Jde to Dobré Wow!

Platové podmínky poslanců za socialismu a kapitalismu

Literatura > Úvaha / Kritika / Pohádka

V následujícím článku předkládám fakta ohledně platových podmínek poslanců před rokem 1989, které porovnávám se současností. Vybral jsem dvě kritéria: Prvním kritériem je plat poslance a druhé kritérium činí náhrady a přivýdělky poslnaců. Řekněme, že vzhledem ke kupní síle v rámci zjednodušení tak k socialistickému ohodnocení v podobě československých korun posléze přidáme dnešní nulu české koruny navíc, abychom nesnižovali úroveň tehdejšího ohodnocení poslanců ve srovnání s dnešní dobou.

Upozornění: "Nejedná se o propagaci komunismu, ale o poselství následujícím generacím."

Základní plat poslance se běžně pohybuje nad 70.000 korun, průměrný plat poslence se pohybuje v současnosti kolem 87.000 korun. Úroveň průměrné mzdy je v současnosti 28.323 korun a minimální mzda 11.000 korun.

Každý poslanec má celkově nárok na sedm druhů náhrad:

1. Náhrada na reprezentaci …... do výše 109.200 korun,

2. Na cestovní náhrady …... do výše 409.200 korun,

3. Za administrativní a odbornou práci ….. do výše 170.436 korun,

4. Zajištění služeb asistentů ….. do výše 468.000 korun,

5. Na ubytování mimo Prahu …. 204.000 korun,

6. Poplatky za telefon …. do výše 60.000 korun,

7. Pronájem kanceláře a vybavení ….. do výše 386.400 korun.

Přivýdělky k základnímu platu v kapitalismu:

Výbory ….. cca 25 tisíc za předsedu, 12.500 za místopředsedu,

Podvýbory … cca 12.500 za předsedu, cca 6.000 za místopředsedu,

Komise a delegace … cca 25 tisíc korun za předsedu,

Poslanecká sněmovna ... kolem 100 tisíc za předsedu, kolem 50 tisíc za místopředsedu.

Ohodnocení poslanců před rokem 1989:

Podle Sborníku hlavních dokumentů XVI. sjezdu KSČ z dubna roku 1981 (str. 12) se průměrná nominální měsíční mzda pracovníka socialistického sektoru činila 2.643 korun československých.

Dovolím si přiložit fakta ohledně odměňování poslanců před rokem 1989 podle zákona č. 32/1989 Sb. o poslancích Federálního shromáždění.

Zde uvádím komunistický poslanecký plat:

§ 23 (1) Poslanec vykonává svou funkci bezplatně.

§ 23 (2) Poslanec nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech a nárocích vyplývajících z jeho pracovního nebo obdobného poměru.

§ 23 (3) Organizace, v níž je poslanec v pracovním nebo obdobném poměru, je povinna poskytnout mu pracovní volno pro výkon jeho funkce ve Federálním shromáždění i ve volebním obvodu. Poslanci náleží za dobu pracovního volna náhrada ušlého výdělku, kterou mu vyplatí organizace. Požádá-li o to organizace, uhradí jí ušlý výdělek poslance Kancelář Federálního shromáždění. Poslancům, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru, poskytuje se náhrada ušlého výdělku z rozpočtu Kanceláře Federálního shromáždění.

Zde uvádím poslanecké výhody za socialismu:

§ 25 (1) Poslanci mohou bezplatně používat hromadných dopravních prostředků Československé socialistické republiky.

§ 25 (2) Pro cesty na schůze sněmovny, jejich orgánů nebo orgánů Federálního shromáždění nebo pro cesty, k nimiž byli pověřeni předsednictvem sněmoven, popřípadě předsednictvem Federálního shromáždění, mohou včetně cest zpátečních, používat bezplatně též letadla. Při uvolnění poslance mimo jeho trvalé bydliště, trvají déle než jeden měsíc, může poslanec použít bezplatně letadla též k návštěvě rodiny, včetně cesty zpáteční, a to jednou za 14 dnů.

Závěrem:

V tomto textu jsem srovnával náhrady za minulého režimu se současností. Zatímco v socialismu pobíral poslanec průměrnou mzdu s výhodou dopravy zdarma, tak v současnosti poslanci pobírají 3 krát vyšší částku než je výše průměrné mzdy a k tomu 7 poslaneckých druhů náhrad. Člověk ani v té době nemusel žít, protože mu stačí sehnat si skutečná fakta. 

Pro přidání komentáře se přihlaste.
FERRIS
kvalita komentáře: 1 FERRIS 06. ledna 2018, 17:21
Kai: Díky Kai. Pro budoucnost z toho plyne, že budou mít poslanci vždy málo. Dnešní poslanci posílají zhruba 10-tek straně, pak skrytý příspěvek na kampaň, a to nikoliv straně, ale jejímu nakladatelství a vydavatelství - ČSSD měla Cíl, KSČM Futuru, a. s., Věci veřejné - Pražan atd atd. Politické strany a hnutí nemohou podnikat, tak potřebují tyto vydavatelské firmy. Mnozí sponzoři nezasílají stranám obrovském příspěvky přímo, ale právě přes tato nakladatelství a vydavatelství, aby se to neobjevilo v jejich výroční finanční zprávě.
FERRIS
kvalita komentáře: 0 FERRIS 06. ledna 2018, 17:17
MMM: Díky MMM
FERRIS
kvalita komentáře: 1 FERRIS 06. ledna 2018, 17:17
Mesje: Díky Mesje
Mesje
kvalita komentáře: 1 Mesje 08. března 2017, 19:44
3 -
Mesje
kvalita komentáře: 1 Mesje 08. března 2017, 19:44
hloupy_ivan: asi by to byla kolonka úvaha, nebo jiné, ale mohl k tomu napsat více omáčky, nebo srovnat se zahraničím aby to byla aspoň literatura faktu
MMM
kvalita komentáře: 1 MMM 08. března 2017, 09:54
hloupy_ivan: V obou případech je parlament jen potvrzovačem rozhodnutí těch, kteří mají reálnou moc. Tedy porovnáváme jablka a jablka.
Kai
kvalita komentáře: 1 Kai 08. března 2017, 09:02
3 ...ať tak či onak...sečteno a podtrženo: Co z toho plyne pro "budoucnost"?!!!
hloupy_ivan
kvalita komentáře: 0 hloupy_ivan 07. března 2017, 22:09
Upozorňuji následující generace, že úloha, totiž váha parlamentu v zastupitelské demokracii, stejně tak jako poslanecký podíl na moci, je oproti komunistickému režimu úplně jiná a že se tedy srovnávají jablka s hruškami, jakkoliv jablka i hrušky jsou dost pravděpodobně faktem. Mne spíš zajímá, jak parlament funguje, než kolik kdo z nich bere i když ty peníze jsou samozřejmě nesmyslný. Z toho jak funguje je našinci vesměs smutno. Dovolím si také předpokládat, že jakákoliv proklamovaná politická snaha poměry napravit a ušetřit na poslanecké sněmovně bude mít vždy postranní cíl. A konečně, nejsem si tak úplně jistý, že rozbor příjmů je literatura :-)
MMM
kvalita komentáře: 1 MMM 07. března 2017, 21:40
2 A to tehdy ještě neexistovali lobbisté....
HumanART
Body od neregistrovaných
  • FERRIS Autor
    FERRIS
  • 16.5 bodů
  • 8 komentářů
  • 3 hodnocení
  • 24 hodnocení neregistrovanými
  • 07. března 2017, 17:57
  • 5684 zobrazení
  • 0 oblíbené