Jde to Dobré Wow!

proces s boženou němcovou

Literatura > Poezie
seznámila jsem se, excelence, se vším, co mi vytýkáte 
četla jsem dohady o svém původu
o své  naivitě, milostných vztazích
sebevědomém chování
 
a propagaci literárních obrazů 
 
já  jsem v dobách bratrstva věřila jinak
než vy v socializmu
 
nebyla jsem to já
kdo sklápěl oči, díval se jiným směrem, kdykoli hrozila ztráta hmotná
svým dětem jsem nejistila blahobyt, poctivého ducha  jim vštípit se  zdařilo
 
nebyla jsem to já
kdo žil, jak říkáte na hromadě neoddána
kdo žádal o rozvod či ochranu před násilím
 
sňatek jsem nerozhodla
ctila rodiče a sňatku se nepříčila
vzdor té svéhlavosti
 
 babička  mi byla naučením
vzorem krásného i moudrého
žádnou psychoanalýzou
 
vy se smějete pohádkám
promítáte obrazy jako paradox a komedii
smýšlíte je pro zábavu, kratochvíli
 
kdo jiný, excelence, než vy
má odečíst dobro a zlo ze života, ba tušit, že takové věci existují
 
vše máte, o čem snít by  netroufal
jela jsem  vlakem, dráhou pod zemí
letounem, pravda, jsem se neodvážila
shlédla z výšky kraj v počítačích
žasla čím se bavíte a tolik zboží
pracovat viděla jsem nemnohé
 
obraz babiččin, perem vykreslený,
přeložilo na padesát jazyků
arci jsem jista, excelence, vaše dílo právnické a humanitní těšit se bude překladům násobně vyšším
 
v tom smyslu jsem vina romantickou fikcí
původ , kterého  netuším, chraňte se zkoumat..... jinak suďte mě jak libo
 
ale hroby neche být !
 
 
 
 
 
...............................................
..................................
 
přechodník
 
nejedli jsme houby nepili
jen tiskli se a chvěli 
jako hoboje
 
v polosnu se ptali chodíce
ach, bože, co to je ?
 
 
míjeli tak ulice
a chodník za chodníkem
míjíce
se ptali  co to je  ?
 
 
 
na ocelových schodech 
stojíce jsme sjeli
do kráterů 
chvěli se 
a ptali
co to je a dýchali
jako dva hudební nástroje 
 
 
 
 
....................................................
....................................
 
věšák
 
 
podívej se do očí
to sbohem znamená
ulicí hned za rohem
ti odbočím a pošlu
košili 
 
zahalí tvá ramena
 
podívej se na ruce
mi s klidem na líci
řekni jim to do dlaní
 
z ulice ti pošlu čepici
ať líce ochrání
 
i střevíce a vůni dam
i rohlíků ti pošlu za chvilku
 
dál se svlékat nehodlám
 
 
 
...........................................
............................
 
bořivojova ulice
 
.. mezi domy 
o čtyřech patrech
.. tvoří klín
 
šedomodru spáru
vytne
výšce do hlubin
 
jedna ze sond
k nebi 
míří v horizont
 
planá jabloň
nad hlavou
jsou ruce matčiny
 
 z rajské zahrady
 
 jablko
 
 
..plavou mraky
tiché zázraky
bouře spící
s náboji
 
kdo jablko rozkrojí ?
 
 
 
............................................
...........................
 
pizza v přístavu
 
 
chodíval jsem k městu ránem
kolem světel přístavních 
jsem pískal do prstů 
na racky a pány
bekasinu otavní 
dveře od kasina
 
v městě rychtářem máš být
 s pány pískat radními a notářem
mi řekla bekasina 
 
mně tu voda voní
lodě přístav
nafta
co já s lidmi jako oni
 
bekasino zastav
no tak
 
přestań pesky lát - a na mou hlavu
seber zobák 
pizza voní
………půjdem ?
 
do přístavu 
 
 
 
 
.....................................................
....................................
 
nedívej se
 
 
nedívej se na mě
modrýma očima
máš mutaci
genu  herc 2
starou 6 000 let
 
recesivní
modrou
psí
 
svůdnou
 
správní básníci
o tom
píší sbírky
 
jeden
z titulu svých titulů
psal o
slunci na skalpelu
melanomu v očích dívky
prosil Asklépíe
zrozený z bohů 
jak jí to mám říci ?
 
školil
jak se píší
takové básně
 
to nemůže každý
to si nemysli
 
ptám se 
co soudí o
Sefertovi
 
zle se podíval
zle !
 
neřekl nic
 
modlil jsem se
aby  nezjistil
mé jméno
 
takže
 
 
se nedívej
 
(profesoru Svatopluku Řehákovi, 1985)
 
 

 

Pro přidání komentáře se přihlaste.
Ttragelaf
kvalita komentáře: 0 Ttragelaf 24. října 2022, 15:40
KRACH CELOŽIVOTNÍ KARIÉRY

Při příležitosti této analýzy jsem si
otevřel i wikipedii -

KDO JE TO DOCENT ŠTURMA ?

vysokoškolský pedagog - Filosofická fakulta Univerzity Karlovy
člen Papežské akademie pro život
nositel Ceny Olgy Havlové
Cena Ministra zdravotnictví
STŘÍBRNÁ MEDAILE PŘEDSEDY SENÁTU 2021

Co k tomu říct ?

Pokud jsem celý život, pane Šturmo, poctivý a k tomu věřící katolík,
tak i na sklonku své kariéry musím umět předstoupit před ty,
kteří převzali po mě mé úřady a i jako člověk penzionovaný

DOSTÁT SVÉ CTI A JEDNOZNAČNĚ JAKO UČITEL A PEDAGOG
ZAUJMOUT JASNÉ POZICE A STANOVISKA

... A TO I ZA CENU, ŽE O VŠECHNY SVÉ MEDAILE PŘIJDU, POKUD SE UKÁŽE,
ŽE JSEM CHYBOVAL

To je ale snad samozřejmé.
Nebo ne ?

Ttragelaf
kvalita komentáře: 0 Ttragelaf 24. října 2022, 12:57
PANÍ ŘEDITELKA, PAPEŽ A ... LUCIFERŮV EFEKT

Všude tam, kde jsou z důvodu svého handicapu internováni spoluobčané, klienti a senioři dříve či později dojde ke konzervaci neblahého stavu, kdy z jedněch se stávají dozorci a z druhých vězňové.
Stav je zprostředkován vyšším managementem, který vydírá nižší a ten pak vydírá zaměstnance právě prostřednictvím klientů, jejichž zájmy údajně onen management střeží.
Jednoznačně tu selhal Ústřední svaz odborů, který se celou dobu stará o zdravotnický personál a domovy seniorů, Alzheimerova centra, stacionáře, nízkoprahová centra... zůstala bezprizorní.
Jestliže před revolucí byli lidé s handicapem vystaveni nepřízni a přezírání svého okolí, jednoznačně se podařil pokrok. Dneska už sotva potkáte někoho, kdo by se jim vysmíval, šikanoval , sotva narazíte na stanici autobusu nebo muzeum, kde by byly bariéry.
Klienti se stávají jinou obětí. Obětí realizace terapií (arteterapie, hippoterapie, muzikoterapie.....) akreditovaných na ministerstvu, přičemž za třicet let těchto terapií nikdo nedoložil léčebné výsledky u žádné diagnózy. Platí se horentní sumy, ale nikdy jsem neviděl nikoho, kdo by po muzikoterapii vstal z vozíku nebo začal číst a psát.
Nic proti hudbě, ale vše proti mlžení, že daný člověk je terapeut a dělá terapii.
Bylo by mi trapné se takto nazývat,nazývat tak svoji práci.
Že se prý tím léčí duševní rozpoložení a celkový stav !
Nesmysl. To by musel být každý Orchestr národního divadla nebo sbor pražských popelářů členem teraputického týmu.
Ale ono to sype peníze. Nemusíte tvrdě pracovat, jen obcházíte klienty s fujarou neb se psy. Ano, i to může být náročná práce.
ALE PROČ, PROBOHA, U TOHO LŽETE ?
Protože Zákon o sociálních službách musí garantovat nějakou úroven péče, která se po čase zvrhne v něco nekalého.
Co lidí na Magistrátech se tím živí a dosazují své neschopné známé na místa jako například míto právě paní ředitelky.
Neschopní a hloupí musí držet pohromadě, právě proto, a zejména tehdy, když byli usvědčeni. Vždyť si to představte !
Jak jinak ještě můžete odůvodnit svoji existenci, než tím, že bezohledně a za úplatu, pohrůžkou nebo nátlakem budete udržovat stavající statut.
Jinak byste museli jít jinam a tam na sobě pracovat. To, co nikdy tito lidé nedělali a neumí.
ODTUD PRAMEN LUCIFEROVA EFEKTU, KDY MANAGEMENT MUSÍ UDRŽET SVÉ POZICE OPROTI SCHPNÝM A POCTIVÝM
To nejde jinak, než šikanou a výhrůžkami. Dosazováním a uplácením věrných na úkor odbornosti a řemesla. Jde o krk - a to je hodně !
Je to mechanismus, při kterém selhal metodický dozor ministerstva a městského úřadu.
To by ale metodickým vedením museli být pověřeni vzdělaní a schopí lidé.
A, co co ten papež ? Jak s tím souvisí, prosím, papež ?
Takhle:
Jakýsi docent Šturma, psycholog, který se schovává a o současném stavu a výsledku své dlouhodobé činnosti nic neví, zakladatel a drahý vážený katolicý otec celého orchestru..
je nositelem papežského vyznamenání.
Něco mi říká:
POZOR NA KAŽDÉHO, KDO BYL NA AUDIENCI U PAPEŽE !

Není to předsudek.
Neblahá zkušenost.
Ttragelaf
kvalita komentáře: 0 Ttragelaf 09. října 2022, 09:09
TOTÁLNÍ MARASMUS

......... uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona, navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné tradice našich národů, pamětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly v naší vlasti potlačovány, vkládajíc naděje do zabezpečení těchto práv společným úsilím všech svobodných národů, vycházejíc z práva ...... z Ústavy České republiky

Paní ředitelka je velmi dobrou politickou známou vlivné
plitické síly na Magistrátě hlavního města. Vlivná politická
síla se zdráhá přiznat, že za 20 let řízení velkého sociálního
ústavu se zde došlo porušováním lidských práv, zneužíváním
financí a manažerských pozic k totálnímu personálnímu,
organizačnímu marasmu a diskreditaci řemesla i oboru

SOCIÁLNÍ PRÁCE v České republice.Je mi to jedno.
I kdyby za ní stál papež nebo prezident Biden.
Ttragelaf
kvalita komentáře: 0 Ttragelaf 09. října 2022, 05:59

SUPERVIZORKA

"Zdeňku, pročpak si sedáte stranou ?
Pojďte hezky k nám do kruhu"

"Ne, děkuji.
Zvedá se mi žaludek. Snídal jsem pletýnku
s medem a ořechy. Nerad bych o ni přišel.
Byla dost rahá.
Víte ?
Takové zákonem garantované částky,
jaké berete za sofistikované pozitivní
řeči tady nikdo nebere.
Je s podivem, paní supervizorko, že se tady
chlubíte psychologií a neumíte jdiný cizí jazyk.
Mně tady viníte z filosofie,
ale sama jste byla povinna z ní dělat zkoušky.
Takže jistě víte, kdo to byli sofisté.
To je stejné jako váš pozitivní koučink.
Chytré lži jak zamést stopy po managementu.
Není tajemstvím, že si tykáte s paní ředitelkou.
Na vaše přísahy, že nesmíte o ničem mluvit,
budou věřit loretánské zvonky.
Můžete mi říct, jak je možné, že po každé
supervizi sedím před Ober zdravotní sestrou ?
Zdeňku, zase se nám doneslo, že se nevhodně
chováš k paní supervizorce.... !
Mouchy ani komáři tu nejsou, tak kdo to
vybzučel ?
Nevěřím vám jedinou slabiku.

Zůstanu sedět kde jsem a upozorňuji vás,
že mám ve smlouvě napsáno:
pokud bude tahle supervizorka dělat z lidí blbce,
popadne mě amok a vyhodím ji z prvního patra.
Feminismus nefeminismus.
Vysokoškolští profesoři chodí ve tytahaných svetrech.
Po nocích studují aby si studenti na semináři zapsali
každé slovo a nikdo ani nedutá.
Vy tady za státem garantované desateronásobné
peníze lžete jen se práší... a ...

"Néééé... To tak není.... ! "


Nevíte někdo, jak to je ?
Ttragelaf
kvalita komentáře: 0 Ttragelaf 07. října 2022, 04:32
ESESAČKA

V ústavu paní ředitelky se to jen hemžilo.
Každý si tam přivést své dmácí psíky, děti
nebo mience. Ober zdravotní sestra, která
díky své chudobě trpí nadváhou a žlučníko-
vými záchvaty tam předváděla své nemladší
dítko.

Usoudil jsem tedy, jednou v noci,
když jsem přistihnul Lukáše v pouličním
příbytku, že pro něj něco udělám.

Byl leden, mrzlo, Lukáš seděl na předměstí
v kamenné krychli, kterou si postavil.
Ručně zhotovi kamna,
ze kterých unikal doi smrtonosný kouř.

"Co je, Lukáši ? Jestli v tomhle usneš,
tak zemřeš ! "

"Přepadl mě Arab. Mířil pistolí,
všechno jsem nechal na místě
a utekl.
Nemám nic, občanku, peníze,
jen tyhle špinavý ruce. "

"Možná, když požádám paní vedoucí,
budeš moct se mnou příští noc sedět
v kanceláři. Mám noční službu a sezení
hosta v knceláři není nic proti tomu, co za
přehlídky příbuzných se tam děje ve dne.
Zavolám vedoucí..."

"Popiš mi tu vedoucí..."

"No, taková štíhlá blondýna s mikádem."

"Už ted´ji miluju !"

"Určitě o dovolí. Stále mi zdůtazňuje,
že sociální práci dělá přes dvacet let
a velmi dobře ví, o čem to je..."

"NE, Zdeňku. ! To je absolutně vyloučené.
Dobře víš, ža na pracoviště si nesmíte
NIKOHO vodit ! !!! "


Nevíte někdo, o čem je ta sociální práce ?
  • Ttragelaf Autor
    Ttragelaf
  • 0 bodů
  • 5 komentářů
  • 0 hodnocení
  • 06. října 2022, 05:54
  • 97 zobrazení
  • 0 oblíbené