Jde to Dobré Wow!
Metafyzický Střed Dialektiky - 3D grafika - johnbruk
Metafyzický Střed Dialektiky - 3D grafika - johnbruk
Metafyzický Střed Dialektiky - 3D grafika - johnbruk
Metafyzický Střed Dialektiky - 3D grafika - johnbruk
johnbruk

johnbruk

Jan Brukner
  • 7.6 bodů
  • 9 komentářů
  • 5 hodnocení
  • 1 hodnocení neregistrovanými
  • 01. září 2015, 11:10
  • 1606 zobrazení
  • 0 oblíbené

Metafyzický Střed Dialektiky

3D Grafika > Ostatní / Scéna / Exterier

Informace, poznámkyZobrazit dílo na samostatné stránce

卐 Extrémy poukazují na potřebu Harmonie
Po delší době jsem dokončil tento velmi osobní projekt, který je alegorií, podobenstvím a zamyšlením.

Pokud Vám jako důvod stačí toto krátké vysvětlení, tak nemusíte číst dále, kde se snažím konkrétněji popsat klíč k porozumění 3D scény.Inspiraci jsem nacházel a nacházím v klasických knihách jako Bible, Korán, Tao te ťing, Nag Hammádí codex , Labyrint světa a ráj srdce (Jan Ámos Komenský),... Koncept je vystavěn na nadčasových pradávných symbolech a univerzálních archetypech, které přesahují kulturní identitu : Světlo, Tma, Trojice, Kříž, Svastiky, Hexagram, Caduceus, Uroboros, racionální a iracionální Numerologie, Fibonacciho posloupnost, atd.)V našem životě jsme velmi často vybízeni k volbě mezi dvěma zdánlivě nesmiřitelnými opozity, které se mohou stát extrémy. Tyto extrémy jsou vlastně Učitelé, kteří nás upozorňují na přibližování se k mezi, která způsobuje utrpení.Tak jako ve známé řecké báji o Íkarovi, který chtěl letět výš a ještě výš blíže ke Světlu...
Zamiloval se do představy dotknout se Slunce, ztratil půdu pod nohama a kontakt se Zemí, aby ji opět smrtící rychlostí našel.O příbězích, kde byli hrdinové pohlceni Temnotou ani není třeba mluvit, protože nás jich obklopuje bezpočet.To, co může být obecně vnímáno dobrem a krásou se při překročení určité míry může stát zlem a hnusem. To co je mnohdy vnímáno jako zlo je pak vyrovnávajícím protizávažím. Protiklady mají svoje hranice, za nimiž dochází ke "Smrti". Nemusí to být hned smrt fyzická, ale také „jen“ přeměna stavu v Pravý či Levý opak po vzoru kyvadla nebo vah. Podobně jako provazochodci, balancujeme a kráčíme mezi kvanty možností.
Levá nebo Pravý ?
Klid a nebo Aktivita ?
Zaměřit se Dovnitř nebo Ven ?
Působit Negativně či Pozitivně ?
Užívat si Temnoty nebo Světla ?
Vzhlížet Nahoru či shlížet Dolů ?
Být sebestředný Sobec a nebo Mučedník, který se rozdá pro druhé ?
Řídit se Rozumem a Racionalitou a nebo Pocity a Intuicí ?
Preferování Otcovského nebo Mateřského principu ?
Svazovat se Řádem intelektu nebo podvolovat se Anarchii těla a pudů ?Pokud zůstáváme delší dobu v extrémní situaci, tak přichází utrpení a někdy i Smrt
a je už Jedno, zda z Levé nebo Pravé strany, Shůry nebo z Temnot...Extrémy poukazují na potřebu Harmonie.
Není nakonec ještě cesta třetí?
cesta
卐Středu 卍V 3D obrazu používám poměrně často svastiky. Je to symbol s mnoha tisíci lety tradice v různých kulturách po celém světě. Je to také úžasný příklad archetypálního myšlení člověka, který si na základě empirického sledování přírody uvědomuje protichůdnost sil a jevů, které ho obklopují a jsou jeho součástí. Ať již je to v projevu gravitačních sil nebo protichůdnosti vybíjení a nabíjení energie či lidských povahových rysů. Pro širší vnímání svastiky a vyvarování se zbytečným předsudkům a nepochopení přikládám mapu níže.vice zde : http://bit.ly/1Q1NCIy
">http://bit.ly/1Q1NCIy

Použitá techhnika, software

Cinema 4D (3d, sochání, svícení, render), BodyPaint (texturování), Fusion (kompozice)
Pro přidání komentáře se přihlaste.
josephD
kvalita komentáře: 0 josephD 23. září 2015, 17:33
1 -
johnbruk
kvalita komentáře: 0 johnbruk 07. září 2015, 16:01
mamka: děkuji. To vůbec nevadí. Pokud aspoň část, tak to má svůj smysl.
johnbruk
kvalita komentáře: 0 johnbruk 07. září 2015, 15:55
ModraMina: Díky za obsáhlý text. Určitě nebudu vést nějakou obhajobu. Jak jsem dříve napsal. Jsem si plně vědom, že tato práce balancuje a pro jiného už padá kamsi.. Slova a ty různá označní, které používáme pro popis toho, co chceme říct mají jednu úžasnou vlastnost a to, že jsou něco jako "prázdné nádoby". Dokud si lidé navzájem neřeknou, co tím slovem myslí a nebo si pod ním představují, tak se mnohdy točí v kruhu a každý možná mluví o trochu něčem jiném. Co pro tebe třeba znamená slovo Dialektika ? Kýč ? Archetyp ?

Osobně se jen letmě dotknu toho o čem jsi psal. U slov jako Harmonie a Střed záměrně píšu velké písmeno. Pokud chceš, můžeš pro něj použít i jiná slova. Třeba Bůh. Nebo Tao. Záměrně jsem je nepoužil, protože tato slova vyvolávají velké různorodé reakce, protože sebou nesou silné asociace dané historií a individuální zkušeností člověka. Ne nadarmo se říká, kolik lidí, tak obrazů boha. Nebo, jak kdysi napsal Baruch Spinoza v jednom ze svých dopisů :
"Kdyby trojúhelník mohl mluvit, také by řekl, že Bůh je bytostně trojúhelníkovitý, tak jako kruh by řekl, že je kruhový"

ad.1 Harmonie, Střed - Pro mne osobně něco zcela metafyzického, co nejde vlastnit, vydělovat. Je to hodně blízko tomu, co kdysi popisoval. K. Čapek v Továrně na absolutno. Určitě inteligentní a zároveň všudepřítomné.

ad.2 Dialektika. Podle jedné definice šlo a jde o umění vézt rozhovor, tak aby byl pro obě strany přínosný. Časem získala mnohem širší nebo spíše doplňující obsah, který byl naplněný podle "ducha doby". Zajímavé je, že třeba Marx ji bral jako antipod metafyziky, což bylo hodně dané materialistickym a anthropocentristickým viděním světa. Já osobně vnímám dialektiku jako proces výměny. Mnoho procesů v přírodě může působit na někoho jako rozhovor. Jeden z nejvíce dialektických symbolů je pro mne například Taoistický Jin-Jang (Tchaj-ťi tchu). Pokud se střetávají síly, jedinci s různými postoji a polaritami, tak může docházet k zajímavé dialektické reakci, pokud obas směřují k tomu, co ani jeden z nich nemůže vlastnit. Bůh..Metafyzický Střed..

ad3.Symbol. Starobylost určitě neznamená automaticky metafyzičnost obsahu. Pokud se ale člověk podívá na některé symboly blíže, tak neustále vypráví o tom samém. Určitě mnoho symbolů je natolik líbivých, že po určité době je mohou někteří zprofanizovat a brát jako pouhou ozdobu a nijak nepřemýšlí, jestli nenesou něco hlubšího. Zkrátka je ten symbol může nějak přitahovat pro estetickou líbivost a jednoduchost. Osobně jsem přesvědčen, že síla symbolu je přímo úměrná k jeho obsahu. Kdysi řekl jeden farizeus v Bibli, že co je boží, to přetrvá a co ne tak zanikne. Některé symboly jsou věčnější, jak celé kultury. Sílu v nich vnímám v tom, že dotyční tvůrci byli motivováni tím, aby našli odpověď na ty největší otázky Života. Kdo jsem ? Kam Jdu ? A proč jsem tady ? Jaký smysl má utrpení ? Existuje něco Inteligentního , co nás přesahuje a zároveň spojuje ?

ad4. Archetyp. Pokud se na to podívám pohledem C.G. Junga, tak jak jsem to pobral osobně, tak operoval s určitými "spojitostmi", které vyvrcholily tím, čemu říkal "Kolektivní nevědomí". Lidé bez ohledu na kulturní příslušnost mívají podobné vjemy. Ať jde o černou nebo bílou barvu, oheň nebo vodu, hlínu apod... Jsou to naše základy z kterých jsme vyrostli a které nás obklopují. Není pak divu, že archetypy mohou někteří vnímat jako univerzální jazyk.

ad5. Kýč. Já osobně vnímá kýč v první řadě jako formu, která se snaží zalíbit širokému publiku, dnes by se řeklo mainstreamu. Osobně tedy musím říct, že mně tohle označení nevadí, protože si uvědomuju, že určité kombinace barev a nebo (pře)kombinovanost sdělení mohou vyvolávat tohle označení. Ikdyž já osobně v tomhle slově vidím něco jiného.
johnbruk
kvalita komentáře: 0 johnbruk 07. září 2015, 15:17
la-Sicka: také děkuji za komentář. Mistrovké dílo, ten obraz co jsi přiložila.
Pieter Bruegel vypráví o "zápasu" dvou extrémů. Půstu a Masopustu. Určitě bych se neodvažoval se k němu sám nijak vztahovat. Ten zmatek a zároveň příběh je tam něco úžasného.
johnbruk
kvalita komentáře: 0 johnbruk 07. září 2015, 15:06
Miru: děkuji za komentář. Je pravda, že jsem se do obrazu snažil vložit mnohé. Určitě jsem ho nedělal se záměrem, aby se "líbil" každému. Pro mne osobně balancuje na hranici únosnosti. Jsem si naprosto vědom, že pro jiného už může už může padat do propadlišť těžko definovatelných slov jako kýč apod.. Popisek může i nemusí být brán jako nutná součást.
mamka
kvalita komentáře: 0 mamka 05. září 2015, 12:31
1 Víc mi ale oslovují ty jednotlivé části, než celková kompozice :-(
Nezn.uživatel
kvalita komentáře: 0 Nezn.uživatel 05. září 2015, 12:20
Mám pocit, že když není opravdový téma, tak přicházej tyhle přemoudřelý ukecaný věci, který chtěj za každou cenu odhalovat velký "skutečnosti", nejlépe mysticky, starobyle, tajemně ozdobně.
Mám za to, že se tady k tomu výraz "dalektika" nehodí, nevidím v tom dialektiku.
A vlastně mi ve výsledku ta jakási harmonie, cesta středu, přijde jako rezignace - snad stoická, dalo by se říct. Vyvaruj se krajností a hlavně o nic nebojuj a ničemu nevěř, vyvaruj se jasnosti.
Podle mě ještě nutno říct, že symbol a i vlastně archetyp nelze vydělit z kultury - vždy někde vzniknul a měl nějaký význam. Starobylost symbolu mu nedává všeobecnou vágní "metafyzickou" platnost. Nelze se utéct k symbolům, které jsou prý "od věčnosti" a připsat jim nadlidskou platnost - čím více "nadlidskosti", tím pochopitelně nejasnější význam a tím snazší použití v námětu a obhajobě.
Také mi to přijde jako kýč. A rád bych k tomu přistupoval jako k tomu velmi osobnímu dílu...ale nedaří se mi to, nevěřím, že je to osobní (nechci útočit a zpochybnovat, co říkáš, jen sdílím svůj pocit z toho obrázku). myslím, že Z osobního díla by měl dle mého dýchnout třeba vnitřní zápas, přesvědčení, víra, osobní zkušenost(která je vždy jednostranná, není docela univerzální zkušenost), prožitek, názor...čili mj věci, kterých bychom se měli podle této "filosofie harmonie" vyvarovat.
la-Sicka
kvalita komentáře: 0 la-Sicka 02. září 2015, 08:31
0.7 Největší problém vidím v kompozici a v tom, že neumíš přednést divákovi co je a co není důležité.
Miru
kvalita komentáře: 0 Miru 01. září 2015, 23:03
Je to moc "ukecaný" - obrazy i vysvětlivky pod tím vším. Navíc nemyslím, že je sofistikovaný název záchranou pro kýčovitý výjev.
werusnika
kvalita komentáře: 0 werusnika 01. září 2015, 21:41
1.5 -
Mesje
kvalita komentáře: 0 Mesje 01. září 2015, 21:17
3 -
HumanART
kvalita komentáře: 0 HumanART 01. září 2015, 11:22
01. 09. 2015 11:22:41: Do díla byla přidána nová část série.
01. 09. 2015 11:11:03: Do díla byla přidána nová část série.
01. 09. 2015 11:10:51: Do díla byla přidána nová část série.
HumanART
Body od neregistrovaných