Jde to Dobré Wow!

Zachování prospěšných plemen

Literatura > Krimi / Sci-fi / Kritika

Zachování prospěšných plemen

 

Darwin v knize O vývoji druhů (O původu druhů přírodním výběrem s podtitulem „Zachování prospěšných plemen v boji o život“) varuje, že pokud „nezabráníme tomu, aby se počet bezohledných, ničemných a jinak podřadných členů společnosti zvyšoval rychleji, než lepší třída lidí, národ bude degenerovat. Současné společnosti: poptávka po psychopatech. Korporace jsou sociopatické (=synonymum pro psychopatické), protože jdou nemilosrdně za svým egoistickým zájmem bez ohledu na to, že poškozují druhé (např. přírodní prostředí). (R. Hare: Psychopatická organizace ). Ketola, Tarja (2006). Corporate Social Responsibility and Environmental Management,13,2, 98 - 107. Mnohé velké organizace vykazují stejné rysy, které psychiatři používají u osob pro klasifikaci psychopatie. Evoluční psychologie a biologie vysvětluje existenci geneticky podmíněné psychopatie, jako důsledek evolučního přizpůsobení na podmínky, kde se nevyplácí dlouhodobá spolupráce. Například nekončící řetěz válek – anarchistické prostředí, které za nich vládne, zaručuje úspěch těm, kteří využívají podvodů a zrad. Například při experimentech se ukazuje, že psychopati se liší od normální populace právě tím, že nejsou schopni dlouhodobé spolupráce. Na začátku spolupracují, jako ostatní lidé, ale po krátké chvíli spouští své podvodné chování. Psychopatům se daří v nestabilním světě, protože se řídí zásadou: vytěžit prostředí a zmizet jinam. Psychopati kvetou, když mohou beztrestně střídat prostředí, tedy za revolucí a válek. V těchto dobách se vyrojí řada lumpů a podvodníků bezcharakterně využívajících druhé. Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/s-psychologem-klimesem-o-psychopatech-kolem-nas-ftt-/zpr_archiv.aspx?c=A080128_190112_kavarna_bos

Psychopati ve skutečnosti pracují méně než jejich kolegové, dokáží, ale zařídit aby ostatní pracovali za ně. Přesto jsou jako schopní povyšováni oproti svým kolegům. Individialismus - lidé s těmito hodnotami si velmi váží vlastní svobody a možnosti rozhodování. Jejich zájmy jsou prioritní. K dosahování cílů používají sice další lidi, ale takových vazeb na ostatní mají spíše větší množství a nejsou tak pevné. Důležitější, než vztah, je jejich vlastní cíl.Tito lidé mohou být pro organizaci velmi důležití hlavně, pokud potřebujete rychle dosáhnout jednodušších cílů, kde nepotřebujete spolupráci více lidí. Nicméně pokud tyto cíle nebudou v souladu s osobním cíle individualisticky založeného pracovníka, pak se tento člověk pro jejich splnění „nepřetrhne". Někteří filosofové, sociologové (Émile Durkheim, Norbert Elias, Francis Fukuyama) i ekonomové (Amartya Sen, Friedrich August von Hayek, institucionální ekonomie) zdůrazňují význam společenské soudržnosti a vzájemné důvěry. Kde se jich nedostává, rostou transakční náklady a hrozí rozpad společnosti (anomie). Friedrich A. Hayek ho popisuje jako úctu k jednotlivci, tj. uznání jeho vlastních jedinečných názorů a zálib za nejdůležitější pro něj samého, a poukazuje na nutnost tolerance možnosti rozvíjení individuálního nadání. Důležitá je pro něj i svoboda volby a možnosti každého jedince pokusit se vést si svůj vlastní život.

Zygmunt Bauman říká, že odvrácenou stranou individualizace společnosti je „koroze a postupný rozklad občanství“, že „veřejný prostor zaplnily zájmy jednotlivců jakožto jednotlivců“ a že „veřejné je kolonizováno soukromým“.  Shledává, že zainteresovaní občané se z veřejného prostoru kamsi vytratili a vytratila se i moc, která se nyní pohybuje na globální úrovni. O osud současné společnosti se obává i Daniel Bell. Vychází přitom ze schématu Ibn Chaldúna, který popisuje vývoj a pád arabské a berberské civilizace. Zde proběhl sled společenských transformací od kočovného života beduínů přes jejich usazování a postupný zrod hédonistické společnosti, po němž po uplynutí pouhých tří generací následoval úpadek celé společnosti.  Díky hédonistickému životu ztratili beduíni vůli a odolnost, začali vzájemně soupeřit o majetek a ztratili schopnost sdílet a obětovat. Zhroutil se jejich smysl pro solidaritu, „který činí člověka člověku bratrem“. Podobný scénář odhaluje Bell i ve vývoji americké společnosti. I zde hédonismus způsobuje rozpory, které by ji mohly ohrozit. O dnešním, postmoderním člověku se proto často hovoří jako o Narcisovi, čímž se míní, že dnešní lidé jsou zahleděni jen sami do sebe. Narcismus nebo také narcisismus charakterizuje v běžné řeči člověka s přehnaným obdivem sám k sobě, s arogantním vystupováním a nedostatkem pochopení pro druhé, které chápe jen jako nástroje pro vlastní cíle. Jedná se o vážnou poruchu osobnosti. Řešení experiment Myší ráj doktora Calhouna – nucená spolupráce.

 

Psychopatům se daří v nestabilním světě, protože se řídí zásadou: vytěžit prostředí a zmizet jinam. Psychopati kvetou, když mohou beztrestně střídat prostředí, tedy za revolucí a válek. V těchto dobách se vyrojí řada lumpů a podvodníků bezcharakterně využívajících druhé. Podle studií evoluční psychologie může být společnost stabilní za dvou podmínek. Musí v ní být nejen ti, kteří trestají parazitující jedince, ale také ti, kteří trestají ostatní normální lidi za to, že parazitující jedince netrestají. Dnes žijeme s televizí a počítačem. Dříve lidí chodili víc do hospod, zakládali baráčníky, Orla, Skauta a fungovalo velké množství spolků, které byly navzájem propojené. Lidé byli ohromně kolektivní a díky tomu měli velmi dobrou kolektivní paměť. Dnes je naše společnost ve velkém pohybu a nedokážeme ji stabilizovat. Evropa má příliš mnoho bank a řídí je psychopati ( Lenka Zlámalová ). Díky méně spekulativnímu charakteru bývají islámské finanční instituce označovány za odolnější proti krizím a finančním bublinám na trzích. „Islám zakazuje, aby člověk někomu půjčil peníze a bral za to úrok. Je to považováno za lichvu. Korán nepřipouští bezpracné zisky. A právě půjčka peněz, kdy dlužník vrací částku navýšenou o úrok, je za takový bezpracný zisk považována. Islámské banky proto fungují na principu investic a podílnictví na zisku i ztrátách.

Pro přidání komentáře se přihlašte.
Mesje
kvalita komentáře: 0 Mesje 25. června 2020, 13:13
Ant: děkuji
Ant
kvalita komentáře: 1 Ant 25. června 2020, 12:24
3 -
FERRIS
kvalita komentáře: 1 FERRIS 07. března 2017, 18:20
3 Tohle mi mluví z duše ;-) Skvělé
Mesje
kvalita komentáře: 1 Mesje 13. února 2017, 17:36
Kai: děkuji
Kai
kvalita komentáře: 2 Kai 13. února 2017, 08:54
3 +++
HumanART
Body od neregistrovaných
  • Mesje Autor
    Mesje
  • 15.7 bodů
  • 4 komentářů
  • 3 hodnocení
  • 17 hodnocení neregistrovanými
  • 08. února 2017, 23:56
  • 805 zobrazení
  • 0 oblíbené
© 2006 - 2020 HumanART.cz - všechna práva vyhrazena | kontakt | reklama | podmínky | informace o HumanARTu | design & code by expectum.cz & ryz.cz