Jde to Dobré Wow!

O čistotném, naivním a vytrvalém

Literatura > Poezie

 

O ČISTOTNÉM, NAIVNÍM
A VYTRVALÉM

 

Kudy chodí
tudy pere
tento chalan biedny -


veď trenýrečky
má len jedny
 

Pro přidání komentáře se přihlaste.
Kai
kvalita komentáře: 0 Kai 02. listopadu 2012, 09:16
Anatole:
Anatole,
tak nějak jsem o tom uvažoval.
Díky za vyjádření.
Anatole
kvalita komentáře: 0 Anatole 31. října 2012, 10:12
Kai: Právě proto jsem psal, že si nemyslím, že jde o chybu, ale o výstavbový prostředek. Dnes už vážně nejde říci, že má někdo ve své tvorbě chybu. To by se musel hlásit k nějaké tradici.
Kai
kvalita komentáře: 0 Kai 31. října 2012, 09:44
hloupy_ivan: Anatole, jsem rád, že znám Tvůj konkrétní názor.
Je správný - ALE...
To "klopýtnutí" je záměrné(možná,že "odvážné").
Chtěl jsem "jaksi" použít "dramatickou pomlku - škobrtanec" k posunutí předpokládané
pointy.
(Prostě je ten hošík neustále ze všeho pokakaný...)
hloupy_ivan
kvalita komentáře: 1 hloupy_ivan 29. října 2012, 18:18
1 Anatole: no tak to bylo vskutku vyčerpávající :) a myslím, že tomu rozumím, jakkoliv terminologie ohledně rytmů mi byla vždycky španělskou vesnicí - nebyl jsem to nikdy naučen a sám jsem si to nedoplnil. To jaký vliv má to tozdělení do strof mě nenapadlo, ale máš docela pravdu(!)
Mně se to taky docela zalíbilo :))
Anatole
kvalita komentáře: 0 Anatole 29. října 2012, 14:52
1 Jak to tady rozebíráme, tak se mi to začalo i líbit.
Anatole
kvalita komentáře: 0 Anatole 29. října 2012, 14:49
*samy; a jistě je toho víc. Pardon.
Anatole
kvalita komentáře: 1 Anatole 29. října 2012, 14:44
hloupy_ivan:
Tak to ano, s tím souhlasím. Popravdě, i když slovenčina mi problém nedělá, zrovna u ní mám s poezií problém. Myslím, že tomu bude právě kvůli tomu rytmu, s kterého vnímáním mám problém.

Nenazval bych to chybou, ale spíše výstavbovým prostředkem, respektive jakousi figurou. Pokud se nepletu, hojně toho využíval Sova a Machar.

Zkusím báseň analyzovat po svém - myslím totiž, že onen moment tu ani tak není. Kai, ať vědomky,nebo intuitivně totiž využil několika prvků zvukové výstavby rytmu, které jsou sami o sobě vážně povedené, ale společně klamou tělem

První poznámka bude o metru: v první strofě je jistojistě trochej, jenže druhá strofa mne svádí k tomu, že oba verše jsou v jambu. To by bylo ale možné jen v případě oslabení "má" a předpokladu, že "jedny" bychom brali jako jednostopou. Lépe by bylo proto doplnit nějakou předklonku do posledního verše. Napřiklad "tie"; celá strofa by pak byla v jambu: veď trenýrečky/ tie má len jedny. A zde je pro mne kámen úrazu ve slovenčině. Nejsem si jist, zda "tie" se bere jako jednostopá, nebo dvou. Jiným možná řešením je vypustit "veď", aby i druhá strofa byla trochejská.
Je to první věc, která zdánlivě nesedí v rytmu. Jenže! když čteš poslední strofu plynule bez veršového frázování, vyjde z toho jamb sám o sobě. Což je docela srandovní obejití metra ve prospěch rytmu.

Druhá poznámka je vedena k rýmu: myslím, že první, trochu jednoduchý, ale vycházející z lidové slovesnosti je čelní rým prvních dvou veršů.
Pak ovšem dochází ve třech verších ke kupení rýmů; postřehnutelný rým je jistě v slovech biedny - jedny. Co je ovšem zajímavé je asonance posledních tří veršů který dovytváří melodii:
tento chalan bi/edny -
veď trenýrečky
má len jedny


Třetí se týká pouze třetího verše; mám u něj pocit jakési rytmické gradace, přičemž přichází znak pro pomlku, umocněn ještě rozdělením strof (což je imho zbytečné). Tady by se zřejmě dalo očekávat opakování v druhé strofě, které ale nepřichází.

Abych to shrnul a navrhl rozšířenou odpověď na Tvou otázku; myslím, že Tvůj (oprávněný) pocit neharmonie je podmíněn právě touto gradací třetího verše, přičemž následuje nejisté metrum, které člověka trochu zasekne (právě zde vidím onu chybu, nicméně pokud by se poslední dvouverší nefrázovalo, chyba zmizí), vše je ovšem spraveno tím, že konec gradace se díky rýmu spojuje s posledním slovem celé básně, čímž vzniká poměrně uzavřený rytmický rámec celé básně.


hloupy_ivan
kvalita komentáře: 0 hloupy_ivan 29. října 2012, 13:25
Anatole: Jasně, k záměně došlo proto, že jsem chtěl vyjádřit závislost rytmiky části na rytmice celku, ve směru od předcházejícího k následovnému. Použil jsem slovo "očekávání", trestuhodně vágní, a protože to ideální "objektivně existující" (chacha) dílo mezi autorem a vnímatelem těžko samo může chovat očekávání, přeskočil jsem z díla na vnímatele, což byla na tenkém ledě nebezpečná akrobacie... :) Ano, rytmus je textově imanentní a je to zřejmě jediná vlastnost textu blízká skutečné jednoznačné notaci (alespoň jsou-li autor a čtenář rodilými mluvčími, což v tomhle případě je pochybné (ovšem já žil významná léta co čechoslovák!)).

Ale zpět k věci. Jestli tomu dobře rozumím, nesouhlasíš s mým níže uvedeným závěrem, že onu nepravidelnost, onen moment zklamání očekávání, je v tomto dílku nutné považovat za chybu?
Anatole
kvalita komentáře: 0 Anatole 29. října 2012, 12:24
hloupy_ivan: Myslím, že spojuješ dvě věci - textový rytmus a vnímání tohoto rytmu a z tohoto vnímání činíš podmínku pro existenci rytmu. Ale možná to chápu nesprávně. Což určitě není pravda, protože onen rytmus (může to být klidně opakování rýmu) je textově imanentní a nezávisí na vnímateli. nebo to myslíš nějak jinak?
Ještě marginální poznámka; chválím Ti slovo "vnímatel".
hloupy_ivan
kvalita komentáře: 0 hloupy_ivan 29. října 2012, 11:30
Anatole: děkuju, to zní dobře :) Ostatně vlastně jakýkoliv rytmus, jakýkoliv vnímatel rytmu v sobě neustále chová očekávání, představu budoucího pokračování a aby se o rytmus skutečně jednalo, nemůže být v tom očekávání (v jisté jeho variační šíři?) zklamán.(?) Teď bruslím na tenkém ledě :)
Anatole
kvalita komentáře: 0 Anatole 29. října 2012, 11:05
hloupy_ivan: Když dovolíš, jedná se o tzv. moment zklamaného očekávání. Jde o jev, který je vyvolán absencí tzv. metrického impulsu - tedy jakýsi čtenářův předpoklad, že se metrum bude pravidelně opakovat.
hloupy_ivan
kvalita komentáře: 0 hloupy_ivan 29. října 2012, 10:26
Kai: no, jeden z mých nedostatků jsou díry v literární teorii a v terminologii obecně, takže se nedovedu vyjádřit tak pregnantně, jak bych rád. Ale problém je v posledním verši, který je kratší, má o "jednu dobu" méně, takže jakoby čtenář najednou šlápnul do prázdna. Je to znát hlavně když si to přečteš nahlas.
Přemýšlel jsem nad tím, jak to vyřešit, ale pak jsem to nechal na Tobě. Ostatně Ty ses rozhodl pro Slovenčinu :)) Jediné řešení, které mne dosud napadlo je "ty má len jedny", ale nejsem s tím zvlášť spokojenej.
Kai
kvalita komentáře: 0 Kai 29. října 2012, 09:23
hloupy_ivan: Díky za vyjádření.
Otázka pro mne je: v čem?
Můžeš to, prosím Tě, doplnit?
hloupy_ivan
kvalita komentáře: 0 hloupy_ivan 26. října 2012, 14:18
je to roztomilý, ale trochu to kulhá (myslím ten konec)
  • Kai Autor
    Kai
  • 2 bodů
  • 14 komentářů
  • 2 hodnocení
  • 22. října 2012, 09:41
  • 936 zobrazení
  • 0 oblíbené