolavý výkřik?
Nebo zběsile útočný povel k akci?
 
Vzrostá tráva se začala v pruzích 
sklánět k zemi. 
Tlupa poslušných zabijáků se rozběhla 
za svým vůdcem.
Smečka se zastavila u vyšlapané cestičky, 
několik metrů od dívky.
Vůdce zvedl hlavu. 
Pohlédl ženě do doširoka, hrůzou 
otevřených očí, a upustil z tlamy 
oslintaný řemen brokovnice, kterou 
neúnavně celou dobu vláčel.
Na zem dopadl i myslivecký klobouček
s roztřepenými sojčími pérky, který 
vyklouzl z tlamy jeho pobočníka.
 
Dívka nezaváhala.
Vymrštila se a vytrhla zbraň z kamenité 
půdy. Namířila ji přímo na tlamu vrčící,
slinami ověšené tlamy. 
 
Ozvalo se příliš hluché, dvojité klapnutí.
No, bylo by určitě třeba, aby se puška
po předchozích výstřelech, zase nabila.
 
Údolím se rozburácelo útočné chrčení,
cvakot krvelačných zubů i smrtelně
bolestivé výkřiky.
Včkávající tlupa kolem dívky se změnila 
v ohnivě rozvášněnou smečku.
Pro přidání komentáře se přihlaste.
Kai
kvalita komentáře: 0 Kai 23. října 2023, 08:33
FERRIS, jsem rád, že se "pozdávalo"... Díky!
FERRIS
kvalita komentáře: 0 FERRIS 20. října 2023, 12:52
3 +
  • Kai Autor
    Kai
  • 3 bodů
  • 2 komentářů
  • 1 hodnocení
  • 18. října 2023, 11:48
  • 103 zobrazení
  • 0 oblíbené