Jde to Dobré Wow!

padesát melounů na úřad

Literatura > Poezie
kdo kdo kdo
to jede sem ?
kdo to jede landrowerem ?
řítí nad daleským potokem ?
 
dobrý den pane Luxusní auto
jsme stopaři
víte ?
stopujem
 
koho ?
přijde na to
 
tak vy máte sen
malý domek v přírodní rezervaci
vilku se zahradou
něco jako na vinohradech
 
STAVEBNÍ POVOLENÍ
 
pane
vy jste třída
borec kmán a superman
 
co to bylo ?
rána ?
 
asi kámoš
víte
chodí s krompáčem
jistě to byl on
 
silur
devon
karbon
perm
 
jo to bylo do autíčka ?
ahá
a to u nosíčka
 
to je krev ?
 
jenom klid
žádnej nerv
 
nerv
nerv
nerv
 
oni vám o nás neřekli 
to jsou ale lidi
viďte ?
 
Pro přidání komentáře se přihlaste.
Ttragelaf
kvalita komentáře: 0 Ttragelaf 10. listopadu 2023, 08:16
TA NAŠE VLÁDA ?

Evropská unie má shodu nad návrhem na obnovu přírody, dotkne se pětiny ploch
Obnova přírodních ekosystémů se v Evropské unii bude týkat zhruba dvaceti procent území, soustředit se má zejména na chráněné oblasti Natura 2000. Součástí plánu je mimo jiné obnova ploch poškozených intenzivním zemědělstvím.
Vít Štěpánek, Brusel


Staví haly pro investory a říká: Vyberou si Polsko, je lepší skoro ve všem
Volkswagen v Česku gigafactory zatím nepostaví a dost možná se naší zemi vyhnou i další investoři.
„Dnes, když přijde investor do České republiky, tak se dozví, že nemáme pracovní sílu, nemáme pozitivní migraci mozků, máme těžký stavební zákon a vlastně nikdo tu o investice nestojí,“ říká v pořadu Agenda SZ Byznys Pavel Sovička, šéf jednoho z největších tuzemských průmyslových developerů Panattoni.
Zuzana Hodková, Praha

Pane Sovičko, podívejte se na geografickou mapu světa. Jaká plocha je v Evropě zabetonovaná?
Co myslíte ?
Tak teda rovnou: 10 - 15 %.
Kolik dalších procent zaujímají plochy vyřazené z půdní funkce, to je vysoké hory, jezera, řeky polopouště, železnice ?
Co to je katastrofa ? Co byste řekl ?
Itálie pod vodou, Řecko v plamenech,Francie v mikrovlnce ?
Stále si stěžuje že na vládu premiéra Fialy ?
O co Vám jde ?
Co je to pokrok, pane developerem ?
Já nevím, jen se ptám.
Ttragelaf
kvalita komentáře: 0 Ttragelaf 27. března 2023, 18:59
Přírodní rezervace Prokopské a Dalejske údolí je jedinečnou lokalitou . Ukázka prvohorních sedimentů, vstupní ochozy, ptactvo náleží k evropsky významné lokalite, xerofilní unikátní flora.
Jistě někteří z vás to místo navštívili a navštěvují.
S jakými problémy je ale spojena ochrana rezervace
Jeden z několika problémů - patrný z dopisu Inspekci životního prostředí, který zde zveřejníme:

Vážení,

rád bych Vám tímto dopisem oznámil skutečnost týkající se ničení přirozeného reliéfu Přírodní rezervace Prokopské a Dalejske údolí.

Přiložené fotografie dokumentují artefakty ve svahu budované horolezci, kteří by měli k využívání jediné skály, vyjmuté z ochrany za účelem sportovního horolezectví, používat horní přístupové cesty.

Místo toho chodí přes Dalejsky potok, překračují značení a modifikují svah do podoby zahrady barokního zámku.

Podle svědectví hajného je hlavou této skupiny rakouský občan - amatérský horolezec, kterého tam opakovaně přistihl při odlamování kamene a budování stezek, schodišť, zídek, obnažování kořenů a ničení vegetace.

Dne 25.3. jsem, spolu s hajným, toto místo navštívil, zdokumentoval. Uvést celý úsek do původního stavu je nad síly dvou lidí.

Navíc, horolezecké skoby a řetězy se objevují i na vedlejší skále, která není určena k lezení.

Lidé amatéři už si navykli na tuto nepřípustnou modifikaci tak, že na výzvy a vysvětlení, že toto je v rezervaci nepřípustné, reaguji nepochopením o agresí.

O záležitosti informují Ing. Němečkovou z Odboru ochrany přírody Magistrátu.

Prosím Vás o příslušné kroky.
Děkuji.
S jakými problémy je spojena ochrana
Ttragelaf
kvalita komentáře: 0 Ttragelaf 25. března 2023, 11:46
Jak řešit klimatickou a ekologickou krizi dřív, než bude pozdě? Doba popírání každodenně viditelnějších příznaků od extrémního počasí až po mizející ptactvo a hmyz pomalu odeznívá. Všichni, včetně politiků a největších korporací, se začínají alespoň tvářit, že krizi hodlají nějak řešit.

Jenže to má háček. Dominantní představou o řešení je dnes totiž takzvaný „zelený růst“ — představa, že ekonomiku půjde tak jako doposud donekonečna zvětšovat, a přitom snížit spotřebu energie a zdrojů, a tak i její ekologickou náročnost. Na tento cíl — takzvaný decoupling neboli „oddělení“ ekonomického růstu od ekologických škod, sází politika celého západního světa, včetně USA a Evropské unie.

Perestrojka kapitalismu
Problém je, že se množí důkazy a argumenty pro to, že tento přístup nebude a nemůže fungovat. Empirické studie z posledních let dokládají, že emise nepůjdou při zachování ekonomického růstu snížit dost rychle pro udržení teplot na planetě pod bezpečnou hranicí.

I kdyby to šlo, přechod na „čistou“ obnovitelnou energii by v růstovém modelu vyžadoval natolik extrémní množství surovin — zejména kovů — že by sice možná vyřešil klimatickou krizi, ale místo ní by vedl k ekologickému kolapsu jinak. Zejména kvůli masovému vymírání druhů. Právě extrakce materiálů, a nikoli plastová brčka a jiné drobnosti, je zodpovědná za 90 % úbytku biodiverzity. „Zelené“ plány USA a Evropské unie přitom už dnes poptávku po kovech zvyšují a vedou k prvním konfliktům s komunitami ohroženými těžbou.

Jinak řečeno: stále platí to, co nejpozději před padesáti lety předpověděla zpráva římského klubu o „Mezích růstu“: nekonečný růst na konečné planetě není udržitelný a musí vést ke kolapsu. Jen místo vyčerpání zdrojů dnes kolaps hrozí dříve kvůli přehřívající se atmosféře a kolabujícím ekosystémům. Program „zeleného růstu“ je v tomto kontextu potřeba chápat jako jakýsi pokus o „perestrojku“ dnešního neoliberálního kapitalismu — pokus dnešních elit zachránit systém polovičatým řešením jeho vnitřních rozporů.

Jenže jak z toho ven? Když mnozí poctivě smýšlející ekologové, sázející osud planety na technologie a inovace, na vršící se evidenci o nemožnosti zeleného růstu narážejí, reagují někdy i hněvivě, a právem se ptají: co tedy nabízíte?

Nejčastěji zaznívajícími argumenty přitom přestávají být ty pro možnost zeleného růstu, nýbrž ty polemizující s uskutečnitelností alternativní cesty, tedy přechodu k nerůstové či „post-růstové“ ekonomice, která by se s růstem rozešla: „nevíme, jak by měla taková ekonomika vypadat, neexistují její praktické příklady, a i kdyby, stejně je nelze prosadit, protože by takový program nutně musel vést k poklesu blahobytu a kvality života.“

J. Patočka, deník referendum
Ttragelaf
kvalita komentáře: 0 Ttragelaf 08. února 2023, 06:21
A MÁ TO SMYSL !!

Všechno to pachtění a vzdorování lžím, korupci a
nepoctivému manažerismu.

To bych rád, aby se vědělo.

I za cenu, že několikrát prohrajete, skončíte bez
práce na ulici, vysmivani
a nikdo vám nevěří.

Ve sporu
Ochrana státní rezervace Prokopské údolí
versus
Městská část Praha 5

ve které šlo ( pod čarou)
o to vyhnat nás z území
a zamezit prostředky k ochraně
( jaký paradox)

vynesla paní předsedkyně Harmachová rozsudek v
náš prospěch ( i proti tak
mocnému oponentu)

mimo jiné s odůvodněním
NEKALÉ PRAKTIKY MAGISTRÁTU

.... má to smysl
Ttragelaf
kvalita komentáře: 0 Ttragelaf 07. února 2023, 14:08
Pan ministr BRABEC ve stínu
covidivych problémů nenápadně
vyjmul z ochrany celou řadu chráněných území ČR a přivedl je
na nižší stupeň ochrany tak, aby
s nimi lokální úřady mohly ( asi
po dohodě s developery a architekty) snáze manipulovat.

Pohleďte, jaký rozsah :

https://www.sagit.cz/info/sb21213

Důsledky pro ochranu půdy, genofondu a biodiverzity jsou
negativní.


Ttragelaf
kvalita komentáře: 0 Ttragelaf 17. prosince 2022, 10:09
jestli ti půjčím dvě stovky ?

¨
jsi urousaný špinavý
a jestli ti půjčím dvě stovky ?
ceny šly nahoru
i v nejnižších regálech
hudba u toho nehrála
to jsem dost postrádal

sardinky není kde lovit
korálový útes se uklání
představní skončilo
energetické nároky na chov prasat
nechtěj znát
a klecový chov je naprostoi nehumánní

očekává se
že se nad tím budeš zamýšlet
nic neříej !
jenom zamýšlet

nehodlám si plnit zápisník
černými prognózami

přijď zítra
vem si červené plavky
a
mysli pozitivně


ANTHROPOCÉN - HAMILTON versus SMIL

Hamilton:
Anropocén znamená, že lidské působení se týká zemského systému,
nikoli životního prostředí. Zemský systém není krajina ani ekosystém
ani životní prostředí.
2015

Smil:
Konečná kontrola tváře planty a jejího osudu je mimo náš dosah.
Moderní civilizace ovlivňuje pouze některé komponenty ze vzájemně
propojeného systému: litosféra - hydrosféra - atmosféra - biosféra.
Zásadní důležitost mají :
umístění v klidné části galaxie
velké množství slunečního záření poháněné jadernou fúzí
tvar Země a sklon osy
rotace a excentrická běžní dráha
tektonické síly zemské desky
obří magmatické erupce
srážky s asteroidy
Konečná kontrola tváře planety a jejího osudu je mimo lidský dosah.
2022

Ttragelaf
kvalita komentáře: 0 Ttragelaf 15. prosince 2022, 15:04
Především je zapotřebí prověřit roli všech jedinců a institucí, kteří se na možné konspiraci s cílem zbavit chemičku Deza podezření a usvědčit falešného viníka, podíleli. Jejich selhání jsou zjevná a dobře doložená. A i kdyby byla jen dílem nekompetence či nedbalosti, měly by mít principiální důsledky. Popořadě:

Je zhola neuvěřitelné, že soudní znalec Jiří Klicpera je stále ještě soudním znalcem. Jen si představme, že podobné výkony dnes může podávat i v jiných případech, které nejsou pod drobnohledem veřejnosti.
Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity ve Vodňanech musí vysvětlit, proč odvedla tak lajdáckou práci. Proč renomované pracoviště vypracovalo materiál obsahující pasáže „odporující fyzikálním zákonům“?
V České inspekci životního prostředí musí proběhnout personální audit. Je zcela neuvěřitelné, že Erik Geuss je stále ještě ředitelem a teprve nyní se s úlevou dozvídáme, že skončí na konci roku — je přece absurdní, že neskončil okamžitě po nástupu nové ministryně. Ale nejde jen o něj. Jsou tam další lidé jako Radek Pallós či zde přítomný Lukáš Kůs, kteří šli Agrofertu v tomto či dalších případech na ruku — a se všemi se musí Inspekce rozloučit.
Personální audit se musí uskutečnit i na Ministerstvu životního prostředí. I tam jsou lidé, kteří selhání inspekce kryli, případně pro Agrofert pracovali v jiných případech — a měli by se ihned poroučet.
Rolí Policie České republiky se ve svém příspěvku důkladně zabývala kolegyně Zuzana Vlasatá. Pochybení Policie jsou rovněž zásadní a rovněž nesamozřejmá. Je třeba prošetřit přesnou roli vyšetřovatele Jiřího Hovorky ve Vsetíně, nesmyslné úkony, které prováděl, ale také proč to tehdejší policejní prezident Švejdar kryl — proč se Policie spokojila s tím, že prostě nebude důkladně zjišťovat, co se v osudný den dělo v Deze. A proč, když jsme v Deníku Referendum zdokumentovali utajenou havárii, policie namísto její možné souvislosti s otravou řeky vyšetřovala to, kdo nám z Dezy vynáší informace.
Prošetřit je zapotřebí i roli státních zástupců. Jiří Sachr i Petr Bareš po celou dobu zjevně předpojatý postup Policie kryli — a to i poté, co jej jako zaujatý a nekompetentní obnažilo usnesení okresního soudu ve Vsetíně. Bude-li Energoaqua zproštěna viny, což se jeví jako nevyhnutelné, pro oba by to mělo znamenat konec v roli státních zástupců. Oni svým postupem nyní vlastně stojí v cestě tomu, aby se případ mohl důkladně od základu prošetřit.
A konečně je tu role osobně ministra Richarda Brabce. Dnes, když víme, že pokyn usvědčit firmu Energoaqua šel z České inspekce životního prostředí Policii do Vsetína a odsud soudnímu znalci Klicperovi pouhých pět dní po havárii, a to zcela v rozporu se získanými poznatky, je třeba prověřit, jaká komunikace se v prvních hodinách a dnech po havárii odehrávala na ose předseda představenstva Agrofertu a předseda společnosti Deza v jedné osobě Zbyněk Průša — majitel Agrofertu, politického hnutí ANO a tehdejší premiér Andrej Babiš — majitel stranické legitimace číslo 2 a tehdejší ministr životního prostředí Richard Brabec — a jemu podřízený a zcela oddaný ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss.

Jakub Patočka
Deník referendum
Ttragelaf
kvalita komentáře: 0 Ttragelaf 04. října 2022, 06:55
NOBELOVA CENA ZA FYSIOLOGII
má desítku podob.

Před dvaceti lety přišla za mnou rodina.
Náhodou přišla za mnou - ne kvůli mě.
Kvůli zprávě.
BYL SEKVENOVÁN LIDSKÝ GENOM.
PŘEČETLI JSME GENETICKOU INFORMACI
ČLOVĚKA.
OBJEV, KTERÝ NEMÁ OBDOBY
UMOŽNÍ LÉČBU DĚDIČNÝCH CHOROB A
MNOHA DALŠÍCH DOSUD NELÉČITELNÝCH
ONEMOCNĚNÍ
SNESE SROVNÁNÍ S
PŘISTÁNÍM LIDÍ NA JINÉ PLANETĚ.

V naději, že teď, když jsme my, rodiče,
staří, pomůžete tady dětem, víte, my to
sledujeme a věříme tomu, slyšeli jsme
zprávy a udělalo nám to velikou radost......


Styděl jsem se.
Poprvé v životě jsem vysvětloval, že
přečtení lidského genomu v tuto chvíli
nezměnilo nic na neléčitelnosti dědičného
onemocnění....

Ani po dvaceti letech.

Teď máme přečtený genom donovanů
a neandrtálců. Přepisujeme dějiny evoluce.

Etik, kněz, lékař, molekulární genetik,
přírodovědec, skaut atd atd atd
Orko Vácha může říkat:
My už dneska o těch lidech strašně víme.

Diplomované zdravotní sestry mě mohou dál
přesvědčovat o nutnosti sterilizace romských
spoluobčanek.

Na městských poliklinikách a v ordinacích
specialistům se budou pokládat obálky
s tisícikorunami, aby to koleno vypunktovali
a bylo to zase dobrý, aby se na to pan
doktor podíval ultrazvukem a nemuselo
se čekat půl roku, rádi si to zaplatíme.

Bude se křičet v čekárnách na bezdomovce:
tak na tohleto my platíme daně.

Bude se stávkovat, vydírat na platy
jako v Německu, protože tady nám zase
ujel vlak.

Bude se krást ve velkém, falešně účtovat pojišťovnám,
a kdo nebude jaksi poslouchat pana primáře, tak.....


Stydím se....
Ttragelaf
kvalita komentáře: 0 Ttragelaf 29. září 2022, 14:06
KORUPCE
má desítku podob.
Pokud chci prorazit takovou věc,
jako stavební povolení v ochranném pásmu
přírodní rezervace pro soukromé vily a domky,
( samotné užívání do budoucna bohatými lidmi
staví princip ochranného pásma na hlavu),
musím obejít ne jenom stavební úřady a developery.
Tady musím obejít víc míst a padesát melounů
už dneska stačit nebude.
Pokud chci vyhrát prezidentské volby a jsem
jako bývalý prognostik tichým spojencem ruské dumy,
musí mi ona strana poskytnout takovou megasumu,
abych mohl obejít všechny poslance a sumou je ohromil.
Tak to bylo v době nepřímé volby prezidenta.
V době přímé volby se rublové ředí a transformují do vlivných
kampaní.
Někteří spoléhali na čínské juany. To bylo dost naivní.

Pokud chci prorazit v běžném životě středních měšťanů,
chci titul, funkci, kompetenci, zkrátka něco úspěšného
a důležitého, aby si mě doma děti a vnuci vážili,
netřeba částek mimořádně vysokých, často žádných.

Tady fungují pragmatická spojenectví, tiché souhlasy
s rošťárnami a jinými věcmi žaludku těžkými.

Profesor Pafko sdělil národu, že se nyní učí skromnosti.
Spadl jsem pod stůl.
Profesor Pafko neví, co mluví.
On snad pracuje za 90 Kč na hodinu
se zápalem plic.
nebo navzdory hladu svých vnoučat ?
Podívejte se na jeho konto.
Do garáže, do ledničky a do bytu.
Když se profesoru Pafkovi přitíží,
stačí, aby škytnul a všude má nadstandardní
péči, lásku, úlisnost a vstřícnost.
Kolikrát se musí sklonit hlava před volem, abychom
obhájili profesuru ?
Necht´ si hledí thorakotomií, dělá je dobře, nikdo mu
v tom nejklade překážky, a jsou dobře placené.
To přece nikdo nebude vyčítat.

Tak nač tyhle řeči ?

Korupce je nástroj méně schopných jak
předběhnout ostatní, urvat kus světa pro sebe
a sklidit za to obdiv.
To už není o profesoru Pafkovi.
  • Ttragelaf Autor
    Ttragelaf
  • 0 bodů
  • 11 komentářů
  • 0 hodnocení
  • 29. září 2022, 05:35
  • 220 zobrazení
  • 0 oblíbené