Jde to Dobré Wow!

metr čtverečný a procházka hazardního hráče

Literatura > Jiné

metr čtverečný

 

cement jsi koupil

stavíme něco ?

 

asi malého

nebo

je

ho někde víc ?

 

to je dobře

 

a na zahradě ?

 

určitě -

máme zámeckou

a

málo altánků

 

když začne pršet

k nejbližšímu to je daleko

 

nepochybuju

při tom všem

co bylo

že jsi vynikající stavař

 

nicméně

všechno

do detailu

nemusím vědět

 

já to vidím

maximálně

na

metr čtverečný

 

víc ti nedám

 

 

ža nevadí ?

optimální ?

 

 

co budeš dělat ?

 

 

...

 

 

to je čtverec betonu

to máme na židli ?

 

 

 

mám to zalít ?

celou konev ?

 

aha

 

vyroste hotový beton

nebo cement a písek

budeme sklízet zvlášť ?

 

co dělá voda ?

 

já ti dám že se poleskne !

 

 

ale mně to nevadí

 

klidně se podíváme

jak voda zteče mimo beton

loužičky se odpaří

 

bude ještě něco ?

 

víc plácků

rozmístěných podle myšlenky

která

implicitně

bezprostředním dojmem

a nevtíravě

povznáší magicky prostor

jako moderní architektonické

Smíchov - city

 

suché záhony budou víc suché

voda mezi povznášejícími prvky

poteče k sousesdům

je přízemní

blbá

nemá tvar

ani

charakter

 

 

ale ty  ji přesvědčíš !

 

řekni to tak

jako když se skála

na povel vrhá do moře

 

zatím

bychom se domluvili

že co se týká zahrady

by jsi radši dělal

co ti řeknu

 

jen

co se týká zahrady

 

jinak to je dobrý

 

 

……………………………………………….

………………………………

 

Půda je komplexní biologicko klimatický orgán.

At´ se postavíte kdekoli na místo, kde je původní

neporušená půda, bude pod vašima nohama vice

organismů, než je lidí na Zemi.

To je 8 miliard !

Pokud ji bagrem přeházíte, narušíte  pH, vlhkost,

salinitu, porovitost a generace organismů zahynou.

 

Když ji takhle necháte,  rozbagrovanou a zase

si sedne, bude jí trvat přes 10 let, než nabyde původních

vlastností.

Pokud ji zabetonujete ….

 

……….. zničíte nejen schopnost vázat vodu, ale i vázat

kysličník uhličitý a rozkládat methan navždy.

 

A že si stěžuje ředitel Komerční banky, že se málo investuje ?

A že si máme přečíst developerské úspěchy v USA ?

 

Pane řediteli, podívejte se, prosím,  na fysikální mapu světa.

 

USA jsou zemí, kde původní krajina je prokládána

průmyslovými oblastmi,

 

 Evropa je ale  průmyslový a zemědělsky tvarovaný světadíl

s okrsky původní krajiny.

 

Ty okrsky již nemají autoregenerační vlastnosti !

Bez aktivní ochrany a podpory prostě zmizí !

Zmizí  stejně jako mizí částky hazardního hráče,

který se svým jměním

bojuje v jedné pobočce kasina proti celé korporaci.

Střídavě vyhrává ale poměr výher k prohrám se snižuje.

 

Je otázkou času, kdy ho kasino přemůže.

 

Říká se tomu – absorpční hladina a délka hry se nazývá:

 

procházka hazardního hráče.

 

 

 

 

Pro přidání komentáře se přihlaste.
Ttragelaf
kvalita komentáře: 0 Ttragelaf 29. května 2023, 07:24
Logika NELOGIKY

Mgr. Brabec ve článku IV.,
mimo jiné, ruší i PŘÍRODNÍ REZERVACI PROKOPSKÉ ÚDOLÍ

a stupeň chráněni je převeden na
PRAŽSKÝ MAGISTRÁT, který svou vyhláškou znovu přírodní rezervaci zřizuje.

Stupeň ochrany je degradován na úředníky Magistrátu, o kterých jsou dobré reference velkou vzácností.

Magistrát nyní, bez dohledu ministerstva, manipuluje s pozemky a provádí nezákonné stavby.

Soudní jednání jsou tak nedilnou součástí práce biologie ochrany přírody.

Naštěstí, zatím, Magistrát spory tendenčně prohrává.

Těch peněz, času a úsilí za peníze z daní nás všech !!!
Ttragelaf
kvalita komentáře: 0 Ttragelaf 25. května 2023, 09:28
Magistr Brabec nenápadně mimo zraky novinářů, v době největší pandemie, vyhlašuje toto:

Vyhláška MŽP z 21.5.2021

Čl. IV
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:

1. Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění ze dne 19. listopadu 1949 č. j. 171.559/49-IV/1 o zřízení přírodní rezervace „Řežabinec“ v k. ú. Lhota, okres Písek.
2. Výnos Ministerstva školství, věd a umění ze dne 22. srpna 1952 č. j. 40.163/52-V-VII/5 o zřízení státní přírodní rezervace „Čubernice“ v k. ú. Ohrozim, okres Prostějov.
3. Výnos Ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 č. j. 12.610/68 o zřízení státní přírodní rezervace „Sluneční stráň“, kat. území Brná n. L., okres Ústí nad Labem, kraj Severočeský.
4. Usnesení Krajského národního výboru Východočeského kraje ze dne 21. listopadu 1977 o zřízení Chráněného přírodního výtvoru „Labská soutěska“.
5. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 28. prosince 1978 č. j. 25.533/78-VI/2 o zřízení státní přírodní rezervace „Prokopské údolí“, kat. území Hlubočepy, Jinonice, obvod Praha 5, kraj hlavní město Praha.
6. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 21. listopadu 1980 č. j. 18.094/80-VI/2 o zřízení Chráněného naleziště „Herlíkovické štoly“.
7. Vyhláška Okresního národního výboru v Šumperku ze dne 8. listopadu 1990, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor „Rabštejn“.
8. Vyhláška Správy Krkonošského národního parku ze dne 16. února 1998 č. 2/1998 o zřízení Přírodní památky „Lom Strážné“.
9. Vyhláška Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava ze dne 20. října 2003 č. 10/03 o zřízení Přírodní rezervace „Na soutoku“.
Čl. V
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
Ttragelaf
kvalita komentáře: 0 Ttragelaf 24. května 2023, 11:50
OPRAVA:
Mgr.Brabec - titul jiný, hanba a ostuda stejná

Od 27. června 2018 ministr životního prostředí, od 11. listopadu 2021 do 17. prosince 2021 v demisi.

Osobní údaje

Mgr. Richard Brabec se narodil 5. července 1966 v Kladně. Má dva syny.

Vzdělání

1985–1991: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
1980–1984: Gymnázium Nové Strašecí
Ttragelaf
kvalita komentáře: 0 Ttragelaf 24. května 2023, 11:45
Od roku 2006, kdy byla vyhlášena Tématická strategie pro ochranu
půdy, se prakticky nic nezměnilo.
V ČR máme dostatek zákonů (bohužel, se změnou Stavebního zákona se stav zhoršil)
na ochranu půdy.
Myšlení zodpovedných úředníků a developerů ale zůstává 40 let pozadu
NAPROSTO ZKÁZONOSNÉ BYLO PŮSOBENÍ MINISTRA
RNDr. Brabce. absolventa naší UK,
který škrtem pera zrušil celou řadu chráněných území
a ohledně ochrany půdy a Tematické strategie neučinil nic

Zvažujeme podání Ústavní stížnosti na novelu Stavebního zákona
Ustava ČR zaručuje občanům právo na udržitelné životní prostředí,
které bez ekosystémových služeb půdy není myslitzelné !
OZNÁMENIE KOMISIE RADE, EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEMU
HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV
Tematická stratégia na ochranu pôdy

2.1. Stav pôdy v Európe
Degradácia pôdy predstavuje v Európe vážny problém. Degradáciu pôdy spôsobujú alebo
zhoršujú ľudské aktivity, ako sú neprimerané poľnohospodárske a lesnícke postupy,
priemyselné aktivity, turizmus, nekontrolované rozrastanie sa miest a priemyslu a výstavba.
Tieto aktivity majú negatívny vplyv, pretože bránia pôde, aby plnila všetky svoje funkcie
a služby v prospech ľudí a ekosystémov. Dôsledkom toho pôda stráca na úrodnosti, obsahu
uhlíka a biologickej diverzite, má zníženú schopnosť zachytávať vodu, narúša sa kolobeh
plynov a živín a spomaľuje sa odbúravanie kontaminantov.
Degradácia pôdy má priamy dosah na kvalitu vody a ovzdušia, biologickú diverzitu a zmenu
klímy. Môže tiež vyvolať zhoršenie zdravotného stavu obyvateľov Európy a ohrozovať
bezpečnosť potravín a krmív.
Napriek tomu, že procesy degradácie sa výrazne líšia od jedného členského štátu k druhému,
pričom jednotlivé hrozby majú rôzny stupeň závažnosti, degradácia pôdy je problémom celej
Európskej únie.
Ttragelaf
kvalita komentáře: 0 Ttragelaf 24. května 2023, 07:30
PODKLADY

1. RUDOLF ZAHRADNÍČEK

"Hovoříme-li o průmyslové, vědecko-technické a informační revoluci, je naší povinností vždy pomýšlet na zákon, o kterém učebnice fysiky nic neříkají:

Zákon zachování radosti a žalu.

Není totiž pochyb, že lidstvo za každý, jakkoli cenný a blahodárný objev třeba v oblasti energetiky, zdravotnictví či potravinářství, vždy a bez výjimky něco zaplatí. "

PROFESOR RUDOLF ZAHRADNÍČEK, předseda Akademie věd ČR, Velká kniha o energii, předmluva, L.A.Counsulting agency, 2001


2. BEDŘICH MOLDÁN

Vážnou hrozbu půdám představuje eroze.
Ohrožuje většinu kuktivovaných zemědělských půd na světe.
Z 14,7 milionů km2 je více než 9 milionů ohroženo plošnou erozí způsobenou vodou.
1,7 milionů je už vářně poškozeno odnosem půdy s následnou tvorbou erozních rýh a střží.

Nejdůležitějšími příčinami vodní eroze je odlesnění, které působí 40% poškození, nadměrná pastva působí 29 % poškození, nevhodnémpostupy kultivace působí 2 % poškození.

Ročně se ztratí erozí30-40 miliard tun úrodné ornice.

Asi 2,4 milionů km2 půd zemědělských i lesních je ohroženo několika typy chemické degradace. Jde o ztrátu humusu (živin a organického dusíku ).

Dalším důležitým jevem je zasolování a znečištění cizorodými látkami.

V globálním úhrnu je různým způsobem ohrožena převážná část půd na světě.
3 miliony km2 jsou vyřazeny z funkce. To je větší rozloha než INDIE.


Evropská komise uvádí, že 115 milionů ha (12% povrchu Evropy) je ovlivněno vodní erozí,
42 milionů ha větrnou erozí.

45% evropských půd má málo humusu.

V důsledku nevhodné kultivace těžkou mechanizací je nadměrně stlačeno 32 - 36 % podorničí.

Růst měst, dopravní infrastruktury přináš zadláždění 9% území členských států EU. Tyto plochy neustále rostou.

PŘES TYTO SKUTEČNOSTI NENÍ OCHRANA PŮDY V EVROPĚ DŮSLEDNÁ.
NEEXISTUJE PRAKTICKY ŽÁDNÁ LEGISLATIVNÍ AKTIVITA.
TO PLNĚ PLATÍ I O ČESKÉ REPUBLICE.

Bedřich Moldán, Podmaněná planeta, str.153, Praha 2015
Ttragelaf
kvalita komentáře: 0 Ttragelaf 02. února 2023, 07:40
DG: F60.3
Emi
kvalita komentáře: 0 Emi 01. února 2023, 23:12
3 .
.
.
Znáš mne dobře...
V životě jsem makal, jako stroj.. ..bylo toho dost.
.
Díval jsem se na Tebe.
Rozrazil jsi dveře a skočil kufr u souseda na zahradě, aby jsi mi dopadl na hlavu.. ..pobavilo.:)
A pak jsi mi na hlavu spustil déšť, otrávené bečvy.. ..taky pobavilo.:D
Pokud si ze sebe umíš udělat prdel, tak nejez ostnatý dráty.
Pálí to, když to nejde strávit.:D
S pozdravem zrcadlo.:)
Pozdravuj sněhurku.
A
Hodně štestí v literární tvorbě...:)
.
.
  • Ttragelaf Autor
    Ttragelaf
  • 3 bodů
  • 8 komentářů
  • 1 hodnocení
  • 20. března 2022, 04:22
  • 254 zobrazení
  • 0 oblíbené